Jak se od ledna zvýší důchody?

30.09.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky důchodu se budou všechny důchody valorizovat, nárůst důchodů však bude velmi nízký. Podívejme se na praktické příklady, jak se důchody zvýší?

Všechny důchody přiznané v roce 2013 a dříve se budou od ledna 2014 valorizovat, dojde k jejich zvýšení. Nárůst důchodů však bude nižší než v minulosti. Pravidla pro výpočet valorizace jsou dány zákonem.

Od lednové splátky důchodu se budou zvyšovat řádné starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody (vdovské důchody a sirotčí důchody).

Valorizace od roku 2014

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí počítá se zvýšením všech důchodů přiznaných v roce 2013 a dříve. Přičemž státní důchod je všem penzistům zvýšen automaticky. O zvýšení důchodu není potřeba nikde žádat. Každý státní důchod se skládá ze dvou částí:

  • základní výměry důchodu (je pro všechny důchody shodná, v roce 2013 činí 2 330 Kč),
  • procentní výměry důchodu (výše procentní výměry důchodu závisí na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění a získané době pojištění).

Při zvýšení důchodů se počítá se zvýšením základní výměry důchodu i procentní výměry důchodu. Každému penzistovi se tak důchod zvyšuje v různém rozsahu. Zatímco základní výměra důchodu se zvýší všem stejně, tak procentní výměra důchodu stoupne v různém rozsahu, protože se procentní výměra důchodu zvyšuje v procentech.

Jak to bude v roce 2014?

  • Základní výměra důchodu se zvýší o 10 Kč měsíčně, z 2 330 Kč na 2 340 Kč.
  • Procentní výměra důchodu se zvýší o 0,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Praktický příklad

Pan Černý pobírá v roce 2013 starobní důchod ve výši 11 330 Kč. Základní výměra důchodu pana Černého činí 2 330 Kč a procentní část penze je 9 000 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2014 se důchod pana Černého zvýší na 11 376 Kč (2 340 Kč + 9 036 Kč).

  • Základní výměra důchodu bude 2 340 Kč (zvýšení z 2 330 Kč na 2 340 Kč).
  • Procentní výměra důchodu se zvýší na 9 036 Kč, nárůst bude činit 36 Kč (9 000 Kč x 1,004 %).

Celkem bude mít pan Černý od lednové splátky vyšší starobní důchod o 46 Kč, což je o 0,406 % více. V přiložené tabulce máme pro orientaci uveden nárůst důchodů dle výše důchodu v roce 2013.

Nárůst státního důchod od ledna 2014 (u vybraných důchodů, v Kč)

Důchod v roce 2013

Důchod v roce 2014

Nárůst v %

7 000 Kč

7 029 Kč

0,414

8 000 Kč

8 033 Kč

0,412

9 000 Kč

9 037 Kč

0,411

10 000 Kč

10 041 Kč

0,410

11 000 Kč

11 045 Kč

0,409

12 000 Kč

12 049 Kč

0,408

13 000 Kč

13 053 Kč

0,408

14 000 Kč

14 057 Kč

0,407

15 000 Kč

15 061 Kč

0,407

vlastní výpočty autora

Nutnost získat 30 let pojištění

Žadatelé o důchod v roce 2014 budou muset získat dobu pojištění 30 let, zatímco v letošním roce stačilo získat dobu pojištění 29 let. K nárůstu doby pojištění o jeden rok bude docházet i v následujících letech tak, aby po roce 2018 bylo nutné získat 35 let pojištění.

Pro rok 2014 dochází ke změně výpočtu důchodu, neboť se mění jednotlivé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu a zápočet v jednotlivých redukčních pásmech.

Výpočet důchodu státního důchodu je individuální záležitostí, záleží na mnoha okolnostech a vstupních údajích, proto pro některé občany bude výhodnějších odchod do řádného důchodu koncem roku 2013, pro jiné začátkem roku 2014.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY