Trendem je snižování počtu klientů, kteří zdražují pojistky ostatním

29.10.2012 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Neplacení pojistného je jedním z problémů, který eskalovala ekonomická situace posledních let. Neplatičství se jednoznačně přesunulo z roviny špatné informovanosti ke skutečným finančním problémům.

Pojišťovnám s vysokým podílem pohledávek na předepsaném pojistném však hrozí vysoké náklady na upomínání klientů či vymáhání pohledávek. Snižování pohledávek se splatností nad 90 dnů se tak stalo novým trendem v oblasti pojišťovnictví.

Více v článku Trendem je snižování počtu klientů, kteří zdražují pojistky ostatním na prodej.finance.cz.

Podíl pohledávek na pojistném pod 25 % je u neživotní pojišťovny úspěchem

U neživotních pojišťoven je dobrým výsledkem, pokud se daří držet celkový podíl pohledávek na pojistném pod hranicí 25 %. Životní pojišťovny mívají tento ukazatel přirozeně nižší, což je dáno odlišnou legislativou pro vymáhání. Triglav pojišťovna si vede v tomto ohledu dobře. Za srpen 2011 činil podíl pohledávek na pojistném 23,37 %. V srpnu 2012 dosáhla hodnota 24 %, což je mezi neživotními pojišťovnami jeden z nejlepších výsledků. Co však považuji letos za výrazný úspěch, je podstatné zlepšení věkové struktury pohledávek. Zatímco v srpnu 2011 činily pohledávky starší 181 dnů 19 %, ve stejném období letošního roku už jenom 3,1 %. Za podstatný pokles vděčíme pomocné ruce externího call centra při obvolávání klientů, čímž se razantně snižuje počet těch, kterým musíme následně poslat upomínku. Zvláště u pohledávek pod 30 dnů se často ukáže, že klient jenom špatně zadal variabilní symbol.

Není tedy možné házet všechny neplatiče do jednoho pytle. Jsou klienti, kteří se dostali do těžké životní situace a tím i do dočasné platební neschopnosti. Takovým se snažíme vyjít vstříc. Druzí se však dostávají do role neplatiče svojí neukázněností. Nerespektují podmínky smlouvy a svévolně si porušují nastavená pravidla. Tito klienti, obrazně řečeno, zdražují pojistky ostatním.

Autorem komentáře je Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny

-->


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU