Kdy můžete odejít z práce hned a dát hodinovou výpověď?

12.05.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Okamžitě zrušit pracovní poměr může v určitých situacích zaměstnavatel i zaměstnanec. Co konkrétně stanovuje zákon pro uplatnění okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem? V jaké formě a lhůtách musí být tento úkon učiněn?

Okamžitě skončit pracovní poměr jen tak nemůžete, máte přece jenom podepsanou pracovní smlouvu, ale za určitých podmínek můžete skončit hned teď a bez okolků. Pojďme se společně podívat na zákonné vymezení, kdy můžete podat hodinovou výpověď.

Čtěte také: Kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?

Zdraví a peníze nade vše ostatní

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem může být učiněno ze dvou důvodů:

  • První zákonný důvod hovoří o vážném ohrožení zdraví zaměstnance a nemožnosti vykonávání vhodné práce. Zákon stanovuje, že na základě lékařského posudku, který byl vydán zařízením závodní preventivní péče nebo podle rozhodnutí příslušného správního úřadu, který posudek přezkoumává, nemůže dále zaměstnanec konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. Pokud zaměstnavatel neumožní v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku výkon jiné pro zaměstnance vhodnější práce, tak zaměstnanec může okamžitě odejít.
  • Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je pak situace, kdy nedošlo k vyplacení mzdy nebo platu. Tedy pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.
  • Co dělat, když zaměstnavatel nevypláci mzdu?

Za měsíc květen 2020 je stanoven termín výplaty mzdy na 15. červen 2020. Pokud mzda není vyplacena do tohoto data, není možné okamžitě zrušit pracovní poměr hned 16. června. Tak lze učinit až 16. července 2020, dle § 141 zákoníku práce, kdy mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Zákonným datem a termínem pro výplatu mzdy je tak v našem případě 30. červen, okamžitou výpověď lze poté podat po uplynutí 15 dnů, což nastane až 16. července.

Okamžitá výpověď zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zdroj: Shutterstock

Jaký je rozdíl mezi výpovědí a okamžitou výpovědí?

Hlavním rozdílem ukončení pracovního poměru výpovědí jsou důvody, které vás k ukončení vedou. Při okamžité výpovědi je nutné splnit jeden z výše uvedených zákonných důvodů. Okamžitou výpověď tedy můžete podat pouze, pokud vás k tomu nutí zdraví, nebo pokud zaměstnavatel neplatí sjednanou mzdu či plat. Oba tyto důvody musíte řádně doložit.

Pokud jste si ale našli novou práci a v té staré chcete skončit, tak musíte podat běžnou výpověď ze zaměstnaneckého poměru. V takovém případě na důvodech nezáleží a nemusíte je zaměstnavateli ani sdělovat. Ale musíte také dodržet zákonnou výpovědní lhůtu dva měsíce. Případně můžete podat výpověď dohodou, kdy se vy a váš starý zaměstnavatel dohodnete na datu ukončení pracovního poměru, v takovém případě může být výpovědní lhůta zkrácena dle dohody.

I okamžitou výpověď je nutné podat písemně

Okamžitá výpověď je jednostranný úkon okamžitého zrušení pracovního poměru, který je nutné podat zaměstnavateli písemně a neprodleně. Zaměstnanec může tuto okamžitou výpověď podat nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro toto okamžité zrušení pracovního poměru, a nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku důvodu.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být zaměstnancem provedeno formou písemnou s vymezením skutkového důvodu tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným.

Za výpovědní dobu dostanete náhradu

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je spíše krizovým opatřením pro případy, kdy zaměstnanec není dostatečně zdravý na přidělenou práci, nebo pro případy, kdy nedostává za práci zaplaceno. Což jsou situace, které vznikají působením vnějších podmínek a zaměstnanec za ně nemůže. Zákoník práce tak pamatuje také na výpovědní lhůtu. Do práce sice chodit nemusíte, ale za dva měsíce vám při okamžité výpovědi náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která svou délkou odpovídá výpovědní době. (viz § 56 Zákoníku práce)

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 66 krát

Články ze sekce: Spotřebitel