Pracuji i po dosažení důchodového věku, jak se mi zvýší důchod?

27.03.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané nechtějí odejít do penze, ale nadále pracovat. Dosažení důchodového věku není výpovědní důvod, lze nadále pracovat bez omezení a do důchodu neodejít. Zvláště když pracující penzisté nemohou od letošního roku uplatnit slevu na poplatníka. Jak se zvyšuje penze při pozdějším odchodu do důchodu?

Občané, které jejich práce uspokojuje, samozřejmě při dosažení řádného důchodového věku nemusí odejít do penze. Je to jenom jejich svobodné rozhodnutí. Dosažení důchodového věku rozhodně neznamená, že se musí čerpat penze. Kdo chce i v důchodovém věku pracovat, ten má dvě možnosti:

1) Do důchodu neodejít a nadále pracovat

V tomto případě pracuje na procenta. Pozdější odchod do důchodu zvyšuje následnou penzi. Za každých 90 dní, které odpracuje občan v důchodovém věku navíc, se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 %. Zde je nutné uvést, že do těchto 90 dní se však nepočítají dny, kdy se pobírají nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby pojištění.

  • Existuje i možnost čerpat důchod v poloviční výši a nadále pracovat. V tomto případě se zvyšuje procentní výměra důchodu rovněž o 1,5 % ale za 180 dní.

2) Odejít do starobního důchodu a pracovat

Výdělečné činnosti v řádném důchodovém věku nic nebrání. Nejsou zde žádná omezení jako u předčasného důchodu. Starobní penzista si může vydělat bez omezení, ať už ze zaměstnání nebo vlastní samostatné výdělečné činnosti. Zde je však vhodné upozornit, že od ledna letošního roku je zdanění výdělečně činných penzistů vyšší, protože nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.

  • Při práci v důchodovém věku je tedy vhodné využít např. možnosti práce na dohodu o provedení práce, kde měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc. Kč. V tomto případě se z odměny neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, zdanění je tak nižší. Na základě dohody o provedení práce lze pracovat současně pro více zaměstnavatelů. Na základě dohody lze pracovat max. 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele.

Praktický příklad

Dle legislativy roku 2013 si vypočítáme měsíční důchod pana Nováka, který má průměrnou mzdu za všechny odpracované roky 20 000 Kč a získá 40 let pojištění a současně jeho kolegy pana Novotného, který získá rovněž 40 let pojištění a jeho průměrná mzda v současné hodnotě za odpracované roky je rovněž 20 000 Kč. Pan Novotný však bude „přesluhovat“ 180 dní. Pan Novák bude tedy pobírat důchod od začátku roku 2013 a pan Novotný od druhého pololetí roku 2013. O kolik bude mít pan Novotný vyšší důchod?

Výpočet důchodu pana Nováka

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 20 000 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 2 325 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 2 325 Kč) 13 714 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5 %) 60 %
Procentní výměra důchodu (13 714 Kč x 60 %) 8 229 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 8 229 Kč) 10 559 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Novotný bude mít procentní výměru důchodu 63 % (60 % za odpracované roky a 3 % za práci 180 dní po dosažení důchodového věku – tzv. přesluhování).

  • Procentní výměra důchodu bude tedy 8 641 Kč (13 714 Kč x 60 % + 13 714 x 3 %). Celkový důchod pana Novotného bude tedy 10 971 Kč (2 330 Kč + 8 641 Kč), což je o 412 Kč měsíčně více než činí důchod pana Nováka.

Která varianta je lepší?

Než začne pobírat penzi pan Novotný, tak pan Novák již dostane na důchodu 63 354 Kč (10 559 Kč x 6 měsíců). Tento rozdíl se smaže až po necelých 154 měsících (63 354 Kč: 412 Kč), tedy po více než 12,5 letech. Teprve po této době převáží u pana Novotného výhoda vyššího důchodu z důvodu přesluhování.

  • Proto je dobré promyslet, zdali by pro pana Novotného nebylo výhodnější odejít do důchodu stejně jako pan Novák a mít starobní důchod ve výši 10 559 Kč a po celou dobu standardně pracovat, např. na zmíněnou dohodu o provedení práce, kde není výše výdělku limitována.
  • Při práci na základě standardní pracovní smlouvy musí starobní penzisté počítat s tím, že neuplatní základní slevu na poplatníka (2 070 Kč měsíčně). Tuto legislativní změnu od roku 2013 je také vhodné zohlednit v kalkulaci, jak pracovat po dosažení důchodového věku.

Praktický příklad

Při hrubé mzdě 18 000 Kč má bezdětný zaměstnanec čistý příjem 14 460 Kč (sociální pojištění placené zaměstnancem činí 1 170 Kč, zdravotní pojištění placené zaměstnancem je 810 Kč a daň z příjmu 1 560 Kč).

Starobní penzista má při stejné hrubé mzdě čistý příjem 12 390 Kč (sociální pojištění placené zaměstnancem je 1 170 Kč, zdravotní pojištění placené zaměstnancem činí 810 Kč a daň z příjmu 3 630 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY