Naletěli jste nepoctivému prodejci? Pomoci může spotřebitelský ombudsman

14.02.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo institut spotřebitelského ombudsmana pro ochranu poškozených spotřebitelů, a to zejména na předváděcích akcích. Jakým způsobem lze využít služeb spotřebitelského ombudsmana a na jakých principech funguje, se dozvíte v rozhovoru s Tomášem Hajduškem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu.

Ochrana spotřebitele před nekalými praktikami patří v poslední době k ožehavým tématům. Předváděcí akce, možnosti odstoupení od smlouvy, ochrana před agresivními praktikami a mnohé další problémy běžného spotřebitele může pomoci vyřešit institut spotřebitelského ombudsmana.

Mohl byste čtenářům ve stručnosti představit institut spotřebitelského ombudsmana při Ministerstvu průmyslu a obchodu?

Takzvaný Spotřebitelský ombudsman není žádný nový úředník ministerstva či úřad, ale je to metodicky zavedený systém, který prostřednictvím obecních živnostenských úřadů podává pomocnou ruku státu těm občanům, kteří se cítí být poškozeni na svých právech.

Konkrétně jde o to, že poškozený spotřebitel se může dostavit na nejbližší živnostenský úřad, kterých je v celé České republice celkem 227. Zde se mu dostane základní informace o tom, jak může například odstoupit od kupní smlouvy nebo se domáhat vrácení peněz, a to v těch případech, kdy smlouva byla uzavřena při tzv. předváděcí akci.

Pokud o to spotřebitel projeví zájem, je jeho případ v elektronické podobě neprodleně předán některé z určených nevládních organizací na ochranu spotřebitele. Tato organizace jej potom může ve vztahu k podnikateli případně i zastupovat. Zároveň ale není vyloučen ani přímý kontakt spotřebitele s takovouto spotřebitelskou organizací.

Jde tedy o rychlý a bezplatný způsob, jak poškozeným spotřebitelům napomoci v ochraně jejich zákonem zaručených práv.

Jaký byl impuls pro ustanovení systému spotřebitelského ombudsmana?

Impulzem byly stupňující se klamavé a agresivní praktiky nepoctivých prodejců vůči spotřebitelům, zejména na předváděcích akcích. Kromě toho v souvislosti s těmito akcemi se pro spotřebitele stávalo stále obtížnější domoci se vrácení peněz v těch případech, kdy se rozhodli využít zákonnou lhůtu 14 dnů k odeslání zakoupeného zboží zpět prodejci.

Tedy jedná se o snahu ke zvýšení ochrany před nekalými a nezákonnými praktikami vůči běžným spotřebitelům?

Ano, je to tak. A dodávám, že spotřebitelský ombudsman je pouze jedním ze třech konkrétních opatření, připravených naším ministerstvem. Těmi dvěma dalšími je zákaz řetězení živností a novela zákona o ochraně spotřebitele. Zákaz řetězení živností již od října znemožňuje nepoctivým podnikatelům vyhýbat se například placení pokut tím, že si založí další firmu a budou podnikat dál.

Novela zákona o ochraně spotřebitele zavádí pro pořadatele předváděcích akcí povinnost nahlásit konání každé takové akce na ČOI deset pracovních dní předem. Zároveň jim ukládá za povinnost uvést na každou pozvánku k akci důležité informace, a to zejména o tom, jaké zboží bude na akci propagováno, nabízeno nebo prodáváno.

Jaké nejčastější případy poškozených spotřebitelů řeší systém spotřebitelského ombudsmana?

Nejčastěji se jedná o nerespektování práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, neochota vrátit peníze za vrácené zboží a fingované losování o ceny a zneužívání slov výhra.

Spotřebitelský ombudsman se zaměřuje především na problematiku předváděcích akcí, kde jsou nekalým praktikám vystaveni zejména senioři?

V rámci systému spotřebitelského ombudsmana se občané obracejí na živnostenské úřady i přímo na spotřebitelské organizace především s problémy spojenými s předváděcími akcemi. Hustá síť živnostenských úřadů pak umožňuje zejména seniorům, kteří jsou nejčastějšími oběťmi neseriózních podnikatelů, snadný kontakt s místem poskytujícím pomoc.

Jakým způsobem může spotřebitelský ombudsman pomoci poškozeným občanům?

Jak jsem již uváděl, buď se jim dostane na živnostenském úřadu rady, se kterou budou spokojeni, například je jim poskytnut formulář pro odstoupení od smlouvy, nebo je jejich případ neprodleně postoupen nevládní organizaci na ochranu spotřebitele.

Na koho se obecně mohou poškození spotřebitelé obrátit se žádostí o bezplatnou právní pomoc z hlediska spotřebitelské problematiky?

Na živnostenských úřadech dostanou občané základní informace o jejich právech. Plnohodnotnou a bezplatnou právní pomoc jim poskytnou jednotlivé organizace na ochranu spotřebitele. Těchto organizací je v České republice několik, jejich seznam lze získat na internetových stránkách našeho ministerstva v sekci „Ochrana spotřebitele“. Realizaci vybraných projektů těchto organizací podporuje stát prostřednictvím rozpočtu našeho ministerstva ročně částkou zhruba 15 milionů korun.

Daří se díky autoritě spotřebitelského ombudsmana nalézt mimosoudní řešení většiny sporů?

Ze statistik organizací na ochranu spotřebitele vyplývá, že před soudem skončí téměř 5 % případů, které tyto organizace řeší. V ostatních případech je přímo kontaktován prodejce nebo spotřebitelé obdrží informace a rady, jak dále mohou postupovat, a řada případů je pak díky tomu příznivě ukončena. Nejde jen o výsledek fungování systému spotřebitelského ombudsmana, ale zejména o výsledky činnosti práce organizací na ochranu spotřebitele.

Kolik jste v uplynulém roce obdrželi žádostí o bezplatnou pomoc?

Od zavedení systému spotřebitelského ombudsmana se na živnostenské úřady obrátilo více než 400 občanů. Více než polovina občanů se spokojili s informacemi, které na živnostenském úřadě získali. Zbytek případů byl předán k řešení spotřebitelským organizacím.

Jak se bránit praktikám nepoctivým prodejcům?

Rád bych, aby si uvědomili, že jedinou spolehlivou a 100% ochranou před nekalými praktikami prodejců na předváděcích akcích je na tyto akce vůbec nejezdit. A pokud už na ně pojedou, aby si každý nákup pečlivě zvážili, pořádně si přečetli, co podepisují, a pokud možno se vyhnuli platbě v hotovosti. A v případě nesnází nechť neváhají obrátit se co nejdříve na nejbližší živnostenský úřad, případně poradnu některé spotřebitelské organizace.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU