Společné jmění versus výlučné vlastnictví

10.04.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Představte si situaci, že během manželství uložíte finanční prostředky z výlučného vlastnictví na bankovní účet svého manžela. V rámci rozvodových sporů bude manžel považovat tyto peníze za společné. Jsou peníze vaše nebo už se jedná o součást společného jmění manželů?

Manželství je především o vzájemné důvěře a toleranci. S ohledem na vysokou rozvodovost v České republice se můžeme setkat s mnoha spornými případy v soudních síních, které se velice často dotýkají majetkových otázek. V popisovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu se zaměříme na otázku prostředků ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů na bankovním účtu druhého manžela.

Začalo to rozvodem…

V rámci projednávaného případu před soudem prvního stupně bylo projednáno, že během manželství, které bylo pravomocně později rozvedeno, obdržela manželka od svého otce do výlučného vlastnictví finanční prostředky. Tyto finanční prostředky byly dle darovací smlouvy určeny na koupi bytu do jejího výlučného vlastnictví. Finanční prostředky však vložila na bankovní účet svého manžela, ke kterému měla dispoziční právo.

Následně došlo ke koupi daného bytu z těchto darovaných finančních prostředků. Soud prvního stupně rozhodnul, že tento byt náleží do výlučného vlastnictví bývalé manželky. Neztotožnil se s argumentací protistrany, která dovozovala, že vložením těchto finančních prostředků na bankovní účet, došlo k jejímu smíšení s ostatními finančními prostředky a staly se součástí společného jmění manželů. Soud uložil bývalému manželovi vyklidit předmětný byt a předat jej bývalé manželce.

Podání odvolání

Odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Odmítl rovněž argumentaci protistrany, že tímto vložením finančních prostředků došlo ke smíšení výlučných finančních prostředků bývalé manželky na bankovním účtu vedeného na jméno bývalého manžela. A tak se tyto finanční prostředky transformovaly na pohledávku vůči bance spadající do společného jmění manželů.

V rámci podaného dovolání k Nejvyššímu soudu bylo argumentováno mimo jiné tím, že takto vložené finanční prostředky lze chápat jakožto vnos z výlučného majetku do společného jmění manželů.

Dovolání se zamítá

Nejvyšší soud považoval závěr odvolacího soudu, že se jedná o výlučné prostředky bývalé manželky, za správný. Poukazoval na odbornou literaturu, která stanovuje, že v případě složení finančních prostředků na bankovní účet, které majiteli tohoto účtu nepatří, nevzniká takto složiteli pohledávka za bankou.

Soud rovněž stanovil, že ničeho na skutečnosti, že se jedná o výlučné prostředky bývalé manželky, nemění fakt, že se na bankovním účtu bývalého manžela nacházely již finanční prostředky ze společného jmění manželů.

Pozn.: Kompletní znění citovaného rozsudku lze nalézt na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR pod spisovou značkou 22 Cdo 638/2011.

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU