Nárok na odškodnění při porušení pravidel FIS

16.01.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


I když nejsou pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pramenem práva, soudy k nim při řešení sporů přihlížejí. Pravidla jsou pro lyžaře závazná, a to bez ohledu na to, zda jsou pramenem práva či nikoliv.

Význam deseti pravidel Mezinárodní lyžařské federace pro chování lyžařů na sjezdových tratích je nezanedbatelný. Pravidla a jejich dodržování nás chrání před případnými úrazy a umožňují plynulé a bezpečné lyžování. Nejvyšší soud České republiky v civilně-právní kauze rozhodnul v roce 2005 o vlivu dodržování pravidel FIS na obecnou prevenční povinnost. I při sportu a zábavě jsme vázáni právem. Porušení i obecné prevenční povinnosti v rámci těchto pravidel FIS, může dovodit naši odpovědnost za škodu.

Přečtěte si také: Jak je to s právní odpovědností při lyžování?

Lyžování na Gitschbergu

V tomto soudním sporu byla skutkovým základem situace, kdy na sjezdové trati na Gitschbergu I došlo ke střetu lyžařů, který si vyžádal 39 dní pracovní neschopnosti a poškození lyží. Obvodní soud pro Prahu 5 došel k závěru, že došlo k porušení pravidel FIS nepřizpůsobením jízdy schopnostem a terénním podmínkám porušením pravidla FIS čl. 3 a to:

Volba jízdní stopy - Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

V rámci odvolací řízení došel Městský soud v Praze k totožným závěrům a opět poukázal na skutečnost nepřizpůsobení rychlosti jízdy schopnostem daného lyžaře a terénním podmínkám, což bylo příčinou vzniku škody. Taktéž konstatoval porušení pravidel FIS v daném sporu.

Pravidla, která se musejí dodržovat

V rámci podaného dovolání bylo mimo jiné poukazováno na skutečnost, že odpovědnost za škodu byla odvozena dle pravidel FIS, které nejsou pramenem práva. A to s argumentací, že se jedná o zvykovou normu, která tudíž nemůže mít přednost před zákonem.

Dovolání bylo shledáno nepřípustným dle procesních norem a odmítnuto. Tímto rozhodnutím Nejvyšší soud stanovil ve svém odůvodnění důležitou skutečnost a to citováno: „Pravidla chování pro lyžaře, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, obsahují normy, jejichž dodržováním má být zajištěna bezpečnost uživatelů sjezdovky a slouží tak k předcházením vzniku škod, s nimiž zákon spojuje odpovědnost. I když nejsou obecně závazným právním předpisem, jsou tato pravidla pro lyžaře na sjezdové trati závazná, a to bez ohledu na to, zda jsou pramenem práva či nikoliv.“

Odpovědnost na sjezdovce

Tímto důležitým rozhodnutím byla stanovena závaznost pravidel FIS a povinnost jejich dodržování. Jejich dodržování směřuje ke splnění obecné prevenční povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku apod. Porušení těchto pravidel vůči vaší osobě s následky škody na zdraví nebo majetku, bude tedy naplňovat základní předpoklad odpovědnosti za škodu. Můžeme tedy následně požadovat odškodnění v plné výši. Nevzdávejte se svých práv předem a uplatňujte své nároky po odpovědné osobě.


Využitá judikatura: Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.: 25 C do 1506/2004 ze dne 23. 2. 2005, v plném znění lze naleznout na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky, www.nsoud.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.