Pracuji a jsem "chudý"

09.01.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Evropská "chudoba" je rozdílná od světové chudoby. Přesto i v Česku se desetitisíce občanů považuje za "chudé". Finanční hranice "chudoby" u jednotlivce v Česku činí 9 683 Kč měsíčně. Jak je to v ostatních členských zemích EU?

V členských zemích Evropské unie se za "chudého" považuje jednotlivec nebo vícečetná domácnost, jejichž čisté měsíční příjmy, které obdrží na bankovní účet, nedosahují ani 60 % mediánu mezd. Medián mezd můžeme nazvat „skutečnou průměrnou mzdou“, protože je to prostřední mzda při seřazení všech mezd od nejvyšší po nejnižší.

  • "Chudí" Evropané sice netrpí základním nedostatkem jako v nejchudších zemích světa, přesto se cítí vyřazeni z běžného života, neboť si nemohou dovolit standard jaký má většina společnosti. Protože se neustále rozšiřují mzdové nůžky, tak i v Evropě stoupá počet chudých pracujících, kteří sice mají práci avšak týdenní rekreace je pro ně neznámým pojmem a nečekané drobné finanční výdaje je mohou snadno uvrhnout do finanční pasti.
  • Dle nejnovější publikace Českého statistického úřadu činí hranice "chudoby" v Česku u jednotlivce 9 683 Kč čistého měsíčně. Hranice "chudoby" se však u čtyřčlenné rodiny nenásobí čtyřmi, neboť u vícečetné domácnosti se šetří náklady na bydlení a provoz domácnosti. Zjednodušeně můžeme říci, že hranice chudoby pro čtyřčlennou rodinu jsou cca dvojnásobné (konkrétně závisí na věku dětí).

Kteří zaměstnanci jsou "chudí"?

Zaměstnanec žijící sám v domácnosti je v Česku chudý, pokud jeho čistý měsíční příjem je 9 683 Kč a nižší. Bezdětný, svobodný zaměstnanec je tedy "chudý", jestliže jeho měsíční hrubý příjem nepřesahuje 11 065 Kč.

  • Zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 11 065 Kč totiž obdrží na svůj bankovní účet 9 682 Kč. Z hrubé mzdy zaměstnance je totiž sraženo povinné pojistné a daň z příjmu fyzických osob. Podrobný výpočet máme uveden v přiložené tabulce.
Text Částka

Hrubá mzda

11 065 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(11 065 Kč x 4,5 %)

498 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(11 065 Kč x 6,5 %)

720 Kč

Superhrubá mzda

(11 065 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

14 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(14 900 Kč x 15 %)

2 235 Kč

Slevy na dani celkem

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(2 235 Kč - 2 070 Kč)

165 Kč

Čistá mzda

(11 065 Kč - 498 Kč - 720 Kč - 165 Kč)

9 682 Kč

vlastní výpočet autora

Pozůstalostní důchody snižují "chudobu" seniorů

Nejvíce jsou chudobou v Evropě ohroženi dlouhodobě nezaměstnaní občané. Vzhledem k poklesu státních důchodů, však v Evropě stoupá i počet "chudých" důchodců. Samozřejmě horší je situace penzistů, kteří žijí sami, neboť na náklady domácnosti mají pouze jeden příjem. Vdovy a vdovci jsou na tom finančně lépe, neboť ke svému starobnímu důchodu pobírají zpravidla po svém zemřelém manželovi (manželce) pozůstalostní důchod. Mimo rovnostářský způsob výpočtu důchodu v Česku, kdy občané s nízkými příjmy mají relativní vysoký důchod, snižují i míru "chudoby penzistů" právě vdovské (vdovecké) důchody.

Hranice chudoby v EU je rozdílná

Chudoba v EU je díky propracované sociální politice nižší než v mimoevropských zemích. Přesto najdeme značné rozdíly. V Česku a zemích Skandinávie je chudý přibližně každý desátý, naproti tomu v Lotyšsku nebo Rumunsku každý čtvrtý.

  • Protože je hranice chudoby měřena z mediánu mzdy v dané zemi, tak je absolutní finanční hranice chudoby v jednotlivých zemích rozdílná. Proto může být Lucemburčan pracující za minimální mzdu považován za chudého, v mezinárodním srovnání je to však boháč.

Kdo je v EU "chudý"?

V přiložené tabulce máme uvedenu hranici "chudoby" ve vybraných 30 evropských zemích publikovanou ve statistické ročence "Statistisches Jahrbuch 2013", Das Statistische Bundesamt.

  • Hranice chudoby je nejvyšší v Norsku a Švýcarsku, kde je občan "chudý", i když jeho roční příjem činí 20 000 euro. Naopak nejnižší hranice chudoby je v Bulharsku a Rumunsku. Nižší hranice chudoby než v Česku je ještě v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Estonsku a Slovensku.

Hranice chudoby v euro za rok ve vybraných evropských zemích

Země Hranice chudoby Země Hranice chudoby

Norsko

21 838 €

Španělsko

7 509 €

Švýcarsko

20 362 €

Slovinsko

7 199 €

Lucembursko

19 523 €

Řecko

6 591 €

Dánsko

15 837 €

Malta

6 517 €

Švédsko

13 504 €

Portugalsko

5 046 €

Finsko

13 096 €

Česko

4 471 €

Rakousko

12 791 €

Slovensko

3 784 €

Nizozemí

12 186 €

Estonsko

3 359 €

Belgie

12 005 €

Chorvatsko

3 326 €

Francie

11 997 €

Polsko

3 015 €

Irsko

11 836 €

Maďarsko

2 721 €

Německo

11 426 €

Lotyšsko

2 490 €

Island

11 384 €

Litva

2 403 €

Kypr

10 328 €

Bulharsko

1 741 €

Velká Británie

10 283 €

Rumunsko

1 270 €

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistische Jahrbuch 2013,Kapitel Internationales

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU