Elektřina nabízí různé způsoby topení

11.10.2004 | , Finance.cz
FinTriky


Víte, že až 60 % celkově spotřebované energie protopíte? Už nám pomalu začíná mrznout. Jak jste se připravili na novou topnou sezónu? Podívejte se na výhody a nevýhody využití elektřiny.

Téma týdne: Na kolik Vás přijde domácí teplo

V našich klimatických podmínkách se vytápí a přitápí v průměru 7 až 8 měsíců v roce. Na vytápění spotřebujeme až 60 % celkově spotřebované energie v domácnosti. Proto je důležité věnovat pozornost správné volbě zdroje tepla. V tomto týdnu se naše pravidelné finanční tipy a triky budou věnovat různým způsobům vytápění. Dnešním tématem je topení elektřinou.

Způsoby elektrického vytápění:

 • akumulační kamna
 • elektrická topidla bez akumulace tepla
 • tepelná čerpadla

Nyní si ukážeme základní výhody a nevýhody použití prvních dvou způsobů vytápění. Tepelným čerpadlům se budeme blíže věnovat v dalších dnech.

Akumulační kamna

Výhody:

 • Vyrovnání odběrového diagramu v době celkově sníženého odběru.
 • Akumulační kamna mohou nahradit lokální vytápění. Tato rekonstrukce je časově a finančně málo náročná ve srovnání s realizací teplovodního vytápění.
 • Možnost využití sazby v nízkém i vysokém tarifu podle potřeby odběratele.

Nevýhody:

 • Vysoké nároky na dimenzování distribuční sítě a přípojky domovního vedení.
 • Malá pohotovost systému, není schopen pružně reagovat na výkyvy v okamžité potřebě tepla.
 • Nutnost řešit odděleně ohřev teplé vody.
 • Velikost a vysoká hmotnost kamen.
 • U statických akumulačních kamen nepružnost vybíjení, nejsou schopny reagovat na okamžitou zvýšenou potřebu tepla.
 • Vysoké povrchové teploty kamen.
 • Hluk u dynamických akumulačních kamen, který je způsobený ventilátorem.
 • Částečné přepalování mikročástic

Elektrická topidla bez akumulace tepla

Výhody:

 • Nejnižší nároky na dimenzování distribuční sítě, přípojky, hlavního domovního vedení. Zhruba dvakrát nižší nároky ve srovnání s akumulačním vytápěním.
 • Nízké pořizovací náklady na otopnou soustavu. Nejnižší ze všech elektrických otopných soustav.
 • Jednoduchá obsluha, údržba a opravy.

Nevýhody:

 • Limitovaný odběr v nízkém tarifu.
 • Nejvyšší cena elektřiny ve vysokém tarifu.

Velký počet domácností využívá elektřinu k vytápění jen některých místností nebo k přitápění. Dříve převládalo elektrické akumulační vytápění. V posledních letech mezi plně elektrizovanými byty dominuje elektrický přímotop (76,23 %). Necelá čtvrtina připadá na akumulační ohřev(23,33 %). Pouze zbývající 0,44 %  disponují smíšeným vytápěním.
Elektrické vytápění je velice komfortní, nevyžaduje složitou obsluhu, velmi dobře se reguluje, je možné jej přizpůsobit charakteru vytápěného prostoru a různě kombinovat.

Ceny elektrické energie

Výsledná průměrná cena pro chráněné zákazníky (domácnosti a podnikatelský maloodběr) byla pro rok 2004 stanovena ve výši 2258,30 Kč/MWh bez DPH. Ve srovnání s rokem 2003 stoupla průměrná cena pro tuto kategorii spotřebitelů o 60,74 Kč/MWh.

Ke zvýšení průměrné ceny dodávky elektřiny došlo vlivem zvýšení vstupních faktorů, které nejsou ze zákona předmětem regulace Energetického regulačního úřadu - ceny silové elektřiny, ceny nabízených podpůrných služeb a podstatný vliv má nárůst množství elektřiny vyrobené v obnovitelných zdrojích a v kombinované výrobě elektřiny a tepla.

 Výběr

Výběr ideálního způsobu vytápění je složitou záležitostí. Výpočet je nutné provést pro určitý objekt a je nutné posuzovat nejen náklady na palivo, ale i pořizovací cenu otopného systému. U elektrického akumulačního vytápění je nutno počítat s vyššími pořizovacími náklady než u přímotopného. Přímotopné vytápění má nejnižší pořizovací náklady, provozně je však o něco dražší oproti akumulačnímu vytápění.

tabulka: porovnání nákladů

pořizovací náklady spotřeba energie
akumulační kamna 100 000 16 316 kWh
přímotop 40 000 15 816 kWh
tepelné čerpadlo 250 000 5 167 kWh

Další finanční tipy a triky najdete na stránce FinTriky.

Autor článku

Nadja Fehimovič  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky