Jak snižují děti daňovou povinnost?

02.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Podpora rodin s dětmi a rodin je v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD vysoká. Důvodem je poměrně vysoké daňové zvýhodnění na děti. Propočítejme si praktické příklady v Česku a porovnejme s ostatními zeměmi OECD.

Jak se liší čistá mzda, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet, od hrubé mzdy sjednané v pracovní smlouvě si vypočítáme pro porovnání u bezdětného zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu a u zaměstnance s průměrnou mzdou uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti.

Jak vysoká je průměrná mzda?

Všechny výpočty provedeme u zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu. Abychom výsledky mohli následně porovnat s ostatními členskými zeměmi OECD, tak budeme počítat s průměrnou měsíční mzdou za rok 2012 dle databáze OECD ve výši 25 035 Kč, která se nepatrně liší od průměrné mzdy za rok 2012 dle Českého statistickéh úřadu (25 101 Kč).


Čtěte také

Jak si snížit základ daně a uplatnit daňové zvýhodnění?
Daňové slevy pod lupou
Gabriela Ivanco: Druhý pilíř představuje značné navýšení administrativních povinností
Nezapomeňte si odečíst hypotéku z daní
Jak vysoké daně platí OSVČ a zaměstnanec?

TIP: Aktuální daňové formuláře
1) Zdanění bezdětného zaměstnance

Zdanění bezdětného občana pobírajícího průměrnou mzdu dosahuje v Česku 22,87 %.

Text Částka
Hrubá mzda 25 035 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (25 035 Kč x 4,5 %) 1 127 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (25 035 Kč x 6,5 %) 1 628 Kč
Superhrubá mzda
(Zaokrouhleno dle zákona na celá sta nahoru)
(25 035 Kč x 1,34)
33 600 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (33 600 Kč x 15 %) 5 040 Kč
Sleva na poplatníka (stanoveno zákonem) 2 070 Kč
Daň z příjmu po slevě (5 040 Kč – 2 070 Kč 2 970 Kč
Čistá mzda (25 035 Kč – 1 127 Kč – 1 628 Kč – 2 970 Kč) 19 310 Kč
Povinné odvody celkem (25 035 Kč – 19 310 Kč) 5 725 Kč
Zdanění (v %) (5 725 Kč: 25 035 Kč) 22,87 %

vlastní výpočet autora

2) Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na 2 děti

Daňové zvýhodnění činí na každé dítě 1 117 Kč každý měsíc. Daňová povinnost občanů s dětmi je tedy v Česku výrazně nižší.

Text Částka
Hrubá mzda 25 035 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (25 035 Kč x 4,5 %) 1 127 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (25 035 Kč x 6,5 %) 1 628 Kč
Superhrubá mzda
(Zaokrouhleno dle zákona na celá sta nahoru)
(25 035 Kč x 1,34)
33 600 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (33 600 Kč x 15 %) 5 040 Kč
Sleva na poplatníka (stanoveno zákonem) 2 070 Kč
Daň z příjmu po slevě (5 040 Kč – 2 070 Kč) 2 970 Kč
Daňové zvýhodnění (stanoveno zákonem) 2 234 Kč
Daň z příjmu (2 970 Kč – 2 234 Kč) 736 Kč
Čistá mzda (25 035 Kč – 1 127 Kč – 1 628 Kč – 736 Kč) 21 544 Kč
Povinné odvody celkem (25 035 Kč – 21 544 Kč) 3 491 Kč
Zdanění (v %) (3 491 Kč: 25 035 Kč) 13,94 %

vlastní výpočet autora

Čistá mzda se od hrubé mzdy u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti v Česku liší o 13,94 %. Sociální i zdravotní pojištění je shodné, daň z příjmu fyzických osob je nižší díky uplatnění daňového zvýhodnění.

Česko: nižší daňová povinnost o téměř 9 %

  • U průměrné mzdy snižuje daňové zvýhodnění na dvě děti daňovou povinnost téměř o 9 %, jak jsme si právě vypočítali v praktickém příkladu. V rámci členských zemí OECD patří Česko mezi země, kde děti nejvíce snižují daňovou zátěž, více je to pouze v Německu, Nizozemí a USA.
  • Finanční podpora rodin s dětmi formou daňového zvýhodnění je v Česku velmi efektivní a jednoduchá. Pro uplatnění daňového zvýhodnění není potřeba vyplňovat žádné formuláře a dostavit se na úřad. Zaměstnanec pouze při nástupu do zaměstnání doloží mzdové účetní kopie rodných listů dětí. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní v měsíci, kdy se dítě narodí, opět stačí donést mzdové účetní kopii rodného listu dítěte.
  • Daňové zvýhodnění mohou uplatnit pouze výdělečně činní rodiče (vždy pouze jeden z nich), proto je daňové zvýhodnění aktivizujícím prvkem, protože občané s nižším příjmem mají díky daňovému zvýhodnění dokonce vyšší čistý příjem než hrubou mzdu. Jestliže je totiž daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus.

Děti nejvíce snižují daně v Německu

  • Z členských zemí OECD je nejvyšší rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdou se dvěmi dětmi a bezdětného zaměstnance v Německu (11,6 %), Nizozemí (9,5 %), USA (9,2 %), Česku (8,9%), Maďarsku (8,7 %) a Izraeli (7,5 %).
  • Naopak žádný rozdíl ve zdanění mezi bezdětným zaměstnancem a zaměstnancem se dvěmi dětmi není v Chile, Dánsku, Finsku, Islandu, Japonsku, Mexiku, Novém Zélandu, Švédsku a Velké Británii. Především v evropských zemích je však rodinná politika řešena formou přímých dávek od státu.

Rozdíl ve zdanění u bezdětného zaměstnance a zaměstnance se dvěmi dětmi (v zemích OECD, údaje za rok 2012)

Země Bezdětný zaměstnanec 2 děti Rozdíl Země Bezdětný zaměstnanec 2 děti Rozdíl
Německo 39,9% 28,3% 11,6% Estonsko 19,9% 16,6% 3,3%
Nizozemí 31,9% 22,5% 9,5% Portugalsko 21,7% 18,5% 3,2%
USA 22,7% 13,5% 9,2% Norsko 29,4% 26,9% 2,5%
Česko 22,87% 13,94% 8,9% Korea 13,0% 10,8% 2,1%
Maďarsko 35,0% 26,3% 8,7% Rakousko 34,0% 31,9% 2,1%
Izrael 15,5% 7,9% 7,5% Austrálie 22,9% 21,8% 1,1%
Polsko 24,6% 17,8% 6,8% Turecko 27,9% 27,1% 0,9%
Kanada 22,6% 16,0% 6,5% Řecko 25,4% 24,7% 0,6%
Španělsko 23,9% 17,6% 6,3% Chile 7,0% 7,0% 0,0%
Slovinsko 33,1% 26,9% 6,1% Dánsko 38,9% 38,9% 0,0%
Švýcarsko 16,5% 11,1% 5,4% Finsko 29,4% 29,4% 0,0%
Francie 28,3% 22,9% 5,4% Island 29,4% 29,4% 0,0%
Slovensko 22,8% 17,7% 5,1% Japonsko 21,2% 21,2% 0,0%
Irsko 18,0% 12,9% 5,1% Mexiko 9,5% 9,5% 0,0%
Itálie 30,8% 26,3% 4,5% Nový Zéland 16,4% 16,4% 0,0%
Lucembursko 27,9% 23,9% 3,9% Švédsko 24,9% 24,9% 0,0%
Belgie 42,8% 39,3% 3,4% Velká Británie 24,9% 24,9% 0,0%

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012), Table I. 6. „All-in“ average personal income tax rates at AW by family type

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ