OECD: Kde platí občané nejvíce na dani z příjmu?

01.07.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Při výpočtu daňové povinnosti v jednotlivých zemích je potřeba zohlednit základní slevu na dani na dani na poplatníka nebo nezdanitelnou položku. Daňovou povinnost nelze tedy porovnávat pouze dle daňových sazeb. Ve většině zemí je zavedeno progresivní zdanění. Jak se liší skutečná sazba daně z příjmu pro občany s nízkými a vysokými příjmy?

Přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak je skutečná daňová povinnost (výše zaplacené daně z příjmu fyzických osob v % z hrubé mzdy) rozdílná pro občany s podprůměrnou a nadprůměrnou mzdou. Důvodem je uplatnění slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok (2 070 Kč měsíčně).

Praktický výpočet

Za rok 2012 činila průměrná mzda dle databáze OECD 25 035 Kč. Výpočet provádíme dle průměrné mzdy dle databáze OECD, aby byla data za jednotlivé země porovnatelná.

  • Zaměstnanec s podprůměrnou mzdou ve výši 67 % průměrné mzdy (16 773 Kč) má skutečnou sazbu daně 7,78 %. Zaměstnanec s nadprůměrnou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy (41 808 Kč) má skutečnou sazbu daně 15,18 %.
  • V přiložené tabulce máme uvedenu skutečnou sazbu daně z příjmu fyzických osob u všech členských zemí OECD u podprůměrné (67 % průměrné mzdy) a nadprůměrné mzdy (167 % průměrné mzdy) stejně jako v Česku. V některých členských zemích se odvádí daň z příjmu fyzických osob na centrální i místní úrovni. V přiložené tabulce je uvedena kombinovaná sazba daně z příjmu fyzických osob.
Výpočet efektivní sazby daně u mzdy 16 773 Kč

Text

Částka

Hrubá mzda

16 773 Kč

Superhrubá mzda

(16 773 Kč x 1,34, zaokrouhlena na sta nahoru)

22 500 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(22 500 Kč x 15 %)

3 375 Kč

Sleva na dani na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

( 3 375 Kč -  2 070 Kč)

1 305 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob

(1 305 Kč: 16 773 Kč)

7,78 %

vlastní výpočet autora

 

Výpočet efektivní sazby daně u mzdy 41 808 Kč

Text

Částka

Hrubá mzda

41 808 Kč

Superhrubá mzda

(41 808 Kč x 1,34, zaokrouhlena na sta nahoru)

56 100 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(56 100 Kč x 15 %)

8 415 Kč

Sleva na dani na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

( 8 415 Kč -  2 070 Kč)

6 345 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob

(6 345 Kč: 41 808 Kč)

15,18 %

vlastní výpočet autora

 

Skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob činí v Česku u podprůměrné mzdy (67 % z průměrné mzdy) 7,78 % z hrubé mzdy a u nadprůměrné mzdy (167 % průměrné mzdy) 15,18 % z hrubé mzdy. U nadprůměrné mzdy je skutečná sazba daně vyšší než rovná 15% sazba daně, protože v Česku se daň z příjmu fyzických osob vypočítává ze "superhrubé mzdy" (hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociálním a zdravotním pojištění).

Rozdíl ve zdanění 7,4 %

I když je v Česku zavedena 15% rovná sazba daně z příjmu fyzických osob, tak je rozdíl u skutečné sazbě daně u zaměstnanců pracujících za podprůměrnou mzdu a pracujících za nadprůměrnou mzdu 7,4 % (15,18 % - 7,18 %).

V rámci členských zemí je rozdíl u efektivního zdanění nižší než v Česku v osmi členských zemích OECD: v Chile (0,9 %), Polsku (1,8 %), Maďarsku (2,0 %), Estonsku (3,0 %), Japonsku (5,8 %), Turecku (6,4 %), Slovensku (6,4 %) a Koreji (7,2 %).

Největší rozdíl je v zemích s vysokým progresivním zdaněním, kde nadprůměrné příjmy podléhají vysoké sazbě daně z příjmu fyzických osob. Tedy v Nizozemí (rozdíl u skutečné sazby daně činí 23,7 %), Irsku (19,3 %), Lucembursku (15,9%), Švédsku (15,3 %) a Finsku (14,2 %).

Nejvyšší a nejnižší skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob

Z členských zemí OECD je skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob u podprůměrných mezd (67 % průměrné mzdy) nejnižší v Chile (0,0 %), Mexiku (0,3 %), Koreji (1,5 %), Izraeli (3,6 %), Řecku (4,6 %) a Portugalsku (4,9 %). Nejvyšší skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob u podprůměrných mezd je v Dánsku (33,4 %), Islandu (23,7 %), Belgii (22,4 %), Norsku (17,8 %) a Itálii (17,2 %).

U nadprůměrných mezd (167 % průměrné mzdy) je skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob nejnižší v Chile (0,9 %), Polsku (7,6 %), Koreji (8,7 %), Japonsku (11,8 %) a Slovensku (12,3 %). Nejvyšší je skutečná sazba daně v Dánsku (43,4 %), Belgii (35,5 %), Islandu (34,0 %), Švédsku (30,4 %) a Austrálii (29,1 %).

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob v zemích OECD (za rok 2012 u podprůměrné a nadprůměrné mzdy)

Země

Mzda ve výši 67 %

průměrné mzdy

Mzda ve výši 167 %

průměrné mzdy

Rozdíl ve zdanění

Nizozemí

5,1%

28,8%

23,7%

Irsko

8,7%

28,0%

19,3%

Lucembursko

7,9%

23,8%

15,9%

Švédsko

15,1%

30,4%

15,3%

Finsko

14,8%

29,0%

14,2%

Německo

14,2%

27,8%

13,6%

Belgie

22,4%

35,5%

13,0%

Rakousko

9,9%

22,9%

13,0%

Portugalsko

4,9%

17,8%

12,9%

Mexiko

0,3%

12,5%

12,3%

Austrálie

16,8%

29,1%

12,2%

Itálie

17,2%

28,3%

11,1%

Řecko

4,6%

15,4%

10,8%

Izrael

3,6%

14,3%

10,7%

Španělsko

11,8%

22,3%

10,4%

Island

23,7%

34,0%

10,3%

Slovinsko

6,4%

16,7%

10,2%

Kanada

11,6%

21,7%

10,2%

Norsko

17,8%

28,0%

10,1%

Dánsko

33,4%

43,4%

10,0%

Velká Británie

13,2%

23,1%

9,9%

Nový Zéland

13,1%

22,4%

9,3%

USA

14,0%

22,9%

9,0%

Francie

12,6%

20,9%

8,2%

Švýcarsko

7,2%

15,3%

8,0%

Česko

7,78%

15,18%

7,4%

Korea

1,5%

8,7%

7,2%

Slovensko

5,9%

12,3%

6,4%

Turecko

10,6%

17,0%

6,4%

Japonsko

6,0%

11,8%

5,8%

Estonsko

15,4%

18,4%

3,0%

Maďarsko

16,0%

18,0%

2,0%

Polsko

5,8%

7,6%

1,8%

Chile

0,0%

0,9%

0,9%

Pramen: OECD Tax Database,Part I. Taxation of Wage Income (2012)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ