Nesprávní lidé na nesprávných místech stojí světovou ekonomiku 150 miliard dolarů

13.05.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Globální studie poradenské společnosti PwC a LinkedIn, největší profesní sociální sítě na světě, odhalila, kolik firmy zbytečně zaplatí za přijímání nevhodných zaměstnanců. Nízká schopnost zaměstnanců se rekvalifikovat či malá ochota přejít do jiného odvětvími stojí globální ekonomiku miliardy dolarů. Plné využití potenciálu sociálních sítí, které v současnosti stále více propojují globální trh práce, by přitom firmám pomohlo náklady značně snížit.

I české firmy se postupně učí, jak správně plánovat svoji budoucí pracovní sílu. Musejí si jasně definovat budoucí požadavky na své zaměstnance - nejenom jejich počty a náklady s nimi spojené, ale hlavně znalosti a dovednosti, které od nich budou v budoucnu vyžadovat. Tomu musí přizpůsobit programy na jejich doškolení či rekvalifikace, popř. na získání nových zaměstnanců,“ říká Daniel Soukup, manažer v HR oddělení PwC Česká republika.

Neschopnost zaměstnanců rychle se přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele značně snižuje výkon firem

Pokud by firmy umístily vhodného zaměstnance na správnou pozici, vydělaly by v 11 zkoumaných ekonomikách o 150 miliard dolarů více. Zbytečné náklady na vyhledávání nových vhodnějších kandidátů a odchody těch nesprávných činí v 11 zkoumaných ekonomikách (např. Německo, USA, Čína) 20 miliard dolarů.

Nárůst produktivity a úspora nákladů na nábor jsou jen částí přínosů, které by přijímání těch správných kandidátů přineslo. Samotnou kapitolou je dopad na firemní kulturu. Jsem si jistý, že zde by byly přínosy ještě mnohem vyšší,“ upozorňuje Patrik Horný, partner PwC Česká republika.

Na volná místa nejsou vhodní kandidáti

Celosvětová nezaměstnanost paradoxně narůstá i přesto, že zaměstnavatelé otevírají nová místa. Nemohou však pro ně najít vhodné kandidáty. Ke snížení nezaměstnanosti by přitom mohlo pomoci plné využívání moderních technologií jak zaměstnavateli, tak potenciálními zaměstnanci. Zvýšení informovanosti na obou stranách díky sociálním sítím a novým analytickým nástrojům by zvýšilo také pravděpodobnost zaměstnání toho nejvhodnějšího kandidáta.

Opět se potvrzuje význam sociálních sítí v dnešním světě, kdy stále více propojují globální trh práce. Zaměstnavatelům umožňují vyhledat nejvhodnější kandidáty dle specifických požadavků a to nejen ty, kteří práci aktivně vyhledávají, ale také ty, kteří sice zaměstnání nehledají, ale nejsou se svou současnou pozicí spokojeni. Teprve až zaměstnavatelé správně definují klíčové vlastnosti ideálního kandidáta a zvolí pro jeho hledání vhodné analytické nástroje, plně využijí potenciálu sociální sítí,“ dodává Daniel Soukup.

Studie Adapt to Survive analyzovala interakce více než 277 milionů uživatelů sítě LinkedIn a informace o 2600 zaměstnavatelích v databázi PwC Saratoga, která patří mezi nejobsáhlejší svého druhu na světě. Mezi základní faktory, které studie porovnávala, patřil například průměrný počet pozic, které zaměstnanec za kariéru vystřídal, průměrný počet povýšení v rámci jedné firmy na daném trhu či průměrný počet přesunů zaměstnance mezi různými odvětvími.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU