Jak příjmy ovlivňují důchod ve světě?

31.03.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše státního důchodu závisí i na výdělcích, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Výpočet důchodu je ve většině vyspělých zemí založen nejenom na principu zásluhovosti, ale i na principu solidarity. Občané s vyšším příjmem, tak mají relativně nízký důchod a občané s nízkým příjmem zase vysoký. Jak se liší výše důchodu v Česku? Jak je to v jiných zemích OECD?

Průměrná mzda za rok 2013 činila 25 128 Kč, právě u průměrné mzdy si vypočítáme dle legislativy roku 2014 důchod u občana s nízkými příjmy (50 % průměrné mzdy) a u občana s vysokými příjmy (150 % průměrné mzdy). Abychom následně mohli data porovnat s ostatními zeměmi OECD, tak budeme počítat se získanou dobou pojištění 45 let.

Podprůměrná a nadprůměrná mzda a důchod

Osobním vyměřovacím základem občana je zjednodušeně řečeno jeho průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy jsou přepočítány. V prvním příkladu si vypočítáme měsíční důchod občana s osobním vyměřovacím základem 12 564 Kč (0,5 x 25 128 Kč), ve druhém příkladu si vypočítáme měsíční důchod občana s osobním vyměřovacím základem 37 692 Kč (1,5 x 25 128 Kč).

Praktický příklad občana s nízkými příjmy

Občan s průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky ve výši 12 564 Kč má při získání doby pojištění 45 let při výpočtu důchodu v roce 2014 měsíční důchod ve výši 10 247 Kč. Z důchodu se v tomto případě neplatí žádné daně, proto je potřeba porovnat důchod s čistou mzdou. Z hrubé mzdy 12 564 Kč je sraženo 566 Kč na zdravotním pojištění, 817 Kč na sociálním pojištění a 465 Kč na dani z příjmu, čistá mzda tak činí 10 716 Kč. Měsíční důchod dosahuje 95,6 % čisté mzdy před odchodem do důchodu. U nízkých mezd je náhradový poměr v Česku vysoký, především v našem zvoleném příkladě s vysokou dobou pojištění 45 let.

Text

Částka

Průměrná hrubá mzda za odpracované roky

12 564 Kč

Čistá mzda obdržená na účet

10 716 Kč

Doba pojištění

45 let

Měsíční státní důchod

10 247 Kč

Náhradový poměr

95,6 %

vlastní výpočet autora

Praktický příklad občana s vysokými příjmy

U průměrné mzdy za všechny odpracované roky ve výši 37 692 Kč a 45 letech pojištění je měsíční důchod dle výpočtu důchodu v roce 2014 ve výši 14 452 Kč. Čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanec v předdůchodovém věku (neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti) na bankovní účet, je 28 025 Kč. Z hrubé mzdy je sraženo 1 697 Kč na zdravotním pojištění, 2 450 Kč na sociálním pojištění a 5 520 Kč na dani z příjmu. Měsíční důchod dosahuje 51,6 % (14 452 Kč: 28 025 Kč) čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu.

Text

Částka

Průměrná hrubá mzda za odpracované roky

37 692 Kč

Čistá mzda obdržená na účet

28 025 Kč

Doba pojištění

45 let

Měsíční státní důchod

14 452 Kč

Náhradový poměr

51,6 %

vlastní výpočet autora

Jak se liší náhradový poměr ve světě?

Občan pracující po celý život za mzdu ve výši poloviny m má v Česku náhradový poměr (měsíční důchod oproti čisté mzdě před odchodem do důchodu) 95,6 % a občan pracující za mzdu ve výši 1,5násobku průměrné mzdy jen 51,6 %, vše při 45 letech pojištění. Doba pojištění rovněž výrazně ovlivňuje výši měsíčního důchodu. Náhradový poměr se tedy liší o 44 % (95,6 % - 51,6 %), což je jedna z nejvyšších hodnot v rámci zemí OECD.

Ve všech zemích OECD uvedených dále v textu je porovnán čistý měsíční důchod s čistou mzdou před odchodem do důchodu u občana se mzdou ve výši 50 % průměrné mzdy a občana se mzdou ve výši 150 % průměrné mzdy. V některých zemích podléhá zdanění i výplata důchodu, což je zohledněno.

Zeměmi, kde je poměrně rovnostářský výpočet státního důchodu a občané s vysokými příjmy mají relativně nízký důchod a občané s nízkými příjmy mají relativně vysoký důchod, jsou Nový Zéland (rozdíl 51 %), Dánsko a Kanada (rozdíl 50 %), Izrael (rozdíl 49 %), Česko (rozdíl 44 %), Irsko (rozdíl 41 %), Norsko (rozdíl 40 %), Velká Británie (rozdíl 37 %), Belgie (rozdíl 36 %), Korea (rozdíl 31 %), Švýcarsko (rozdíl 29 %), Řecko (rozdíl 27 %), Mexiko (rozdíl 25 %), Slovinsko a Estonsko (24 %), Island a Lucembursko (rozdíl 20 %).

Naopak poměrně malý rozdíl (do 10 %) v náhradovém poměru je v Rakousku, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku a Turecku.

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY