Důchod při práci za nízkou mzdu v předdůchodovém věku

09.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří občané ztratí v předdůchodovém věku práci, ve které pobírali třeba průměrnou mzdu. Někteří přemýšlejí, zdali odejít do předčasného důchodu nebo pracovat za nízkou mzdu. Co je finančně výhodnější a o kolik?

Situace občanů v předdůchodovém věku na trhu práce není jednoduchá. Mnohdy se nedaří po ztrátě dobrého zaměstnání najít pracovní uplatnění odpovídající pracovním zkušenostem, znalostem a dovednostem. Zaměstnanci, kterým do řádného důchodu chybí několik let, tak v některých případech stojí před rozhodnutím, zdali pracovat například za poloviční mzdu, než na kterou byli zvyklí nebo raději odejít do předčasného důchodu.

Nízká mzda nebo předčasný důchod?

Zdali přijmout práci, za výrazně nižší mzdu nebo odejít raději do předčasného důchodu není jednoduché zodpovědět. Záleží na osobním postoji každého občana, zdali ho bude práce alespoň částečně naplňovat a nebude ho zbytečně stresovat. Popřípadě na dalších osobních preferencích. Z čistě finančního hlediska je však výhodnější práce za nižší mzdu než odchod do předčasného důchodu. Několik let za nižší mzdu výši důchodu sníží důchod méně, než by se na první pohled zdálo, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Pan Zelený měl v letech 1986 až 2009 mzdu za celý rok odpovídající současné měsíční mzdě 26 000 Kč. Následně měl jeho zaměstnavatel problémy a pan Zelený dostal výpověď. Okamžitě si našel práci, avšak pouze za 13 000 Kč měsíčně (v současné hodnotě). Pan Zelený získá 42 let pojištění. Do řádného důchodu odejde pan Zelený začátkem roku 2013. Výpočet důchodu provedeme dle legislativy roku 2013.

  • V první variantě si vypočítáme důchod pana Zeleného, pokud by pobíral 26 000 Kč měsíčně (v současné hodnotě) i v letech 2010, 2011 a 2012. Vše dle legislativy roku 2013.
  • Ve druhé variantě si vypočítáme důchod, když v letech 2010, 2011 a 2012 pobíral pan Zelený měsíčně 13 000 Kč (v současné hodnotě).
  • Ve třetí variantě si vypočítáme předčasný důchod pana Zeleného o tři roky dříve (o 1 095 dní, krácení důchodu činí 15,9 %). Pro zjednodušení dle legislativy roku 2013.


Tabulka: Výpočet důchodu pana Zeleného při první variantě

Rok Roční příjem Koeficient Přepočtený příjem
1986 35 728 Kč 8,7326 312 000 Kč
1987 36 475 Kč 8,5537 312 000 Kč
1988 37 307 Kč 8,363 312 000 Kč
1989 38 211 Kč 8,1651 312 000 Kč
1990 39 609 Kč 7,8769 312 000 Kč
1991 45 709 Kč 6,8258 312 000 Kč
1992 55 979 Kč 5,5735 312 000 Kč
1993 70 119 Kč 4,4496 312 000 Kč
1994 83 125 Kč 3,7534 312 000 Kč
1995 98 507 Kč 3,1673 312 000 Kč
1996 116 636 Kč 2,675 312 000 Kč
1997 128 931 Kč 2,4199 312 000 Kč
1998 140 947 Kč 2,2136 312 000 Kč
1999 152 545 Kč 2,0453 312 000 Kč
2000 162 610 Kč 1,9187 312 000 Kč
2001 176 471 Kč 1,768 312 000 Kč
2002 189 378 Kč 1,6475 312 000 Kč
2003 202 138 Kč 1,5435 312 000 Kč
2004 215 544 Kč 1,4475 312 000 Kč
2005 226 728 Kč 1,3761 312 000 Kč
2006 241 692 Kč 1,2909 312 000 Kč
2007 259 481 Kč 1,2024 312 000 Kč
2008 280 626 Kč 1,1118 312 000 Kč
2009 290 395 Kč 1,0744 312 000 Kč
2010 295 651 Kč 1,0553 312 000 Kč
2011 302 472 Kč 1,0315 312 000 Kč
2012 312 000 Kč 1 312 000 Kč
celkem x x 8 424 000 Kč
Osobní vyměřovací základ 25 982 Kč

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Položka Částa
Osobní vyměřovací základ 25 982 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 3 940 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 3 940 Kč) 15 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5 %) 63 %
Procentní výměra důchodu (15 330 Kč x 63 %) 9 658 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 9 658 Kč) 11 988 Kč

Zdroj: Vlastní výpočty autora

 

Kdyby měl pan Zelený po celé roky 1986 - 2012 průměrnou mzdu 26 000 Kč (v současné hodnotě), tak by měl měsíční důchod 11 988 Kč. Osobní vyměřovací základ činí 25 982 Kč z důvodu přestupných let.

U druhé varianty a přepočteného příjmu 156 000 Kč v letech 2010, 2011 a 2012 by osobní vyměřovací základ činil 24 539 Kč. Celkový přepočtený příjem by byl o 468 000 Kč nižší (312 000 Kč – 156 000 Kč) x 3), činil by tedy 7 956 000 Kč. Osobní vyměřovací základ by byl 24 539 Kč (7 956 000 Kč/9 862 dní) x 30,4167). Měsíční důchod by byl při 42 letech pojištění 11 743 Kč.

Položka Částa
Osobní vyměřovací základ 24 539 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 3 551 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 3 551 Kč) 14 940 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5 %) 63 %
Procentní výměra důchodu (14 940 Kč x 63 %) 9 413 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 9 413 Kč) 11 743 Kč

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Práce tři roky za polovičná mzdu, než na jakou byl pan Zelený zvyklý v předchozích zaměstnáních, snížila důchod panu Zelenému „pouze“ o 245 Kč. Pro pana Zeleného bylo výhodné pracovat i za nižší mzdu a odejít do řádného důchodu, než odejít do předčasného důchodu o tři roky dříve. Předčasný důchod (výpočet dle legislativy roku 2013) by byl totiž pouze 8 862 Kč (o 2 881 Kč méně než ve druhé variantě). Důvodem je vysoké krácení za předčasnost a nižší získaná doba pojištění o 3 roky.

U předčasného důchodu by získal pan Zelný pouze 39 let pojištění a krácení důchodu by činilo 15,9 % (odchod do důchodu o 1 095 dní dříve). I když by byl osobní vyměřovací základ vyšší než ve druhé variantě, výsledný důchod by byl výrazně nižší.

Položka Částa
Osobní vyměřovací základ 25 982 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 3 941 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 3 941 Kč) 15 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (39 let x 1,5 %) 58,5 %
Procentní výměra důchodu (15 330 Kč x 58,5 %) 8 969 Kč
Krácení důchodu (v %) 15,90%
Krácení důchodu (15 330 Kč x 14,4 %) 2 437 Kč
Procentní výměra důchodu (8 969 Kč - 2 437 Kč) 6 532 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (2 330 Kč + 6 532 Kč) 8 862 Kč

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Výhodnější je pracovat i za nižší mzdu

Z finančního hlediska je pro pana Zeleného výrazně výhodnější pracovat poslední tři roky před odchodem do důchodu za poloviční mzdu oproti předchozímu výdělku než odejít do předčasného důchodu. Několik málo let za nižší mzdu ovlivní výši důchodu méně, než si většina občanů připouští. Důležité je získat i vyšší dobu pojištění, která rovněž výrazně ovlivňuje výši důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ