Etické chování není ve vedení firem samozřejmostí

26.06.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Až 18 procent finančních profesionálů se setkalo s neetickým jednáním vedení firmy v oblasti financí, přibližně každý desátý z nich řešil tuto situaci výpovědí.

Se zásadním rozporem mezi veřejným zájmem, zájmem zaměstnavatele a osobním zájmem se podle nového průzkumu ACCA (Asociace certifikovaných účetních) ve své praxi setkalo osmnáct procent finančních profesionálů. Ve dvanácti procentech byl morální rozpor natolik vážný, že došlo k ukončení pracovního poměru. Přibližně polovina ukončených pracovních poměrů byla nedobrovolná. V jednašedesáti procentech došlo po vzájemné diskuzi a pochopení rizik k přehodnocení stanoviska firmy. Ve více než 15 procentech případů však finanční manažer nebyl schopen uhájit svůj názor a firma prosadila své stanovisko v rozporu s profesní etikou. To jsou hlavní zjištění druhého ročníku průzkumu, který zkoumal stav reputace, společenské hodnoty a odpovědnost účetní profese v České republice a na Slovensku.

Z několika dřívějších zjišťování ACCA vyplynulo, že finanční manažeři jsou často žádáni o zastavení stejných pohledávek více bankám, odpisy majetku v rozporu s jeho životností nebo o redukci informací v účetní závěrce pod úroveň požadovanou zákonem. „Výsledky průzkumu jasně hovoří o vlivu finančních profesionálů na zdravé fungování firmy a korespondují s údaji loňského roku, kdy bylo o nesprávné účtování požádáno necelých dvacet procent respondentů, a to zejména v souvislosti se zavedením milionářské daně v roce 2013. Přitom vedle odpovědnosti za komerční úspěch firmy považují respondenti za největší úkoly finančních ředitelů právě efektivní výběr daní a vytváření stability na finančních trzích,“ říká Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Zjištění vlivu ekonomické situace na reputaci účetní profese bylo v letošním průzkumu více optimistické než v roce předchozím. Zatímco v roce 2013 pociťovalo v souvislosti s aktuální ekonomickou situací rostoucí tlak na finanční oddělení 37 procent respondentů, zhoršené postavení ve firmě letos zaznamenalo 26 procent finančních profesionálů. Oproti tomu žádnou změnu nepozoruje 48 procent respondentů (nárůst o 8 procentních bodů) a 12 procent hodnotí reputaci účetních jako zlepšenou (nárůst o 2 procentní body).

Jako profesi, která má ve společnosti největší prestiž, vyhodnotili respondenti na první pozici povolání lékaře a na druhou povolání právníka. Finanční manažeři, CFO a finanční ředitelé se v průměru umístili na třetím místě. Zdaleka nejhorší reputaci mají podle průzkumu politici, které na posledním místě uvedlo 53 procent respondentů. Následují je učitelé a daňoví poradci.

Podle průzkumu se také zvyšují požadavky na odborné a technické znalosti finančních ředitelů a profesionálů pracujících v korporátních financích. 78 procent respondentů uvedlo, že se požadavky na profesionální technické znalosti mění, zejména co se oblasti IT a zpracování dat týče. S ohledem na zvyšující se nároky na profesní odbornost považuje současně 74 procent respondentů za zásadní členství v profesních organizacích, jež jim umožňují další vzdělávání v oboru.

Ze své vlastní praxe mohu potvrdit, že se práce finančního ředitele neustále vyvíjí, a to zejména ve spojitosti s příchodem nových technologií a v důsledku legislativních změn. Profesní kvalifikace, které spojují požadavky na praktické zkušenosti, odborné znalosti a další vzdělávání v oboru jsou proto pro finančního ředitele nezbytné. Myslím si, že schopnost učit se novým věcem, je pro správnou funkci finančního oddělení jedním z nejdůležitějších kritérií úspěchu. Důležité je též orientovat se v nových trendech na trhu a reagovat na změny v maekroekonomické situaci země,“ vysvětluje Tomáš Vajzer, CFO společnosti Husqvarna CZ & SK.

Jak z průzkumu dále vyplynulo, respondenti vnímají jako nejdůležitější vlastnosti finančních ředitelů a profesních účetních profesionální technické znalosti, etiku, osobní integritu a důvěryhodnost. Celých 54 procent respondentů přitom považuje etiku za vůbec nejdůležitější součást profesního vybavení účetních.


Průzkumu se zúčastnilo na 207 respondentů z České a Slovenské republiky a byli v něm zastoupeni finanční profesionálové napříč odvětvími.

Zdroj: ACCA (Asociace certifikovaných účetních)

Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU