Bez práce jsou v Evropě především mladí lidé

02.05.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nezaměstnanost mladých lidí se stala fenoménem poslední doby a strašákem Bruselu. Obzvláště v některých zemích dosahuje míra nezaměstnanosti mladých lidí alarmujících hodnot. Které země jsou postiženy nejvíce a jak chce s tímto fenoménem bojovat Evropská unie?

Evropskému hospodářství se příliš nedaří a ekonomické predikce na nejbližší období nevyznívají příliš optimisticky. Důsledkem slabé kondice evropských ekonomik je rostoucí míra nezaměstnanosti. Na tom samo o sobě není ani nic zvláštního, ani nic překvapivého. Pozornost však vzbuzuje rychle narůstající nezaměstnanost mladých Evropanů, a to zejména v některých zemích.

Obecně se dá říci, že prudký nárůst nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let se týká zejména zemí tzv. jižního křídla Evropské unie. Vůbec nejhorší je situace v Řecku a Španělsku. V obou těchto zemích narostla míra nezaměstnanosti mladých lidí během posledních pěti let na téměř trojnásobek a nyní jsou téměř dvě třetiny mladých Španělů a Řeků bez práce. Mezi další země s poměrně vysokou nezaměstnaností mladé části populace patří taktéž Portugalsko, Itálie a poněkud překvapivě Slovensko. I u těchto zemí došlo během posledních let k jejímu výraznému nárůstu. Kromě Slovenska se jedná o všechny země, které patří do skupinky zemí nejvíce postižených důsledky předlužení státní pokladny. Vládní úsporná opatření a propad ekonomické aktivity v těchto zemích se tak promítají, mimo jiné, do rostoucí neschopnosti mladých lidí najít zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti osob do 25 let

20130502_cernikova.gif

Evropská unie je charakteristická rozmanitostí členských zemí, a to i z hlediska nezaměstnanosti mladých lidí. Vůbec nejméně je nezaměstnaných mladých lidí v nejvýznamnější evropské ekonomice – Německu, a to necelých 8 %. Velmi málo mladých lidí bez práce je rovněž v Rakousku a Nizozemí. Česká republika je na tom o něco lépe než je průměr celé Evropské unie (viz graf), přesto však je do jisté míry znepokojující, že i u nás tento ukazatel dlouhodobě nezanedbatelně roste.

Jak jsme již zmínili, na růst nezaměstnanosti mladé části populace má vliv nepříznivý ekonomický vývoj v uplynulých letech. V nejistých ekonomických podmínkách nenajímají firmy nové pracovníky a zejména pro mladé lidi bez praxe je obtížné najít zaměstnání. Navíc evropský pracovní trh vykazuje nízkou mobilitu pracovní síly (např. v porovnání s USA) a ani mladá část populace není výjimkou. Skutečnost, že se mladí lidé nejsou ochotni stěhovat za prací, vypovídá o jejich nízké motivaci hledat si zaměstnání.

Evropská komise přišla s plánem jak negativní situaci mladých lidí na trhu práce změnit. Na boj s nezaměstnaností této části populace má být během následujících několika let vyčleněno až 6 miliard eur, a to zejména na projekty týkající se vzdělávání. Dále vydala Rada EU doporučení členským zemím, aby mladí lidé nebyli bez práce či vzdělání déle než čtyři měsíce. Jakým způsobem toho má být dosaženo, však stanoveno není, což je možná ve svém důsledku dobře. Skutečností je, že namísto takových doporučení by bylo lepší, aby se Brusel zaměřil na zvýšení mobility mladých lidí napříč celou EU. Takto by došlo k poklesu nezaměstnanosti v zemích jako je Řecko a zároveň by se snížil tlak na růst mezd, a tudíž náklady firem, v zemích jako je například Německo.

Autor článku

Petra Černíková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU