Žádost o hypotéku: Jak banky posuzují vaše příjmy

18.09.2012 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Hypotéka je na jednu stranu nejsnazší cestou k získání nového bydlení, na druhou stranu se však jedná o významný závazek, jehož splátky jsou často největším výdajem rodinného rozpočtu. Hypotéka nás provází životem po dobu několika desítek let. Banky tedy bude před samotným schválením hypotéky zajímat naše schopnost jejího splácení. Co to znamená se dočtete na následujících řádcích.

Výše příjmů

V první řadě bude jednotlivé banky zajímat výše našich příjmů, jako akceptovatelné příjmy přitom přichází v úvahu

  • příjem ze závislé činnosti (zaměstnání)
  • příjem z podnikání (fyzická i právnická osoba)
  • nájemné (současné i budoucí)
  • rodičovský příspěvek
  • starobní důchod
  • plný invalidní důchod

Příjem ze závislé činnosti

Příjem ze závislé činnosti lze standardně akceptovat v případě, že se žadatel o hypoteční úvěr nenachází ve výpovědní ani ve zkušební době. Obrovskou výhodou je pracovní smlouva na dobu neurčitou, případně smlouva na dobu určitou s dobou platnosti déle jak jeden rok. Potíže však nastávají v případě, kdy o hypotéku žádá zaměstnanec s pracovní smlouvou na dobu určitou s platností jeden rok a méně. Tady platí, že úvěr lze získat v případě, kdy již byla tato smlouva v minulosti u stejného zaměstnavatele prodloužena. Pokud se jedná o první pracovní smlouvu na dobu určitou s platností jeden rok a méně, příjem z ní plynoucí není pro banky akceptovatelný.Příjem z podnikání

Příjem z podnikání dokládá žadatel o hypotéku prostřednictvím dvou daňových přiznání (daňová přiznání za poslední dvě zdaňovací období). Zohlednit lze přitom jak výši základu daně, tak obrat na daňovém přiznání uvedený. V případě, že má žadatel dostatečný základ daně, má šanci získat úvěr bez problémů ve všech hypotečních bankách. V případě, že žadatel vykazuje nízký základ daně, lze jeho případ úvěrovat v bankách, které jsou schopny zohlednit výši vykazovaného obratu (výše akceptovatelného příjmu se zpravidla rovná 15 % - 30 % obratu)

Nájemné

Co se nájemného týče, to se rozlišuje na dvě kategorie: současné a budoucí nájemné.

U současného nájemného, příjem z něhož je již prokazatelný na základě daňového přiznání je standardně uznáván do výše příjmu uvedeném právě v daňovém přiznání. U budoucího nájemného akceptují hypoteční banky 50 % - 75 % nájmu uvedeného v budoucí smlouvě nájemní nebo již přímo nájemní smlouvě.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek akceptují jako příjem všechny velké hypoteční banky, Hypoteční banka, ČSOB a Komerční banka však akceptují tento příjem pouze do výše 50 % celkových příjmů žadatelů o úvěr (např. manžel dosahuje čistého příjmu ve výši 14 000, manželka pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč, banka však akceptuje rodičovský příspěvek pouze do výše 7 000 Kč).

Starobní důchod

Velmi podobný je i případ starobních důchodů, ty jsou rovněž akceptovatelným druhem příjmů, také se u nich můžete setkat s omezeními. Komerční banka akceptuje tento příjem pouze do výše 50 % celkových příjmů žadatelů o úvěr, Raiffeisenbank dokonce pouze do výše 30 % celkových příjmů žadatelů.

Plný invalidní důchod

Možnost započítání plného invalidního důchodu do příjmů žadatelů o hypotéku je již omezenější než v případě dvou výše uvedených doplňkových příjmů. Plný invalidní důchod neakceptují vůbec Komerční banka a Unicredit Bank, podmíněně pak LBBW Bank, Hypoteční banka, ČSOB a Raiffeisenbank.

Stabilita příjmů

Kromě samotné výše jednotlivých příjmů zajímá hypoteční banky i jejich stabilita. Za účelem jejich posuzování je spolu s žádostí o hypoteční úvěr požadováno také doložení potvrzení o výši pracovního příjmu, z něhož vyplývá výše příjmů i několik měsíců zpětně. V případě příjmu z podnikání a z nájmu pak banky standardně vyžadují dvě daňová přiznání. Co se státem vyplácených důchodů a příspěvků týče, jejich výše se odvíjí od aktuálně platné legislativy, coby žadatel o úvěr se však můžete setkat s tím, že po vás bude banka požadovat doložení výpisů z běžného účtu či potvrzení konkrétního úřadu, ze kterého bude vyplývat skutečná výše daného dávky či příspěvku.

V případě, že vám v minulosti některý z příjmů výrazně vzrostl, bude po vás banka vyžadovat jeho odůvodnění. Nebude-li se vaše odůvodnění bance zdát jako věrohodné, počítejte s tím, že vám bude akceptovat příjem nižší.

Podmínky nechrání pouze banky, ale i vás

Účelem požadavků na výši a stabilitu příjmů není ztížit získání úvěru, vždyť hypotéka jako taková je pro všechny banky velmi zajímavým produktem. Jde hlavně o to ochránit banku i klienta před rizikem problému nesplácení hypotéky, které je pro klienta nebezpečné tím, že roztáčí dluhovou spirálu, ze které se dostává poměrně těžko, pro banku pak tím, že si sama na peníze na hypotéky půjčuje na trhu, zvýšený objem nesplácených úvěrů by pro ni tedy mohl znamenat existenční riziko?

"Hypotéka ve fázi žádosti o úvěr přímo svádí k podcenění, samotné splácení úvěru je však pro řadu dlužníků studenou sprchou. Nejzranitelnější jsou v tomto směru mladí žadatelé, kteří si pomocí hypotéky pořizují své vůbec první bydlení. Nemají totiž reálnou představu o skutečných výdajích spojených s vedením domácnosti, hypotéka pak navíc často znamená velmi rychlou „stopku“ jejich konzumnímu způsobu života, na což se zvyká jen opravdu těžko," říká Aleš Daněk, analytik webu PenizeNAVIC.cz.Autor článku je šéfredaktorem webu Penizenavic.cz

Autor článku

Petr Rozkošný  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ