Předčasný důchod nebo evidence na úřadu práce?

16.04.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při obdržení výpovědi v předdůchodovém věku stojí někteří občané před rozhodnutím, zdali se evidovat na úřadu práce nebo odejít rovnou do předčasného důchodu? Proč je první varianta výhodnější?

Do předčasného důchodu lze v současné době odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Při obdržení výpovědi stojí občané před rozhodnutím, zdali se evidovat na úřadu práce, i když situace na trhu práce pro lidi v předdůchodovém věku není vůbec snadná, nebo již zrovna odejít do předčasného důchodu. První varianta je výhodnější, rozdíl je značný, jak si spočítáme na vzorovém příkladu.

Proč je předčasný důchod nižší?

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že výsledný důchod bude podstatně nižší než řádný důchod. Důvody jsou dva:

  • Krácení důchodu, které se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Čím dříve občan do řádného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší předčasný důchod. Krácení se provádí z celého výpočtového základu, nikoliv pouze z procentní části důchodu. Rozdíl si ukážeme na názorném příkladu.
  • Nižší době pojištění. Při odchodu do předčasného důchodu získá občan nižší dobu pojištění, než kdyby nadále pracoval nebo získal náhradní dobu pojištění (např. právě evidence na úřadu práce).

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák má osobní vyměřovací základ 25 000 Kč. Jedná se o jeho průměrnou měsíční mzdu od roku 1986 v současné hodnotě. Panu Novákovi chybí přesně 3 roky do důchodového věku a skončil mu pracovní poměr. Pan Novák prozatím získal 40 let a 4 měsíce pojištění.

  • Pan Novák má dvě možnosti, protože novou práci si ve výpovědní době nenašel. Buď se evidovat na úřadu práce, nebo zrovna odejít do předčasného důchodu. Propočítáme se tedy obě varianty.

1) Výpočet předčasného důchodu (o 1 095 dní dříve)

Základními vstupními údaji pro výpočet důchodu budou osobní vyměřovací základ 25 tisíc Kč a doba pojištění 40 let. Protože pan Novák odejde do předčasného důchodu přesně 3 roky před dosažením řádného důchodového věku (tedy o 1 095 dní dříve, 3 roky x 365 dní), tak krácení důchodu bude činit 15,9 % z výpočtového základu.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 675 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 675 Kč)

15 064 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60 %

Procentní výměra důchodu

(15 064 Kč x 60 %)

9 039 Kč

Krácení důchodu (v %)

15,9 %

Krácení důchodu

(15 064 Kč x 15,9 %)

2 395 Kč

Procentní výměra důchodu

(9 039 Kč – 2 395 Kč)

6 644 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 6 644 Kč)

8 974 Kč

vlastní výpočet autora

Krácení důchodu sice činí 15,9 %, ale z výpočtového základu, nikoliv z procentní výměry důchodu. Celkový důchod je tak díky krácení nižší o 2 395 Kč, což je 26,7 % z konečné částky důchodu.

  • Jenom na doplnění si uvedeme, že kdyby odešel pan Novák do důchodu dříve o 1 080 dní, tak by krácení činilo 14,4 % a výsledný předčasný důchod by byl 9 200 Kč. Kdyby pan Novák chtěl tedy odejít do předčasného důchodu, tak by bylo vhodné termín odchodu odložit o 15 dní, aby bylo krácení nižší (14,4 % místo 15,9 %).

2) Výpočet předčasného důchodu (o 760 dní dříve)

Ve druhé variantě se pan Novák registruje na úřad práce, poprvé v životě. Protože je starší 55 let, tak bude po dobu 11 měsíců pobírat podporu v nezaměstnanosti. Po vyčerpání 11 měsíců odejde teprve pan Novák do předčasného důchodu.

  • Pan Novák odejde do předčasného důchodu v rozmezí 721 dní až 810 dní před dosažením důchodového věku, krácení v tomto případě činí 9,9 %.
  • V tomto případě získá pan Novák dobu pojištění 41 let. Evidece na úřadu práce patří mezi náhradní doby pojištění a zvyšuje celkovou dobu pojištění v zákonném rozsahu. Při pobírání podpory v nezaměstnanosti vždy. Započítává se z 80 %. Evidence na úřadu práce zvýší panu Novákovi dobu pojištění ze 40 let na 41 let.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 675 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 675 Kč)

15 064 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5 Kč

Procentní výměra důchodu

(15 064 Kč x 61,5 %)

9 265 Kč

Krácení důchodu (v %)

9,9 %

Krácení důchodu

(15 064 Kč x 9,9 %)

1 491 Kč

Procentní výměra důchodu

(9 265 Kč – 1 491 Kč)

7 774 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 7 774 Kč)

10 104 Kč

vlastní výpočet autora

Při druhé variatně bude mít pan Novák vyšší měsíční důchod o 1 130 Kč (10 104 Kč – 8 974 Kč) měsíčně. Pro pana Nováka bude tedy z finančního hlediska výhodnější se nejprve registrovat na úřad práce a teprve poté odejít do předčasného důchodu. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2013. Důchod bude mít pan Novák vyšší ze dvou důvodů:

  • Nižšímu krácení, protože odejde do důchodu později.
  • Vyšší době pojištění, protože evidence na úřadu práce patří mezi náhradní dobu pojištění a při splnění zákonných podmínek se započítává do doby pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY