Zvláštní pojistné podmínky a jak je číst

01.11.2012 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


V předchozím článku jsme se zaměřili na všeobecné pojistné podmínky. Vaše pojistná smlouva se ale řídí také tzv. zláštními pojistnými podmínkami. Na co si dát pozor, co je to progrese a jak si ji jednoduše spočítat? Hodnotné informace z jinak několikastránkového dokumentu v kostce naleznete v tomto článku.

Pojistné podmínky se skládají ze dvou dokumentů – Všeobecných pojistných podmínek (VPP) a Zvláštních pojistných podmínek (ZPP), jejichž součástí jsou i tabulky s propočty a limity. Pojďme se podívat na nejdůležitější body ZPP.

Jednorázová výplata životního pojištění

Hned, při sjednávání pojistné smlouvy, je třeba se zamyslet, zda pojistná částka má být konstantní nebo lineární. Konstantní pojistná částka je taková, která zůstává po celou dobu pojištění stejná.

Příklad: Jste pojištěni na 1000 000 Kč pro případ smrti, za což měsíčně platíte 800 Kč. Tak to bude nastaveno do doby, než pojistnou částku změníte. Druhou možností je lineárně klesající pojistná částka, kterou volte zejména tehdy, máte-li hypotéku, úvěr ze stavebního spoření nebo jiný velký úvěr - proč, to si opět ukažme na druhém příkladu.

Žádáte o hypotéku ve výši 2 000 000 Kč a banka požaduje ručení životním pojištěním, pro případ úmrtí. Sjednáte si tedy pojištění ve stejné výši, jako je hypoteční úvěr, tedy na 2 000 000 Kč. Pojistka je tzv. vinkulována, kdy v případě pojistné události, dostane pojistné plnění banka, nikoliv však vaše rodina. Proč ale léta platit cca 1400 Kč za pojištění na 2 000 000 Kč, když hypotéku průběžně splácíte a velikost úvěru se snižuje?

V tomto případě je dobré mít sjednáno pojištění s lineárně klesající částkou, jelikož je zde zohledněno snižování výše úvěru. Od počátku budete platit menší měsíční částky, než byste platili v případě sjednání konstantní výše pojištění.

Podílové jednotky fondů

Po celou dobu placení pojištění, jde část prostředků na pojistnou ochranu (rizika) a část se investuje do podílových fondů. Můžete investovat do konzervativních, dynamických nebo garantovaných fondů - záleží na zastoupení akciové složky v daném fondu. V době, kdy byl psán tento článek, byla sazba u garantovaných fondů (u většiny pojišťoven 2,40 % p. a.) považována za velmi dobrou. Odkup podílových jednotek je možný kdykoliv, přičemž minimální hodnota odkupu je pojišťovnami obvykle stanovena v řádu tisíců. Odkup není možné realizovat v prvních letech trvání smlouvy – proč tomu tak je, o tom podrobně pojednává článek „Všeobecné pojistné podmínky a jak je číst.“

Výluky z pojištění aneb neplatíte zbytečně?

Pojišťovny se logicky brání přijímání rizika plnění za úrazy, vzniklé při profesionálních sportovních činnostech a adrenalinových sportech, protože je zde vysoká míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události.

Profesionálním sportem se rozumí činnost, prováděná za úplatu na základě smlouvy, nebo taková, která je převážným zdrojem příjmů. Mezi výluky například patří úrazy vzniklé při sportovní činnosti na úrovni vyšší než krajské, při účasti na nejvyšších republikových soutěžích, na zahraničních soutěžích; v souvislosti s parašutismem, paraglidingem, při motoristických sportech, při provozování sportu v extrémních podmínkách; freestylových disciplínách, bungee jumpingu, sjezdu na horských kolech, při zorbingu, boxu, kickboxu, juda, karate…

Co je progrese a jak se počítá?

Ve ZPP se můžete setkat s takovouto formulací: „Zanechá-li úraz trvalé následky, je pojišťovna povinna vyplatit tolik procent, kolika procentům odpovídá dané tělesné poškození. V případě, že rozsah trvalých následků úrazu přesáhne 25 %, zvyšuje se plnění, dle tabulky“.

Vysvětleme si, o co vlastně jde. Progrese (vzestup, zvýšení) znamená, že čím vyšší bude poškození, tím vyšší bude odškodné. Způsobu výpočtu progrese, byste měli skutečně věnovat velkou pozornost.

I když většina pojišťoven používá stejný postup výpočtu, výše plnění se však ve finále může lišit o statisíce. K rozdílným výším plnění dochází z důvodu toho, že pojišťovny mají odlišně nastavena rozdílné intervaly, podle nichž se počítají násobky pojistných částek.

Podíváme-li se na tabulku níže, tak první sloupec udává rozsah poškození (dle tabulek pojišťovny) v níž má každý trvalý následek přiřazenou určitou hodnotu v procentech.

Rozsah poškození Hodnota následků
od 0,5 % do 25 % jednonásobek pojistné částky
nad 25 % do 50 % dvojnásobek pojistné částky
nad 50 % do 75 % trojnásobek pojistné částky
nad 75 % do 100 % čtyřnásobek pojistné částky

Příklady výpočtů:

Výpočet 1: Pojistná částka 1 000 000 Kč, poškození ohodnoceno na 10 %. V tabulce se pohybujeme mezi 0,5 % až 25%, což je hodnoceno jednonásobkem, tedy 1x 1 000 000 Kč = 1 000 000 Kč a z něj pak 10 % činí 100 000 Kč, což bude i výše pojistného plnění.

Výpočet 2: Pojistná částka 1 000 000 Kč, poškození ohodnoceno na 35 %. V tabulce se pohybujeme v intervalu 25 % až 50 %, což je hodnoceno dvojnásobkem, tedy 2 x 1 000 000 Kč = 2 000 000 Kč a z nich 35 % je 700 000 Kč.

Denní odškodnění a karence

Nárok na denní odškodné vzniká, pokud je doba léčení následků úrazu (obvykle) delší než 8 dnů. Této čekací lhůtě se říká karence. Některé pojišťovny počítají denní odškodné skutečně až po uplynutí osmi dnů (uzdravíte-li se například za 5 dnů, nebere se to jako pojistná událost). Jiné pojišťovny po překročení 8 dnů, vyplácejí plnění zpětně od prvního dne. I u denního odškodnění se můžeme setkat s progresí.

Počet dnů Procento plnění
se vztahuje jen na dny
v příslušném intervalu
1 až 90 100%
91 až 180 200%
181 až 240 300%
241 až 300 400%
301 a více 500%

Pojistné plnění denního odškodného bývá obvykle omezeno na 365 dní. Za déle trvající neschopnost odškodnění nenáleží. Také věnujte pozornost informaci, že procento plnění se vztahuje na určitý interval. Neschopnost trvající 100 dnů, je hodnocena následovně: do devadesáti dnů jednonásobkem, za zbývajících deset dnů vám bude náležet dvojnásobek částky denního odškodného (celých sto dnů tedy není za dvojnásobek).

Pojištění vážných nemocí – mít či nemít?

U této složky životního pojištění je dobré zamyslet se, zda toto připojištění skutečně potřebujete. Jedná se totiž o složku, která celkové měsíční pojistné výrazně prodražuje, kvůli tomu, že výskyt vážných onemocnění je v populaci relativně častý a pojišťovna se vystavuje větší pravděpodobnosti plnění.

Jedná se zejména o rakoviny, infarkty, mrtvice atp. Zvažte tedy, zda je ve vašem věku pravděpodobné, že budete mít infarkt nebo třeba Parkinsonovu chorobu. Starší lidé, u kterých je pravděpodobnost vážných nemocí vyšší, musí počítat s tím, že již tak drahá složka pojištění, jakou vážné nemoci jsou, bude pro ně ještě dražší.

Zde je krátká ukázka toho, co všechno je považováno za vážnou nemoc: transplantace životně důležitých orgánů, infarkt, mrtvice, rakovina, leukémie, selhání ledvin, slepota, hluchota, ochrnutí končetin, skleróza, meningitida, encefalitida, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, hepatitida nebo HIV infekce. Většina pojišťoven má získání HIV jakýmkoliv způsobem ve výlukách, jiné se omezují na získání HIV při transfůzi v nemocnici, přičemž k podání infikované konzervy se musí nemocniční zařízení doznat. Pojistnou událostí tedy není získání viru fyzickým napadením nebo pohlavním stykem.

Invalidita - důchod nebo jednorázová výplata?

Jestliže je pojištěnému přiznána invalidita III. stupně, je vyplaceno 100 % z pojistné částky dohodnuté ve smlouvě. Výplata je možná jednorázově nebo formou důchodu. Obecně lze doporučit spíše jednorázovou výplatu a to ze dvou důvodů. Prvním je, že dostanete plnění a již nemusíte chodit na přezkoumávání zdravotního stavu (důchod vám může být odebrán), druhým jsou vysoké počáteční náklady na nový způsob života (bezbariérová úprava domu atp.). Z toho vyplývá, že je lepší dostat celou částku naráz a hospodařit s ní.

Závěrem

Každá pojišťovna má jiný přístup k rizikům. Některá má ve výlukách to, co druhá nemá a naopak. Článek měl upozornit na to nejdůležitější ze Zvláštních pojistných podmínek. Chcete-li se však vědět více, přečtěte si článek „Všeobecné pojistné podmínky a jak je číst“, ve kterém se, mimo jiné, dozvíte více o lhůtách, odstoupení od smlouvy, odbytném atp.


BOSSAAutor je licencovaný burzovní makléř a pracuje ve společnosti Bossa.
BOSSA – Makléřský dům banky ochrany životního prostředí, působí na polském kapitálovém trhu od roku 1995, řadí se tak mezi nejdéle působících brokery v Polsku.

Autor článku

Marek Trnka  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ