Ministerstvo pro místní rozvoj: Čerpání fondů? Nic nepovíme!

17.03.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


KOMENTÁŘ: Jedna z funkcí Ministerstva pro místní rozvoj je poskytování informací o pokroku v čerpání finančních prostředků z fondů EU. Proto také ministerstvo vydávalo pravidelné měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, což byl veřejnosti snadno dostupný informační zdroj. V loňském roce však bylo rozhodnuto, že od ledna 2014 bude pravidelná zpráva vycházet pouze čtvrtletně.

To považuji v případě, kdy je Česká republika v čerpání peněz z evropských fondů absolutně nejhorší v rámci celé EU, za skandální rozhodnutí, které ve své absurditě trvá a nebylo doposud zrušeno. Přitom nová vláda na jednom ze svých prvních zasedání uvedla, že chce mít do konce února krizový plán na čerpání fondů EU. A také uvedla, že by mělo Ministerstvo pro místní rozvoj každý měsíc informovat o stavu čerpání evropských peněz veřejnost. Což se až do prosince 2013 skutečně dělo. Tehdy uveřejňované měsíční zprávy obsahovaly více než 150 stran textu, a je proto překvapující, že nyní někteří tváří, jakoby mělo jít o bůhví jakou novinku.

TIP: Více makrodat naleznete ZDE

Jaký je tedy poslední zveřejněný stav platný k 3. 1. 2014? Prostředky, které ČR získala z fondů EU, byly určené na období 2007-2013. Na celé toto období měla Česká republika připraveno 808 mld. Kč. Skutečně vyčerpáno a certifikováno bylo až do roku 2013, tedy posledního rozpočtového roku, pouze 385,5 mld., což představuje 47,7 %. To je velmi žalostné číslo. Jsou zde ale i programy, které nezvládly vyčerpat ani roční limity, které byly určeny pro rok 2013. Jedná se o následující programy, u kterých uvádím i výši jejich celkového čerpání: OP Životní prostředí (certifikováno pouze 42,2 %), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (certifikováno pouze 46,0 %), OP Lidské zdroje a zaměstnanost (certifikováno pouze 52,3 %), OP Technická pomoc a Integrovaný operační program (certifikováno pouze 45,3 %).

Přitom naše ekonomika potřebuje investice. Je z tohoto pohledu neuvěřitelné, že stěžejní program Podnikání a inovace proplatil 55,6 mld. Kč, což představuje jen 66,6 % alokace a objem certifikovaných výdajů činil pouze 29,6 mld. Kč, což je pouhých 35,5 % určených na tento program.

Stav čerpání je tak tristní, že nové vládě nezbývá nic jiného, než vést s Evropskou komisí jednání, kde se bude snažit vysvětlit, že k tak nízkému plnění došlo z objektivních příčin. No a ty se budou těžko hledat. Finanční krize, povodně, hospodářský pokles, to nejsou správné důvody, které někdo bude brát vážně. Bohužel jsme měli v Česku také dlouhodobě pozastavené projekty kvůli probíhajícím soudním a správním řízením, do čehož lze zařadit i pozastavení čerpání některých operačních programů pro jejich netransparentní vedení. To Komise posoudí a sdělí, zda můžeme čerpat propadlé prostředky a v jaké výši, či nikoli.

Jsem zvědav na dubnovou zprávu o čerpání prostředků z fondů EU za první čtvrtletí. Jsem zvědav na její strukturu a množství informací, které poskytne. Také držím palce našim vyjednavačům, ať Evropská komise české objektivní potíže pochopí a umožní nám dočerpat co nejvíce propadlých miliard. Zatím to vypadá, že v té skončené finanční perspektivě let 2007 – 2013 nevyčerpá Česko až 150 mld. Kč. A to je pěkná porce.

Autor příspěvku je předseda strany LEV 21 a kandidát do EP

Autor článku

Jiří Paroubek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU