Jste OSVČ a v letošním roce se Vám nedaří jako loni? Zažádejte si o nižší zálohy na povinném pojistném

14.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Měsíční záloha pro OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění v roce 2014 po odevzdání „Přehledu“ závisí na výši zisku v roce 2013. Co když byl ale minulý rok ziskovější, než odpovídá současné finanční situaci v prvních měsících letošního roku? Řešením je žádost o snížení měsíčních záloh na povinném pojistném. Tímto krokem si OSVČ vylepší měsíční finanční tok.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na hlavní činnost musejí odvádět své zdravotní pojišťovně měsíční zálohy na zdravotním pojištění a místně příslušné OSSZ zálohy na pojistné na sociální zabezpečení. Výše záloh závisí na dosaženém zisku v minulém období. „V praxi dochází v některých případech k situaci, že uplynulý rok byl pro živnostníka finančně citelně úspěšnější, než je tomu v aktuálních měsících. Placení vysokých měsíčních záloh na povinném pojistném tak může znamenat finanční brzdu a mít negativní dopad na finanční situaci živnostníka v letošním roce,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. „Při podání žádosti o snížení záloh u své zdravotní pojišťovny a na místně příslušné OSSZ může živnostník svoji aktuální měsíční situaci vylepšit, neboť se sníží jeho povinné měsíční platby. Aktivní přístup a komunikace s úřady se vyplatí,“ dodává.

Jaké jsou podmínky pro snížení měsíční zálohy?

Zdravotní pojišťovny a OSSZ snižují měsíční zálohu pouze na základě žádosti OSVČ. Administrativa je v tomto ohledu živnostníkům ulehčena, neboť uvedené instituce mají pro tyto účely přichystané formuláře. U OSSZ je to „Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu“ a u zdravotní pojišťovny „Žádost o snížení záloh na pojistné“. Aby mohlo být žádosti o snížení měsíční zálohy vyhověno, musí být průměrný měsíční zisk v aktuálním roce alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční zisk za předchozí rok. Průměrný měsíční zisk v aktuálním roce se posuzuje nejméně za tři po sobě jdoucí měsíce. OSVČ, které splňují podmínky pro snížení měsíční zálohy, tak mohou zabránit vzniku přeplatku na povinném pojistném za rok 2014. Případný přeplatek není u uvedených institucí úročen, snížení měsíčních záloh je tedy z podnikatelského hlediska správným krokem. Snížení měsíčních záloh je možné provést nejdéle do doby, než bude podán nový Přehled. Když tedy OSVČ podala Přehledy za rok 2013 v květnu 2014 a od května požádá i o snížení měsíčních záloh na povinném pojistném, potom mohou být měsíční zálohy zdravotní pojišťovnou a OSSZ sníženy až do měsíce, který bude předcházet měsíci, ve kterém bude odevzdán Přehled za rok 2014, například tedy až do dubna 2015.

Při minimální platbě se zálohy nesnižují

Výše měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení závisí na dosaženém zisku v minulém období. U OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost však vždy, tedy i při nízkém zisku, musí být placeno povinné pojistné alespoň v minimální výši. V roce 2014 činí měsíční minimální záloha na zdravotním pojištění 1 752 Kč a na sociálním zabezpečení 1 894 Kč. Protože minimální měsíční záloha při hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placena vždy, tak o snížení měsíční zálohy na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění nemohou požádat OSVČ platící povinné pojistné v minimální výši. Měsíční záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení může být tedy na základě vlastní žádosti snížena pouze do minimální výše.

O případný přeplatek nepřijdete

Pro některé OSVČ je rok 2014 ekonomicky výrazně méně úspěšný než rok 2013, přesto si ale o snížení měsíčních záloh na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení nezažádají. Za celý rok 2014 je následně zaplaceno na měsíčních zálohách na povinném pojistném více, než odpovídá dosaženému zisku za celý rok. Vznikne přeplatek. „OSVČ o své peníze nepřijdou, vypočtený přeplatek se zúčtuje při podání Přehledu za rok 2014. Vypočtený přeplatek zdravotní pojišťovny a OSSZ následně vracejí, nebo se použije na úhradu měsíčních záloh na další období. Z finančního hlediska je však výhodnější snížit měsíční zálohy a eliminovat vznik vysokého přeplatku za rok 2014. Snížením měsíčních záloh si OSVČ ihned vylepší své cash-flow a mohou peníze okamžitě využít, což je pro jejich výdělečnou činnost příznivé,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Názorný příklad:

Naše modelová OSVČ vykonávající hlavní činnost měla za rok 2013 příjmy ve výši 987 984 Kč, výdaje činily 432 432 Kč. Za leden až duben 2014 dosáhly příjmy 111 222 Kč a výdaje 45 454 Kč. Lze si v tomto případě požádat o snížení záloh na povinném pojistném?

  • Průměrný měsíční zisk za rok 2013 činí 46 296 Kč (987 984 Kč ? 432 432 Kč): 12 měsíců).
  • Průměrný měsíční zisk za rok 2014 činí 16 442 Kč (111 222 Kč ? 45 454 Kč): 4 měsíce).
  • Průměrný měsíční zisk v roce 2014 je o více než třetinu nižší než v roce 2013, proto v našem modelovém příkladu zdravotní pojišťovna žádosti o snížení měsíční zálohy vyhoví. Během roku 2014 bude tedy modelová OSVČ moci platit nižší měsíční zálohu na zdravotní pojištění, minimálně však ve výši 1 752 Kč. Stejně tak vyhoví žádosti i OSSZ a měsíční záloha na sociální pojištění se sníží, bude však nutné dodržet alespoň minimální výši zálohy, tzn. 1 894 Kč.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ