FLEXI dává do konce června dvojnásobné plnění za vážná zranění při dopravní nehodě

28.04.2014 | , Pojišťovna České spořitelny
Tiskové zprávy


Klienti, kteří si od 1. května 2014 do 30. června 2014 sjednají FLEXI životní pojištění s krytím rizika trvalých následků úrazu, invalidity a velmi vážného onemocnění dostanou za zranění při dopravní nehodě dvojnásobek sjednané pojistné částky. Speciální akcí chce Pojišťovna České spořitelny podpořit sjednávání podceňovaných rizik.

„Podle statistik policie České republiky se v roce 2013 každý den stalo průměrně 231 dopravních nehod. Smrtelných zranění je díky kvalitním konstrukcím aut méně, ale jako chodec nebo cyklista při srážce s autem většinou nevyváznete jen s lehkým zraněním,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Cítíme potřebu zajištění klientů hlavně v závažné životní situaci, proto přicházíme s dvojnásobným plněním za zranění způsobená při dopravní nehodě. Nabídka platí jak pro dospělé, tak pro děti.“

Pojišťovna České spořitelny v rámci FLEXI životního pojištění nabízí zdarma dvojnásobek sjednané pojistné částky u těchto rizik:

• Velmi vážná onemocnění (v kompletní variantě a u pojištění dětí, vybrané úrazové diagnózy)
• Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky (varianta úraz i úraz nebo nemoc)
• Pojištění trvalých následků úrazu (s progresí od 0,5 % nebo 10 %)

Mimořádná akce platí pro dospělé pojištěné osoby i pro děti, které si nově sjednají FLEXI životní pojištění v termínu od 1. května 2014 do 30. června 2014. Platí i pro stávající klienty, kteří si aktualizují smlouvu v rámci programu InSpiral. Klientům pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku zvýšenou až o 1 milion Kč. Výhoda platí po celou dobu trvání smlouvy a vztahuje se i na budoucí změnu pojistné částky jednotlivých rizik.

Pojišťovna České spořitelny již od října 2012 vyplácí dvojnásobek sjednané pojistné částky v případě úmrtí pojištěného při dopravní nehodě (smrt následkem úrazu). Rozšířené krytí i nadále poskytuje klientům, kteří mají FLEXI životní pojištění, bez navýšení sazby pojistného.

Příklad:

Klient si sjedná 15. 5. 2014 novou smlouvu s pojištěním invalidity z důvodu úrazu, velmi vážných onemocnění a s trvalými následky úrazu. Každé riziko na pojistnou částku 500 000 Kč. Po půl roce má těžkou dopravní nehodu, následkem které potřebuje transplantaci ledvin. Trvale si poškodí páteř a je uznán plně invalidním.

 

Plnění bez akce

Plnění s akcí

Velmi vážná onemocnění – transplantace ledvin

500 000 Kč

1 000 000 Kč

Trvalé následky úrazu – trvalé poškození páteře těžkého stupně

1 050 000 Kč

2 050 000 Kč

Pojištění invalidity následkem úrazu

500 000 Kč

1 000 000 Kč

CELKEM

2 050 000 Kč

4 050 000 Kč

S akcí vyplatíme o 2 mil. Kč více

Více informací o FLEXI životním pojištění získáte na www.flexi.cz.

 


Články ze sekce: Tiskové zprávy