Pět výhod a nevýhod předčasného důchodu

22.01.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do předčasného důchodu nemusí nutně znament pouze nevýhody, záleží totiž na úhlu pohledu. Co všechno se mění odchodem do předčasného důchodu? Jaké z toho plynou výhody a nevýhody v roce 2013?

Odejít či neodejít do předčasného důchodu? Odpověď není jednoznačná, záleží na osobních preferencích každého občana. V následujícím přehledu si shrneme hlavní výhody a nevýhody odchodu do předčasného důchodu.

Do předčasného důchodu je možné odejít 3 roky před dosažením důchodového věku. Do předčasného důchodu lze dle § 31 zákona o důchodovém pojištění odejít:

a) v 60 letech, pokud je důchodový věk občana alespoň 63 let
b) do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 3 roky, pokud je důchodový věk občana nižší než 63 let.


Čtěte také

Týden práce navíc a vyšší důchod o stokoruny
Garance proniká i do penzí


Jaké nevýhody přináší předčasný důchod?

1) Nižší důchod

Největší nevýhodou předčasného důchodu je krácení předčasného důchodu. Předčasný důchod je přitom nižší oproti řádnému důchodu ze dvou důvodů: nižší době pojištění a krácení za předčasnost. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti.

  • Praktický příklad
    Pan Černý odejde do řádného důchodu, má průměrný příjem 20 000 Kč a získá 43 let pojištění. Pan Zelený odejde do předčasného důchodu (o 1 080 dní dříve), má průměrný příjem 20 000 Kč a získá 40 let pojištění. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve, získá pan Zelený nižší dobu pojištění. Pan Černý bude mít měsíční penzi 11 176 Kč. Pan Zelený bude mít předčasný důchod 8 585 Kč. Předčasný důchod je nižší o 2 591 Kč.

2) Nemožnost práce na dobu neurčitou

Výdělečná činnost během předčasného důchodu je omezena. Předčasný penzista nemůže mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Předčasný penzista tedy nemůže současně pobírat důchod a příjem ze zaměstnání na dobu neurčitou.

3) Předčasný důchod je trvale krácený

Předčasný důchod je trvale krácený, tedy po celou dobu jeho pobírání. Při dosažení řádného důchodového věku nedochází k žádnému přepočítání důchodu. Kdo odejde do předčasného důchodu, ten musí počítat s nižší penzí po celou dobu.

4) O předčasný důchod nelze požádat zpětně

Zatímco o řádný důchod lze požádat zpětně, tak o předčasný důchod nikoliv. Kdo si není jistý, zdali má odejít do řádného důchodu může dále pracovat a následně požádat o řádný důchod zpětně. U předčasného důchodu to není možné. Nejdříve lze o předčasný důchod přiznat ode dne podání žádosti o důchod.

5) Každý den předčasnosti může hrát velkou roli

Předčasný důchod je potřeba dobře naplánovat, protože krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Je tedy rozdíl odejít do předčasného důchodu 359 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 360 dní před dosažením řádného důchodového věku. V přiložené tabulce máme uvedeno, jak klesá předčasný důchod dle doby předčasnosti.

  • Praktický příklad
    Pan Novák má průměrný příjem za všechny odpracované roky 20 000 Kč a získá 40 let pojištění (pro názornost ve všech případech).
Doba pojištění 40 let
Osobní vyměřovací základ 20 000 Kč
Řádný starobní důchod 10 559 Kč

Dřívější odchod do penze Předčasný důchod
90 dní a méně 10 436 Kč
91 -180 dní 10 313 Kč
181 - 270 dní 10 189 Kč
271 - 360 dní 10 066 Kč
361 - 450 dní 9 901 Kč
451 - 540 dní 9 737 Kč
541 - 630 dní 9 572 Kč
631 - 720 dní 9 408 Kč
721 - 810 dní 9 202 Kč
811 - 900 dní 8 996 Kč
901 - 990 dní 8 790 Kč
991 - 1 080 dní 8 585 Kč
1 081 - 1 170 dní 8 379 Kč

vlastní výpočty autora

Jaké výhody přináší předčasný důchod?

1) Psychická pohoda

Odchod do předčasného důchodu řadě občanů psychicky prospěje. Mají jistotu příjmu (důchodu), nemají pracovní stres a mohou se dříve věnovat svým koníčkům. Právě první roky v důchodu přitom má člověk nejvíce sil na své záliby. Dřívější odchod do důchodu se u mnoha občanů pozitivně odrazí na prodloužení jejich života.

2) Finanční náskok

V předchozím případu má pan Černý měsíční starobní penzi vyšší než pen Zelený o 2 591 Kč. Pan Zelený ovšem bude důchod čerpat o 3 roky dříve, tedy než pan Černý začne pobírat starobní důchod, tak již dostane 309 060 Kč (8 585 Kč x 36 měsíců). Vyšší penze tento náskok „smaže“ až po necelých 10 letech.

3) Předčasný důchod se valorizuje

Každoročně se všechny důchody valorizují. Pro rok 2013 se zvýšila základní výměra u všech důchodů (starobního, invalidního, vdovského či sirotčího) o 60 Kč a procentní část o 0,9 %. Valorizují se i předčasné důchody. Než pan Černý dostane řádný důchod, bude penze pana Zeleného již třikrát valorizována.

4) I v předčasném důchodu lze podnikat

Možnosti výdělku v předčasném důchodu jsou omezené, přesto lze být výdělečně činný. Např. v roce 2013 lze pracovat na dohodu provedení práce, kdy měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc Kč. Nebo mít za rok 2013 zisk z podnikání jako vedlejší činnosti do 62 121 Kč. Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost.

5) Lze zpětně nastoupit do práce

Někdy se stane, že předčasný důchodce obdrží znenadání zajímavou pracovní nabídku. Nemusí ji odmítat. Když poživatel důchodu nastoupí do zaměstnání, tak společně se zaměstnavatelem oznámí tuto skutečnost OSSZ a důchod mu nebude po dobu zaměstnání vyplácen. Po ukončení zaměstnání si občan požádá přes příslušnou OSSZ dle místa bydliště o uvolnění důchodu. Uvolní se přitom již vypočítaný důchod, jestliže však bez pobírání důchodu občan odpracuje alespoň 90 dní, tak se sníží krácení důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY