Budou zaměstnavatelé přispívat více na penzijním připojištění?

09.10.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro zaměstnavatele je výhodnější zaměstnanci přispívat na penzijním připojištění 1 000 Kč než mu o tuto částku zvýšit hrubou mzdu. Od příštího roku dojde navíc ke zvýšení osvobození od daně na straně zaměstnance. Zvýší zaměstnavatelé své měsíční příspěvky?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijním připojištění je oblíbeným firemním benefitem. Z měsíčního příspěvku na penzijní připojištění neplatí zaměstnavatelé povinné pojistné.


Praktický příklad

  • Když zaměstnavatel zvýší zaměstnanci panu Novákovi hrubou mzdu o 1 000 Kč, tak stupnou zaměstnavateli mzdové náklady o 1 340 Kč (1000 Kč x 1,34). Z hrubé mzdy pana Nováka totiž odvádí zaměstnavatel povinné pojistné (25 % na sociálním a 9 % na zdravotním pojištění).
  • Naproti tomu, když zaměstnavatel bude odvádět zaměstnanci panu Novákovi na penzijním připojištění 1 000 Kč, tak mu stoupnou náklady o 1 000 Kč.
  • Za rok se u zaměstnance pana Nováka jedná o úsporu 4 080 Kč (340 Kč x 12 měsíců). Při 20 zaměstnancích by již zaměstnavatel ušetřil 81 600 Kč (4 080 Kč x 20 zaměstnanců).
  • Ušetří i pan Novák, protože nebude z příspěvku odvádět sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy).
Za sjednání smlouvy on-line nabízíme
dvojnásobnou odměnu
až 3 000 Kč!

Osvobození od daně z příjmu se od roku 2013 zvyšuje

Rovněž zaměstnanci profitují z příspěvku od zaměstnavatele na penzijním připojištění nižším zdaněním. Z příspěvku se neodvádí povinné pojistné. Současně je při splnění zákonných podmínek příspěvek do částky 24 000 Kč za rok osvobozen od daně z příjmu fyzických osob (dle § 6, odstavce 2, písmene p) zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb).

Od příštího roku bude od daně z příjmu osvobozen příspěvek zaměstnavatele do částky 30 000 Kč za rok od téhož zaměstnavatele.

  • Příští rok bude moci tedy zaměstnavatel přispívat zaměstnanci po celý rok např. na penzijní připojištění 2 500 Kč měsíčně (na životním pojištění 0 Kč) a zaměstnanec nebude z daného příspěvku odvádět ničeho na dani z příjmu fyzických osob. Limit pro osvobození od daně v letošním roce je 2 000 Kč měsíčně po celý rok.

Zaměstnavatelé tak zvýšením limitu pro osvobození od daně z příjmu na straně zaměstnance mají větší prostor pro zvýšení příspěvků.

Kdy se jedná o daňový výdaj bez omezení?

Dle § 24 odstavce 2, písmena j) zákona o dani z příjmu jsou příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům na penzijním připojištění a soukromé životní pojištění daňovým výdajem zaměstnavatele bez omezení. I nad rámec limitu pro osvobození na straně zaměstnance. Je však potřeba sjednat příspěvek zaměstnavatele v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě. Od příštího roku budou mít zaměstnavatelé legislativou volnější ruku při poskytování příspěvku na penzijní připojištění v různé výši pro jednotlivé zaměstnance (např. dle vykonávané práce), je však zapotřebí rozčlenění sjednat v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu.

  • Zaměstnavatelé mohou na penzijní připojištění či životní pojištění přispívat i zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce či činnosti. I u příjmů na základě dohod (o provedení práce či činnosti) se jedná o příjem ze závislé činnosti (§ 6 zákona o dani z příjmu). V praxi tak mohou zaměstnavatelé tedy přispívat formou příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění zaměstnancům pracujících na dohodu za stejných podmínek jako zaměstnancům v klasickém pracovním poměru.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát