Procházka: Největší riziko vážných onemocnění hrozí lidem nad 50 let věku

16.11.2012 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, infarkt, mozková příhoda, rakovina, selhání ledvin, „společníci“, které nikdo nevyhledává. Následky velmi vážných onemocnění nelze odstranit, lze je však zmírnit. Více v rozhovoru s Petrem Procházkou, ředitelem úseku řízení produktů PČS.

Často zapomínáme na to, že tito „nezvaní hosté“ zanechávají v našich domácnostech nesmazatelnou stopu. O tom, jak velkou tragédií pro vás tato onemocnění budou, pak rozhodujete jen vy.

Co by si čtenáři měli představit pod pojmem „velmi vážná onemocnění“? Leckomu se ihned vybaví rakovina, ale co dál?

Obecně jde o takové onemocnění, které má zásadní, nevratný vliv na váš zdravotní stav a zkracuje vám dobu života. Původně šlo z pohledu pojišťovnictví vlastně o jakési zrychlení potenciálního pojistného plnění před úmrtím tak, aby mohly být finance použity na zpříjemnění posledních dnů. V dnešní době, v době kvalitnější medicíny a progresivního vývoje zdravotní péče, již výplata plnění velmi často pomáhá a usnadňuje návrat do života.

Existuje nějaká statistika toho, jakou část populace tato onemocnění jako celek či jednotlivě postihují?

Určitě ano. Existují podrobné lékařské statistiky, každé onemocnění je registrováno a můžeme sledovat i výskyt onemocnění s ohledem na bydliště nemocných, věk, pohlaví apod.

Kterou věkovou kategorii tato onemocnění postihují nejčastěji?

Velmi obecně se dá říci, že největší riziko je u osob nad padesát let věku, ale například mozková mrtvice může postihnout i dvacetiletého člověka, některé rakovinová onemocnění postihují mnohem častěji i mladší generaci, například u žen se objevují některá specifická onemocnění kolem 30. roku věku.

Liší se nějak výše pojistného velmi vážných onemocnění u jednotlivých věkových skupin?

U vážných onemocnění není charakteristický jen věk, ale i pohlaví a druh nemoci. Ženy mají v mladším věku vyšší nebezpečí vzniku rakoviny než muži. Například rakovina děložního čípku jim hrozí prakticky od zahájení pohlavního života. Následně kolem třicátého roku začíná vzrůstat riziko onemocnění u mužů. Kolem padesátého roku života se pomyslné křivky obou pohlaví protínají, riziko se vyrovnává, pak opět narůstá nebezpečí rakoviny, infarktu, mozkové mrtvice, a to hlavně u mužů. Velmi vážná onemocnění u dětí bývají jinak kategorizována a obvykle jsou do nich zařazena onemocnění, diagnózy a zákroky právě s ohledem na věk pacientů.

Od kterého věku je vlastně možné si velmi vážné onemocnění pojistit?

Prakticky od narození. V rámci FLEXI životního pojištění mají malí klienti speciálně upravenou skupinu velmi vážných onemocnění, která čítá 22 nejčastějších a nejtěžších dětských nemocí. Od osmnácti let pak mají klienti krytí proti 24 onemocněním, která nejčastěji postihují dospělé.

S jakými čísly je tedy dobré počítat při sjednávání pojištění velmi vážných onemocnění?

Opět zde záleží na sociálním statusu klienta, na výši jeho ročních příjmů. U dětí by se výše pojistné částky také měla odvíjet od výše příjmu dospělého. Náklady na léčení jdou do statisíců a potomci vyžadují také soustavnou péči rodičů, kteří tak nemohou pracovat se stejným nasazením jako dříve.

Dá se odhadnout, o jak velkou investici (pojistné) ze strany klienta se v tomto případě jedná?

Cena za pojistné riziko se liší v závislosti na věku klienta a především na požadované výši odškodnění. Proto není možné říci jednu paušalizovanou sumu. Pohybujeme se ale řádově ve stokorunových položkách měsíčně.

Jak je to v tomto případě s pojištěním velmi vážných onemocnění, lze pojistné částky měnit v průběhu platnosti smlouvy?

Ano, lze. Klient si může snížit, zvýšit pojistnou částku nebo třeba upravit frekvenci svých plateb.

S jak vysokými poplatky mám v případě těchto změn počítat?

První změnu v kalendářním roce mají naši klienti zdarma, každá další je zpoplatněna a činí 100 Kč.

Pojištění patří mezi věci, které lidé rádi odloží na neurčito. Lze nějak určit věk, ve kterém je nejlepší si životní pojištění uzavřít?

Čím dříve, tím lépe. Dokud jsme zdraví, pojišťovna nás bez problémů do pojištění přijme. Čím jsme starší, tím se zvyšuje riziko, že onemocníme a snižuje se tak šance, že budeme pro pojišťovnu zajímaví.

Pak jsou různé životní mezníky, které také napoví, kdy je vhodné se pojistit. Je to ve chvíli, kdy je na našem příjmu někdo závislý. A tím někdo je myšleno: já sám, má rodina, děti. Pak ho prostě potřebuji.


Děkuji za rozhovor,
Petr Rozkošný, Penizenavic.cz

Autor článku

Petr Rozkošný  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ