Přehled OSVČ za rok 2012 musejí podat i ti, kteří podnikali jen část roku

29.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, že Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 mají povinnost podat i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část roku 2012. Povinnost se tedy týká i osob, které v průběhu roku 2012 samostatnou výdělečnou činnost přerušily či ukončily.

Podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 lze nejpozději do 2. 5. 2013. Tuto povinnost již splnily přibližně dvě třetiny podnikatelů (OSVČ). Dosud bylo na okresních správách sociálního zabezpečení odevzdáno od 63 do 70 % z předpokládaného počtu Přehledů, které mají být podány.

Pojistné lze platit na pokladně

Okresní správy sociálního zabezpečení vycházejí svým klientům vstříc. Do 3. 5. 2013 mají každý pracovní den otevřeno pokladny. „Vytváříme podmínky pro plynulé zvládnutí období, kdy většina OSVČ podává přehledy. Pojistné v hotovosti až do deseti tisíc korun je tudíž možné zaplatit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin s polední přestávkou, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin,“ upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Na povinnost podat včas Přehled o příjmech a výdajích navazuje další, a to zaplacení vyčísleného doplatku na pojistném nejpozději do osmi dnů ode dne podání Přehledu.

Přehled zpracovaný daňovým poradcem

OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce (jsou jich zhruba 3 % a tuto skutečnost musely oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 30. 4. 2013), musí podat Přehled nejpozději do 1. 8. 2013. Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termínem pro podání Přehledu datum 31. 7. 2013.

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 s podrobným návodem k jeho vyplnění je k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Elektronický formulář pomůže i s výpočtem pojistného. Pomoc s jeho vyplněním a další informace týkající se sociálního zabezpečení OSVČ poskytnou každý pracovní den také pracovníci příslušných okresních správ sociálního zabezpečení.

Proč a kdy se podává „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“?

Začínám podnikat, co bych měl vědět o sociálním zabezpečení? V jaké výši a jakým způsobem se platí pojistné? Můžu se jako OSVČ stát účastníkem důchodového spoření? Odpovědět na tyto a další otázky a zorientovat se v dané problematice pomůže nejen začínajícím OSVČ „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013“, která je dostupná na webu ČSSZ.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ