Pospíšil: Cílem je zlepšení postavení spotřebitelů v oblasti právní ochrany

11.10.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ochrana spotřebitele se v posledních letech stává reálnou praxí. Řada poškozených se již nebojí ozvat a bojovat za svá práva. Limitujícím faktorem byla vždy finanční stránka věci. Může nový projekt vyřešit finanční náročnost případného sporu? Naším dlouhodobým cílem je zlepšení postavení českých spotřebitelů v oblasti jejich právní ochrany, uvádí v rozhovoru Tomáš Pospíšil, jednatel společnosti Český spotřebitel, s.r.o.

V nedávné době byly zprovozněny webové stránky projektu zaměřující se na ochranu spotřebitelů, zaměstnanců, drobných podnikatelů a minoritních akcionářů pro ochranu jejich práv. Projekt stojí na principu hromadného postupu poškozených subjektů, ať již soudní nebo mimosoudní cestou.

Vážený pane Pospíšile, jste jednatelem společnosti Český spotřebitel, s.r.o., která je provozovatelem nového portálu www.hromadnezaloby.cz. Mohl byste nám představit vizi Vašeho projektu?

Naším dlouhodobým cílem je zlepšení postavení českých spotřebitelů v oblasti jejich právní ochrany. V současné době narazíte na velké množství podnikatelů, kteří jednají nelegálně a spoléhají na to, že se jednotliví poškození nebudou bránit. A co si budeme nalhávat, vzhledem ke složitosti právního systému a cen advokátů jim tato strategie vychází, protože většina z nás by se kvůli pár tisícům nesoudila. Pokud se ale poškození organizují a postupují společně, mohou získat daleko větší vyjednávací sílu a dokonce mohou i významně ušetřit.

Takže jednotící myšlenkou je spojení slabších spotřebitelů ve sporech proti společnostem, které jednají v rozporu se zákonem?

Do jisté míry máte pravdu, ale neomezoval bych fungování našeho portálu Hromadné žaloby.cz pouze na „slabší spotřebitele“. Naše motto zní, že v jednotě je nejen síla, ale i úspora, takže našich stránek mohou využít i podnikatelé, poškození zaměstnanci vůči zaměstnavateli či drobní akcionáři. Jinými slovy, náš portál je pro všechny, komu může hromadný postup pomoci.

Představte našim čtenářům některé již realizované soudní spory.

Vzhledem ke krátké době našeho působení je ještě příliš brzy na představování již realizovaných soudních sporů. V současné době jsou již tři kauzy u našich partnerských advokátů, kteří je studují a připravují první žaloby. Jedná se o kauzu Skylink a CS Link, kde poškození požadují vrácení jednostranně zavedeného servisního poplatku za služby, které měly být původně zdarma, žalobu na společnost BEZREKLAMKY s.r.o. na vrácení poplatku a smluvní pokuty a žaloba na společnost CITY FITNESS CLUB s.r.o., která provozovala stejnojmenné fitness, jež ale uzavřela a až roční předplatné svým klientům nevrátila. V brzké době také poputuje k soudu žaloba minoritních akcionářů na Třinecké železárny za vyšší cenu protiplnění při nuceném odkupu akcií.

Zde je ale nutné podotknout, že projekt Hromadné žaloby.cz není pouze o soudních sporech. Domoci se svých práv lze i mimosoudní cestou, což může být v důsledku pro jednotlivé postižené ještě výhodnější. Jeden příklad za všechny. Společnost Nebeslev s.r.o. provozuje stejnojmenný slevový portál a před časem se dostala do potíží a nebyla schopna stoprocentně plnit své závazky. Na návrh poškozených jsme uveřejnili hromadnou žalobu, ke které se během týdne přidalo přibližně šedesát lidí. Při mimosoudním jednání se ukázalo, že společnost se ze svých chyb poučila, odrazila se ode dna a v současné době se snaží získat ztracenou důvěru některých svých zákazníků. Výsledkem tohoto mimosoudního jednání je, že drtivá většina těch, co se přihlásili k hromadné žalobě, již mají své peníze zpět.

Pojem hromadné žaloby je lehce zavádějící, náš systém nezná americký model „class action lawsuits“. Jakým způsobem se tedy žaloby budou podávat?

Máte pravdu, hromadné žaloby tak, jak je známe z amerických filmů, v České republice nemáme. Žaloby se musí podávat jednotlivě, ale i tak je zde možné používat výhod hromadného postupu. Když advokát dostane nějaký nový případ, musí studovat zákony, podklady, judikaturu apod., to je mnoho práce. Ale s každým dalším takovým případem je tato práce méně náročná, protože advokát je už s celou problematikou seznámen. Celkové náklady se tedy rozprostírají mezi všechny poškozené, čímž dochází k významné úspoře. V ideálním případě pak je advokát hrazen z náhrady nákladů řízení, které musí zaplatit poražená strana, takže to poškozené nic nestojí.

V jaké výši lze očekávat náklady pro Vašeho klienta – spotřebitele pro zastupování?

V ideálním případě to ve výsledku nebude stát naše uživatele vůbec nic. Soudní poplatek a výdaje na advokáta zaplatí poražená protistrana. Bohužel, ne všechny případy jsou takové. V určitých případech, kdy se jedná o nejistou, vysoce komplexní problematiku, může advokát požadovat určité zálohy, které se ale zase dělí mezi všechny postižené, takže se nejedná o vysoké částky.

V případě prohry pak musí postižený zaplatit soudní poplatek a výdaje na advokáta protistrany. I nadále však platí, že v případě prohry naši partnerští advokáti jednotlivým poškozeným nic neúčtují. Ačkoliv je velice složité uvést, kolik musí v případě prohry naši klienti zaplatit, neboť výše soudního poplatku i výdaje na advokáta protistrany se odvíjejí od několika faktorů (od výše žalované částky, počtu úkonů apod.) u kauz, které jsem výše zmínil, bychom se pohybovali kolem 5 000 Kč.

Na Vašem portálu je rovněž možnost přidat žalobu. Takto může každý poškozený spotřebitel navrhnout novou hromadnou žalobu?

Přesně tak. Každý, kdo se stal terčem protiprávního jednání, a zároveň má pocit, že takových poškozených může být více, může u nás založit žalobu.

Jak posuzujete relevanci takového návrhu ze strany spotřebitele?

Nejdříve se podíváme, zda má celý návrh „hlavu a patu“. Poté si uděláme malý průzkum, zda daná společnost stále existuje, není v insolvenci či zda existuje větší množství poškozených. Pak zpravidla návrh probereme s některým z našich právních garantů, zda zde skutečně došlo k protiprávnímu jednání a zda je zde vůbec možnost na výhru. Pokud jsou odpovědi na všechny tyto otázky kladné, zveřejníme novou hromadnou žalobu.

Které subjekty máte v „hledáčku“ budoucích soudních sporů?

To je velice zajímavá otázka, protože na ni sám nedokážu odpovědět. Většina současných žalob vychází z podnětů našich uživatelů, takže my nemáme ponětí, jakým směrem budou směřovat další žaloby. Abych ale byl alespoň trochu konkrétní, tak v poslední době nás velice zaujala oblast vytěsňování minoritních akcionářů. Věříme, že právě v této oblasti může hromadný postup minoritním akcionářům zcela zásadně pomoci.

Je Váš projekt motivován pouze zlepšením spotřebitelského prostředí v České republice nebo jsou zde i finanční zájmy? Aneb klienti nebo advokáti Vám hradí část nákladů?

Prvotní motivací byla skutečně snaha pomoci českým spotřebitelů, dát jim nějaký nástroj, jak se mohou bránit. Na druhou stranu, zněčeho žít musíme, takže zde je i finanční aspekt. Vzhledem k povaze naší služby jsme ale razantně odmítli, aby tyto náklady nesli naši uživatelé, takže naše odměna plyne od advokátů, kteří se díky našemu projektu mohou dostat do médií jako právní garanti nějaké zajímavé kauzy. Jinými slovy, advokátní kanceláře nám platí za PR služby.

Jak byste si fungování Vašeho portálu představil do budoucna?

Rádi bychom pronikli více do regionů, kde mohou být velice zajímavé kauzy, ale právě díky jejich geografickému omezení zůstávají často nepovšimnuty. Zároveň rozpracováváme nápad na rozšíření našeho portálu o speciální sekci, kde by mohli spotřebitelé nalézt různé články vztahující se k ochraně spotřebitele, návody jak se bránit či vzory různých dokumentů.


Děkuji Vám za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU