Krácení o 16 procent snižuje předčasný důchod o čtvrtinu

15.01.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do předčasného důchodu je v současné době možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Čím dříve se odejde, tím nižší předčasný důchod. Proč je předčasný důchod nižší o čtvrtinu, když činí při odchodu do důchodu o tři roky dříve krácení 15,9 %?

Zájem o předčasný důchod v posledních letech stoupal. Důvodů je celá řada. Někteří občané přišli v předdůchodovém věku o práci a situace na trhu práce v předdůchodovém věku není snadná, jiní občané mají zdravotní problémy, které jim dovolují vykonávat současnou práci pouze s velkými obtížemi, jiní si vzhledem k prodlužujícímu důchodovému věku chtějí první roky v penzi, kdy mají ještě dostatek sil pořádně si užít zaslouženého důchodu a třeba cestovat. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod může být citelně nižší než řádný důchod.

Krácení u předčasného důchodu

Ze zákona dochází při výpočtu předčasného důchodu ke krácení. Které se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Proto např. při odchodu do předčasného důchodu o 360 dní dříve je krácení důchodu 3,6 % a při odchodu do předčasného důchodu o jeden den později, tedy o 361 dní dříve před dosažením řádného důchodového věku činí krácení již 4,8 %. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení v % dle dřívějšího odchodu do předčasného důchodu před dosažením řádného důchodového věku.

Krácení u předčasného důchodu (v %)

Dřívější odchod do penze

(ve dnech)

Krácení

(v %)

90 a méně

0,9 %

91 – 180

1,8 %

181 - 270

2,7 %

271 – 360

3,6 %

361 – 450

4,8 %

451 - 540

6,0 %

541 - 630

7,2 %

631 – 720

8,4 %

721 - 810

9,9 %

811 – 900

11,4 %

901 – 990

12,9 %

991 – 1 080

14,4 %

1 081 – 1 170

15,9 %

Při odchodu do předčasného důchodu je však nutné počítat s tím, že krácení se počítá z výpočtového základu, nikoliv z vypočítaného důchodu, proto je skutečné krácení vyšší než činí sazba krácení. Vše si ukážeme na názorném příkladu.

Praktický příklad

Vypočítáme si řádný důchod u pana Zeleného (dle legislativy roku 2014), pan Zelený získá 40 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, hodnotí se roky 1986 až 2013, kdy dřívější příjmy jsou přepočítány koeficientem zohledňujícím inflaci) ve výši 25 000 Kč. Současně si vypočítáme předčasný důchod pana Černého, který odejde do předčasného důchodu přesně o 3 roky dříve před dosažením řádného důchodového věku, přičemž dobu pojištění bude mít rovněž 40 let a osobní vyměřovací základ 25 000 Kč jako pan Zelený. O kolik se budou oba důchody lišit?

Text

Pan Zelený

Pan Černý

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

25 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

3 532 Kč

3 532 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 3 532 Kč)

14 948 Kč

14 948 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

60,0

Procentní výměra důchodu

8 969 Kč

8 969 Kč

Krácení důchodu

(pouze u předčasného důchodu, v %)

0,00

15,90

Krácení důchodu

(pouze u předčasného důchodu, v Kč)

0 Kč

2 376 Kč

Procentní výměra důchodu

8 969 Kč

6 593 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 340 Kč

Měsíční důchod

11 309 Kč

8 933 Kč

Krácení u pana Černého činí 2 376 Kč (14 948 Kč x 15,9 %). Měsíční penze pana Černého tak dosahuje 79 % penze pana Zeleného. Přestože jsou základní údaje stejné, tak je předčasný důchod nižší o 21 % místo 16 %.

Proč může být krácení ještě vyšší?

V praxi však bývá často krácení ještě vyšší než v prvním příkladě. Kdyby totiž pan Černý neodešel do předčasného důchodu o tři roky dříve a tyto tři roky pracoval, tak by jeho řádný důchod byl ještě vyšší než 11 309 Kč, neboť by získal o 3 roky delší dobu pojištění. Pro názornost si tedy vypočítáme řádný důchod při době pojištění 43 let a osobním vyměřovacím základu 25 000 Kč. Veškeré výpočty pro zjednodušení provedeme dle legislativy roku 2014.

  • Výpočtový základ by byl shodný jako v prvním příkladě, tedy 14 948 Kč. Procentní výměra za odpracované roky by byla 64,5 % (43 let x 1,5 %). Procentní výměra důchodu by byla tedy 9 642 Kč (14 948 Kč x 64,5 %). Celkový důchod by byl 11 982 Kč (2 340 Kč + 9 642 Kč).
  • Pokud by pan Černý místo odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve po tyto tři roky pracoval za stejnou mzdu v současné hodnotě, potom by měl důchod vyšší o 3 049 Kč. Předčasný důchod by v tomto případě dosahoval pouze 74,6 % řádného důchodu. Předčasný důchod by byl nižší o čtvrtinu oproti řádnému důchodu.

Při plánování předčasného důchodu je tedy potřeba počítat s tím, že měsíční důchod může být v některých případech nižší až o čtvrtinu oproti řádnému důchodu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát