Sociální zabezpečení v roce 2013: Zásadní novinkou je důchodové spoření

28.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nový rok provádění sociálního zabezpečení zásadně nemění, výjimkou je zavedení důchodového spoření (druhého pilíře). ČSSZ informuje o provádění sociálního zabezpečení od 1. ledna 2013 a přináší přehled důležitých údajů pro rok 2013.

Pojistné

Plátce pojistného (zaměstnavatel) odvede na důchodové pojištění u zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a u zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel nadále odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, resp. 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

U zaměstnance účastného důchodového spoření (druhého pilíře) činí sazba pojistného na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti 5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné za zaměstnance účastného důchodového spoření odvádí zaměstnavatel konkrétní pobočce finančního úřadu.

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2013 nově 1 812 Kč (tj. 28 % z ? průměrné mzdy) u osoby, která není účastna důchodového spoření, a 1 942 Kč (tj. 30 % z ? průměrné mzdy) u osoby účastné důchodového spoření. Pojistné hradí tyto osoby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. U osoby účastné důchodového spoření převede okresní správa sociálního zabezpečení část pojistného na důchodové spoření ve výši 5 % z vyměřovacího základu na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

V roce 2013 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nebudou účastny důchodového spoření (nevstoupí do druhého důchodového pilíře), budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a bude se odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení, 5 % je důchodové spoření, odvedené na účet konkrétní pobočky finančního úřadu.

Důchodové pojištění

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2013 bude tato částka nově činit 2 330 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. Od 1. 1. 2013 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2012 použijí upravené redukční hranice.

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2013 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly provedeny již k 1. 1. 2011. Tedy platí, že nemocenské vyplácí ČSSZ, resp. okresní správa sociálního zabezpečení, od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. V závislosti na vývoji výše průměrné mzdy se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY