České a slovenské důchody

14.03.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Tisíce lidí pobírají současně český i slovenský důchod. Jak vysoký je průměrný český a slovenský důchod? Jak vysoký je náhradový poměr? Podívejme se na některé zajímavosti ohledně českých a slovenských důchodů.

Z důvodu rozdělení ČSFR k 31. procinci 1992 došlo k situaci, že některým českým občanům náleží poměrný slovenský důchod a některým slovenským občanům náleží poměrný český důchod. Ve kterém státu se při výpočtu důchodu hodnotí odpracovaná doba do roku 1993?

Odpracovanou dobu je potřeba zohlednit dle smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení č. 228/1993. Doba pojištění získaná před rozdělením ČSFR se hodnotí v tom státě, na jehož území měl sídlo zaměstnavatel ke dni rozdělení ČSFR. Rozhodující je tedy sídlo zaměstnavatele, nikoliv místo výkonu zaměstnání. Někteří občané, tak mohli pracovat pořád v Česku avšak pro zaměstnavatele se sídlem na Slovensku a tato odpracovaná doba se jim hodnotí pro výpočet poměrného slovenského důchodu.

Jak vysoký je průměrný důchod?

Ke konci září 2012 činil průměrný český důchod 10 765 Kč. Ke konci listopadu 2012 činil průměrný slovenský důchod 375,80 euro (cca 9 646 Kč). Průměrný slovenský důchod dosahuje tedy 89,6 % průměrného českého důchodu.

Dorovnání česko-slovenských důchodů

Lidé, kteří pobírají český i slovenský důchod, budou mít dle rozhodnutí vlády z ledna letošního roku nárok na dorovnání důchodů při splnění zákonných podmínek (např. získaní 25 let pojištění před rozdělením ČSFR a alespoň 1 rok pojištění v Česku před rokem 1996). Dorovnávací příspěvek se bude vyplácet s českým důchodem. Průměrná výše dorovnávacího příspěvku má být asi 1 100 Kč.

Důvodem pro dorovnávací příspěvek je skutečnost, že výše důchodu v Česku a Slovensku se odvíjela odlišně, což je pro některé občany pobírající současně český i slovenský důchod nevýhodné, aniž to mohli sami nějak ovlivnit.

Náhradový poměr

Průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku za první až třetí čtvrtletí roku 2012 činila 782 euro, čistá mzda 606,40 euro (na sociálním pojištění odvedeno 73,30 euro, na zdravotním pojištění odvedeno 31,30 euro a na dani z příjmu fyzických osob sraženo 71 euro).
 
Průměrný důchod na Slovensku tedy dosahuje 48 % průměrné hrubé mzdy a 62 % průměrné čisté mzdy.
 
Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku za první až třetí čtvrtletí roku 2012 činila 24 408 Kč, čistá 18 872 Kč (na sociálním pojištění sraženo 1 587 Kč, na zdravotním pojištění odvedeno 1 099 Kč a na dani z příjmu fyzických osob sraženo 2 850 Kč).
 
Průměrný důchod v Česku tedy dosahuje 44 % průměrné hrubé mzdy a 57 % průměrné čisté mzdy.

V Česku odcházíme do důchodu později

Nejzásadnější změnou v oblasti důchodové legislativy v Česku bylo zvýšení důchodového věoku na základě „malé důchodové reformy“. V současnosti se tak v Česku výrazně prodlužuje důchodový věk. Důchodový věk v Česku závisí na roku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Počet vychovaných dětí však ovlivní důchodový věk však již pouze některým ženám, např. důchodový věk ženy, která vychovala dvě děti a narodila se v roce 1966, je 65 let a 2 měsíce, stejně jako u muže stejného data narození.

Důchodový věk v Česku

Rok narození Muži Ženy podle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1960 64r + 2m 64r + 2m 63r + 8m 62r + 2m 60r + 8m 59r + 2m
1970 65r + 10m 65r + 10m 65r + 10m 65r + 10m 65r + 8m 64r + 2m
1980 67r + 6m 67r + 6m 67r + 6m 67r + 6m 67r + 6m 67r + 6m


Na Slovensku je důchodový věk 62 let, který platí pro muže narozené v roce 1946 a později a všechny ženy (bez ohledu na počet dětí) narozené v roce 1962 a později.

  • U mužů se důchodový věk postupně zvýšil z 60 let (platí pro muže narozené v roce 1943) na 62 let.
  • U žen se důchodový věk na Slovensku postupně zvýšil z 54 let a 6 měsíců, který platí pro ženy, které vychovaly více než 3 děti a narodily se v roce 1950, až na 62 let pro ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí), narozené v roce 1962 a později.

Důchodový věk v Česku je v současné době vyšší než na Slovensku. A v budoucnu se bude rozdíl ještě zvyšovat. Jestliže by nedošlo v Česku a na Slovensku ke změně důchodového věku, tak by čeští občané narozeni v roce 1980 odcházeli do důchodu o 5 let a 6 měsíců později než slovenští občané stejného data narození. U mladších občanů by byl rozdíl ještě vyšší, u dětí narozených v letošním roce by byl rozdíl dokonce 11 let.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY