Prověřování plátců DPH podnikatele zatěžuje

04.07.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Novelou zákona o dani z přidané hodnoty byl od prvního ledna letošního roku zaveden institut nespolehlivého plátce. Po šesti měsících platnosti této změny můžeme zhodnotit, jak institut nespolehlivého plátce ovlivnil život podnikatelů.

Za nespolehlivého plátce je označen plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem poruší povinnosti při správě daně. Každý nespolehlivý plátce je zapsán v registru plátců DPH na internetových stránkách Finanční správy.

Pokud příjemce pořídí plnění od dodavatele, o němž bylo k datu uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, stává se dle zákona automaticky ručitelem za daň, pokud tato daň nebude dodavatelem uhrazena.

Enormní administrativní zatížení

V červnu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky uspořádalo seminář na téma „Nespolehlivý plátce a první zkušenosti v praxi“. Ze semináře vyplynulo, že všichni podnikatelé jsou institutem nespolehlivého plátce enormně administrativně zatíženi. Každý dodavatel, od kterého obdrží podnikatel přijatou fakturu, musí být zkontrolován v rejstříku nespolehlivých plátců. Tato povinnost se vztahuje i na „slušné“ firmy, které své povinnosti vždy řádně a včas plnily.

Stát si v tomto případě jednoznačně ulehčil práci tím, že převedl kompetenci kontroly plátců daně z přidané hodnoty na podnikatele. Institut nespolehlivého plátce se tak již od jeho zavedení setkal s velkou kritikou ze strany podnikatelů. Nyní si jeho stinné stránky uvědomuje i finanční správa.

Čekají nás v oblasti nespolehlivého plátce nějaké změny?

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem financí a dalšími institucemi jsou si nyní plně vědomi toho, že tento institut přináší pro podnikatele vysokou administrativní zátěž. Proto nyní probíhají diskuze o změnách v této oblasti, které by podnikatelům zátěž zmírnily. Jednou z variant je stanovení limitu, od kterého by podnikatelé museli prověřovat své obchodní partnery. Navržena byla částka 700 tisíc korun. Ta by měla být nastavena i u ručení při platbě na jiný než registrovaný účet firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo i nižší limit. Zástupci podnikatelů by nastavení limitu ať už v jakékoli výši vítali. Snad se tedy podnikatelům blýská na lepší časy a omezení ve formě limitu bude v nejbližší době zavedeno.

Kolik nespolehlivých plátců je mezi námi?

Údaje o nespolehlivém plátci zveřejňuje Finanční správa České republiky v rejstříku nespolehlivých plátců v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu. K datu 16. května 2013 byl v Registru plátců daně z přidané hodnoty označen příznakem nespolehlivý první plátce DPH. Dnes jich tam je jedenáct a dalších čtyřiatřicet patří mezi adepty na zápis na tzv. černou listinu.

Štítky:

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ