Jaká bude v roce 2013 minimální a maximální penze?

08.11.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2013 se bude starobní důchod opět počítat trošku jinak než v roce 2012. Současně se opět zpřísňují podmínky pro přiznání důchodu. Povívejme se na výpočet důchodu občana s minimální mzdou a občana se stotisícovou mzdou.

Zákonem není stanoven ani minimální ani maximální důchod. Výpočtem důchodu občana, který celý život pobíral minimální mzdu, však určitou spodní hranici důchodu vypočítáme. Stejně tak můžeme vypočítat nadstandardní důchod u občana, který po celý život pobíral měsíční mzdu ve výši 100 tisíc Kč.

  • Základní výměra důchodu ve výši 2 330 Kč bude stejná pro všechny důchody v roce 2013.

Novinky v roce 2013

Výpočet důchodu v roce 2013
Předčasný důchod v roce 2013
Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013
Jak vysoká bude mateřská v roce 2013?

Více článků ke změnám v novém roce: Novinky a změny v roce 2013

Proč se zpřísňují podmínky pro získání důchodu?

Pro rok 2013 opět dochází ke zpřísnění podmínek pro splnění nároku na přiznání starobního důchodu.

  • Zatímco v roce 2012 stačilo splnit podmínku 28 let pojištění, tak v roce 2013 je již nutné splnit podmínku 29 let pojištění.

Tento trend bude nadále pokračovat, každý rok se doba pojištění zvýší o jeden rok a po roce 2018 bude nutné získat již 35 let pojištění. Nárok na starobní důchod získá pouze občan, který dosáhne důchodového věku (postupně se prodlužuje) a získá potřebnou dobu pojištění.

Porovnání výpočtu důchodu 2012 a 2013

Od ledna 2012 se mění reduční hranice pro výpočet důchodu a procentní započítání v jednotlivých redukčních hranicích. Základním vstupním údajem pro výpočet důchodu v roce 2013 je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda od roku 1986 po rok 2012, v dnešní hodnotě. Dřívější výdělky jsou přepočítány koeficientem.

Redukční pásma 2012 Zápočet 2012 Redukční pásma 2013 Zápočet 2013
do 11 061 Kč 100 % do 11 389 Kč 100 %
od 11 061 Kč do 29 159 Kč 28 % od 11 389 Kč do 30 026 Kč 27 %
od 29 159 Kč do 100 548 Kč 16 % od 30 026 Kč do 103 536 Kč 19 %
nad 100 548 Kč 8 % nad 103 536 Kč 6 %

Minimální důchod v roce 2013

Pro přiznání starobního důchodu v roce 2013 bude zapotřebí získat 29 let pojištění a dosáhnout důchodového věku. Minimální důchod bude činit 5 810 Kč, jak si vypočítáme na praktickém příkladu.

  • Praktický výpočet
    Minimální důchod si vypočítáme u paní Novákové, jejíž osobní vyměřovací základ bude 8 000 Kč (odpovídá minimální mzdě). Paní Nováková získá 29 let pojištění.

Výpočet důchodu paní Novákové v roce 2013

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 8 000 kč
Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 8 000 kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ 8 000 kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (29 let x 1,5) 43,5
Procentní výměra důchodu (8 000 Kč x 43,5 %) 3 480 Kč
Měsíční důchod celkem (2 330 + 3 480 Kč) 5 810 Kč

vlastní výpočet autora

Měsíční důchod při příjmu 100 tisíc Kč měsíčně

Ani v roce 2013 není stanoven maximální důchod. Vlivem redukce důchodu však již důchod nad 103 536 Kč příliš neroste.

  • Praktický výpočet
    Vypočítáme si důchod pana Svobody, jehož osobní vyměřovací základ bude 100 tisíc Kč a získá 43 let pojištění. Důchod pana Svobody bude 21 498 Kč, jak si dále vypočítáme.

Výpočet penze pana Svobody v roce 2013

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 100 000 Kč
Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč
Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč (z 27 %) 5 032 Kč
Redukce od 30 026 Kč do 103 536 (z 16 %) 13 295 Kč
Nad 103 536 Kč (z 6 %) 0 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 5 032 Kč + 13 295 Kč) 29 717 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (43 let x 1,5) 64,5
Procentní výměra důchodu (29 717 Kč x 64,5 %) 19 168 Kč
Měsíční důchod celkem (2 330 + 19 168 Kč) 21 498 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY