Fotografovat bez výslovného souhlasu od roku 2014 zakázáno!

24.02.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Pokud jste rodiči malých dětí, už jste se s podobným přístupem určitě setkali. Na začátku školního roku vám škola nebo školka předloží k podpisu oficiální souhlas, kde prohlásíte, že vám není proti mysli, aby škola případně fotografovala vaše dítě a použila jeho fotografie ke standardním účelům – k propagaci školy nebo jen tak na nástěnku. Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014 však jde ještě dál.

Zásahy do soukromí

Rozmáhající se internet a sociální sítě zejména udělaly ze šíření fotografického materiálu skutečně problém. Sami můžete vystavit své fotografie, jaké chcete, ale co když si vás do hledáčku svého fotoaparátu vzal někdo ze známých? Je následně těžko posouditelné, která fotografie se vás může osobně dotýkat či kterou budete vnímat jako újmu na svých právech nebo cti či postavení. Proto nový občanský zákoník tuto situaci upravuje již ve stádiu prevence. Bez výslovného souhlasu nikoho fotografovat nelze! Zapomeňte na fotografie z oslavy narozenin, nechte fotoaparát doma, když odcházíte na večírek. Zejména tento typ fotografií může být následně nebezpečný.


Zásady nového občanského zákoníku
Švajcrová: Zdlouhavost soudních sporů podporuje zájem o obchodní mediaci
Nový občanský zákoník posiluje práva nezletilého
Školní úraz a práva studentů

Vyjádření souhlasu

V každodenních situacích postačí, vyjádří-li váš fotografovaný objekt svůj souhlas ústně, není zapotřebí sepisovat smlouvu kvůli každé momentce. Pamatujte ovšem na to, že pouhého ústního souhlasu se zpětně těžko dovoláte, změní-li fotografovaný názor. Máte-li tedy v úmyslu fotografovat nějakého věčného potížistu a na fotografii vám skutečně záleží, zachovejte se po vzoru škol a školek a sepište souhlas písemný.

Výjimky potvrzují pravidlo

Pořizujete-li fotografický materiál pro účely úřednické, vědecké, umělecké nebo zpravodajské, vztahuje se na vás tzv. zákonná licence, která výslovný souhlas fotografovaných nahrazuje. Logicky tedy jste-li reportérem místního večerníku a fotografujete nově zrekonstruované náměstí, nemusíte žádat o souhlas jmenovitě každého náhodného chodce, který se na něm momentálně vyskytuje. Pokud byste však fotografii některého z nich zvětšili a např. zavěsili na sociální síť nebo uveřejnili v novinách jako vtipnou momentku, na které se pán škrábe na zadních partiích, jste v průšvihu… Počítejte se žalobou a povinností zaplatit tučné odstupné. A pozor! – nový občanský zákoník dává peněžitému plnění za újmu na cti či osobních právech přednost před smírným řešením, např. omluvou.

Jako poškozený

Stanete-li se poškozenou stranou a máte pocit, že někdo porušil vaše právo na soukromí, pokuste se sami o domluvu. Řešením může být např. stažení inkriminované fotografie z webových stránek, kde byla zveřejněna. V horší situaci se ocitnete, zveřejní-li někdo vaši fotografii bez vašeho souhlasu např. v tisku. Zde ji rozhodně nelze prostě stáhnout. V takovémto případě se se situací buďto smiřte nebo se obraťte na advokáta, který bude vaše zájmy zastupovat. Poradí vám, jaké odškodné můžete požadovat, a bude vaším jménem jednat s protistranou. Nepodaří-li se vám dojít ke smírnému řešení mimosoudní cestou, třetí a poslední instancí na cestě k ochraně vašich osobních práv je soud.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát