Co dělat při dopravní nehodě s cizincem?

07.07.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zejména v období letních dovolených navštíví ČR vyšší počet cizinců. Mnoho z nich do naší republiky přijíždí vlastním automobilem. Zvyšuje se tak riziko, že vás nabourá cizinec zahraničním vozidlem. Případná škoda bude kryta z povinného ručení viníka, avšak zjištění informací o zahraniční pojišťovně může být v některých případech komplikovanější.

Pomoc při vyřízení škody způsobené na území ČR zahraničním vozidlem poskytuje českým motoristům Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta garantuje, že poškozený dostane pojistné plnění dle platných českých zákonů.

Kde mám škodu hlásit a kdo ji zaplatí?

Účastníci každé dopravní nehody musí vždy postupovat dle zákonů platných v zemi, kde se událost stala. To platí i u nehod, které v ČR způsobí cizinci vozidlem registrovaným v zahraničí. Místními zákony se řídí i případné vyplacení pojistného plnění za vzniklé škody. Postup při nehodě i pravidla pro přivolání policie jsou stejná jako při nehodě českých motoristů. Pokud však nehodu způsobilo vozidlo registrované v zahraničí, tak bude poškozený uplatňovat nároky na náhradu škody u ČKP, která pak zajistí další kroky. Nezbytné je proto věnovat zvýšenou pozornost vyplnění Záznamu o dopravní nehodě, fotodokumentaci místa nehody a postavení vozidel a zejména údajům v zelené kartě viníka, kterou se prokazuje jeho pojištění.

Zapamatujte si důležité informace:

1. Při samotné nehodě postupujte stejně jako při nehodě s českým motoristou – zajistěte místo nehody, policii volejte, pokud to nehoda vyžaduje, vyplňte Záznam o dopravní nehodě, proveďte fotodokumentaci místa nehody a postavení vozidel, zvýšenou pozornost věnujte informacím o zahraniční pojišťovně a zelené kartě, pojistníkovi i vozidlu viníka.

2. V informačním centru na webu ČKP (v položce komplexní vyhledávání) si vyhledejte kontakt na tzv. českého korespondenčního partnera pojišťovny viníka. Tomu škodu nahlaste a on ji ve spolupráci se zahraniční pojišťovnou vyřídí a zajistí vám vyplacení pojistného plnění.

3. Všechny zahraniční pojišťovny však korespondenta mít nemusí, pak je třeba škodní událost nahlásit České kanceláři pojistitelů, nejlépe prostřednictvím on-line oznámení poškozeného v informačním centru na webu ČKP, případně e-mailem na: claims@ckp.cz. ČKP provede šetření v zahraničí za účelem zjištění pojistitele zahraničního vozidla a následně pověří vyřízením nároků poškozeného kompetentní subjekt.

4. Pojistná událost by měla být dle českých zákonů vyřízena do tří měsíců od uplatnění příslušného nároku poškozeným, pokud to není z objektivních důvodů možné, pak by o tom měl být poškozený motorista informován. Pojistné plnění bude srovnatelné s plněním, které by za škody poskytla tuzemská pojišťovna.

5. Pomoc v oblasti nehod se zahraničním prvkem poskytuje Česká kancelář pojistitelů motoristům zdarma v rámci systému povinného ručení.

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ