Kdy mají smysl dividendy

06.03.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


O dividendách snad již slyšel v dnešní době každý. Většina lidí vnímá, že dividendy jsou neodmyslitelně spojeny s akciemi a ne třeba s dluhopisy. Při investování do akcií obvykle rozlišujeme dva přístupy. Podle prvního přístupu je jedno, zda akciová společnost vyplácí dividendy či nikoli. V tomto případě jde o tzv. růstové investory. Ty zajímá především možnost růstu hodnoty akcií. Podle druhého přístupu investoři naopak vyhledávají akcie společností, jež vyplácí dividendy. Nazýváme je hodnotovými investory.

Indexy

Stejně jako existují dva přístupy k dividendovým akciím, jsou i dva (základní) druhy indexů. Většina známých světových indexů jsou tzv. cenové (price). Tzn. že ve svém vývoji nezohledňují dividendy. Často však mají i svou „total return“ verzi. Tato verze právě dopad dividend zohledňuje. A je to právě zásluhou dividend, že total return (TR) indexy mají vyšší výkonnost než cenové (price, PR) indexy. Investory by právě ona TR verze měla zajímat. Když vlastní investor akcie přímo, a ty dividendy vyplácí, tak je investor přirozeně obdrží. Pokud však bude investor sledovat jen vývoj kurzu akcie (PR), byť firem vyplácející dividendy, pak se o ně ochudí. Index zahrnující dividendy rovněž lépe odráží skutečnou výkonnost akcie.

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše

Existují teorie a jejich zastánci, kteří tvrdí, že je jedno, zda společnost dividendy vyplácí či nikoli. Vychází z premisy, že pokud investor vlastní akcie, tak případný zisk mu prostě náleží. A je jedno, zda jej obdrží vyplacen formou dividend či zisk zůstane ve firmě. Podle tohoto přístupu pokud investor potřebuje hotovost, má akcie. Tím se však zbaví části možnosti profitovat ze zisku společnosti.

V době krize a po krizi však vzrůstá zájem investorů o dividendové akcie. Růst zájmu o ně je dán především nárůstem nedůvěry. Investoři prostě chtějí mít své prostředky v rukou a ne na účtech společností, u kterých nevěděli, co bude za rok.

Navíc jim hraje do karet skutečnost, že čím je cena akcie nižší, tím je dividendový výnos (při zachování stejné výše dividendy) vyšší. Vysoký dividendový výnos navíc láká hodnotově orientované investory. A to proto, že ukazatel dividendového výnosu je jedním z ukazatelů, podle kterého tito investoři hodnotí, zda je daná akcie ještě levná či nikoli.


Rok 2014 očima analytiků
Jíst se musí
Předplacení vstupních poplatků se nemusí vyplatit
Jan Žák: Prodej fyzického zlata výrazně roste

Dalším impulsem pro růst zájmu investorů je nedostatek důvěry. Investoři chtěli mít své peníze v rukou a ne na účtech společností, u kterých si nebyli jisti dalším vývojem. Navíc platí, že dividendové akcie přinesly za posledních třicet let vyšší zhodnocení, než cenové.

Ovšem v poslední době někteří analytici poukazují na fakt, že za poslední měsíce dividendovým akciím poněkud dochází dech. Pravdu je, že mezera mezi výnosem cenových indexů a dividendových indexů se za poslední měsíce poněkud zmenšila.

Jaká je skutečnost

Pokrizová období vždy byla poněkud specifická. Zisky, které v nich dosáhly dividendové akcie, se již nemusí opakovat. S tím, jak roste cena akcií, zákonitě klesá dividendový výnos. Ten už nemusí být pro investory dostatečným lákadlem. Pravdou je, že nyní akcie již nejsou tak levné. Na druhou stranu pozitivním faktorem je, že zejména americké společnosti zvyšují výplatu dividend. Množství prostředků držených firmami v hotovosti by se tak mohlo dostat k investorům.

Dividendové akcie těžily z obav investorů. V krizových letech jsou, jak již bylo uvedeno, považovány za „ostrůvek jistoty“. Tento typ akcií má své opodstatnění v portfoliích investorů. Nicméně očekávat od nich nadvýkonnost v příštích letech by mohlo být příliš optimistické.

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU