FLEXI pomůže klientům Jedličkova ústavu s návratem do běžného života

25.02.2014 | , Česká spořitelna
Tiskové zprávy


FLEXI životní pojištění zahajuje spolupráci s Jedličkovým ústavem. Finančně podpoříme tranzitní program „S FLEXI do života“, pomůže lidem s postižením při přechodu ze školy do další životní etapy. Do charitativních projektů a sportovních i kulturních akcí se zapojí také zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny. Tato spolupráce velmi dobře zapadá do naší strategie být jako Pojišťovna nápomocní ve vážných životních situacích.

Již několik let sponzorujeme Centrum Paraple, které podporuje převážně klienty s poúrazovým poraněním míchy. Ale někteří z nás se již s nějakým omezením narodí. I ti potřebují pomoci. A každá pomoc něco stojí. Proto jsme se rozhodli finančně podpořit nadaci Jedličkova ústavu,“ vysvětluje důvod zahájení spolupráce Jana Jirásková, tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny. „Do pomoci potřebným se zapojují také zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny. Zasílají sponzorské dary na účet organizace a pomáhají na sportovních a kulturních akcích Jedličkova ústavu.“

Tranzitní program "S FLEXI do života" pomáhá lidem s postižením při přechodu ze školy do dalšího života. Pojišťovna České spořitelny zaplatí konzultanty, kteří pomohou klientům k osamostatnění se v běžných denních činnostech, s nalezením bydlení nebo práce. FLEXI životní pojištění bude také sponzorovat sportovní a kulturní akce (například adventní benefiční koncert Nadace Jedličkova ústavu v Betlémské kapli, Prázdniny nanečisto – akci sportovního klubu JÚ určenou jak pro děti z JÚ, tak pro veřejnost).

Nadace Jedličkova ústavu podporuje současné i bývalé klienty Jedličkova ústavu s tělesným a kombinovaným postižením. Žákům a studentům pomáhá po dobu jejich školní docházky, během přípravy na budoucí povolání a v sociálním i pracovním začlenění do běžného života po ukončení studia. Podpořit Nadaci Jedličkova ústavu můžete i vy, a to zasláním daru na transparentní účet: 350350/5500, variabilní symbol: 111. Více se o Jedličkově ústavu dozvíte na webových stránkách www.jus.cz, o nadaci na www.nadaceju.cz.

 

 

 

 

Články ze sekce: Tiskové zprávy