Poplatky za diplom jsou nezákonné

18.06.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S koncem akademického roku se na některých vysokých školách ukázalo, že diplom nedostane absolvent zadarmo, ale až po zaplacení určité částky. Ta se pohybuje v různé výši a zpravidla vzbuzuje u absolventů pochyby o tom, jestli je škola k tomuto oprávněna. Tyto pochyby jsou samozřejmě zcela pochopitelné.

Již v dřívějších článcích jsme poukazovali na nelegálnost některých poplatků na veřejných vysokých školách.

Od té doby se na školách situace o něco zlepšila a například Vysoká škola polytechnická Jihlava již přestává vybírat zápisné. Univerzita Hradec Králové rovněž mění svoji poplatkovou agendu k lepšímu. Již zde nebudete platit za opakování státní či dokonce obyčejné zkoušky. Nezaplatíte už ani za zápis ani za diplom. Přesto zůstávají školy, kde se s nezákonnými poplatky i nadále setkáte.

Proč jsou tyto poplatky nelegální

Nelegálnost poplatků spočívá v tom, že školy nerespektují článek 11 Listiny základních práv a svobod, který říká, že poplatky lze vybírat jen na základě zákona. Tedy zákon musí výslovně stanovit, které poplatky škola může požadovat.

V právu musíme striktně rozlišovat mezi poplatkem a soukromoprávní cenou, jelikož je zde význam těchto slov trochu jiný, než jak je užíván běžně. Pojem cena se uplatňuje u soukromoprávního vztahu studenta a školy, kdy škola může stanovit cenu za učebnici nebo za využívání knihovny. Poplatek oproti tomu je u veřejnoprávního vztahu, kdy student má právo na poskytnutí nějakého úkonu. Například zápisu do studia, vydání některého dokladu atd. Podle vysokoškolského zákona není škola povinna předávat diplom na slavností promoci. Pokud tedy škola promoci uspořádá a chce po studentovi poplatek za to, že na ní přijde a je mu předán diplom, jedná se bez ohledu na název o cenu a situace je v pořádku.

Problém nastává v případě, kdy se student rozhodne promoce nezúčastnit (např. z důvodu vysoké ceny) a chce pouze předat diplom bez obřadu. Na něco takového má ze zákona nárok, a jelikož nikde není stanoveno, že škola za vydání diplomu může vybírat poplatek, musí mu škola poskytnout diplom bezplatně.

Kde se platilo za diplom

Takto tedy například Filozofická fakulta Západočeské univerzity vybírala poplatek 900 Kč a poté, co se situace na podnět nespokojených absolventů začala řešit, od vybírání ustoupila a zachovala jen 900 Kč za účast na promoci. Nedávno takový poplatek vybírala i Univerzita Hradec Králové, ačkoli ne tak vysoký. Ale na výši poplatku nezáleží, jelikož na nezákonnost nemá žádný vliv.

Jak se bránit

Pokud se tedy studenti i nadále někde setkají s takovým poplatkem, platit nemusí (samozřejmě se to netýká platby za druhopis diplomu). Bude vhodné, když školu informují, že i tak jim je povinna diplom vydat. Lze se obrátit na studentské zástupce v Akademickém senátu, proděkana pro studium atp. s upozorněním na nezákonnou situaci. V krajním případě i na krajský soud s žalobou na nečinnost.

Pokud jste poplatek zaplatili, můžete se domáhat jeho zpětného vydání, jelikož na něj škola nikdy neměla nárok. V případě neúspěchu můžete opět školu žalovat u soudu ve správním soudnictví.

Autor článku

Helena Zrůstová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU