Sazba daně z příjmu u nízkých a vysokých mezd v Česku a ve světě

30.06.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci s nižší měsíční mzdou odvedou na dani z příjmu v porovnání se svojí hrubou mzdou méně než zaměstnanci s vyšší hrubou mzdu, i když v obou případech je daňová sazba 15 %. Jak je to možné? A jak se liší skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob u nízkých a vysokých mezd ve světě?

Za rok 2013 byla průměrná hrubá měsíční mzda 25 128 Kč. Výpočet "skutečné (efektivní) sazby" daně z příjmu fyzických osob si provedeme u paní Zelené s podprůměrnou mzdou ve výši 67 % průměrné mzdy (16 836 Kč) a u paní Modré s nadprůměrnou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy (41 964 Kč). Výpočet v přiložené tabulce je proveden dle legislativy roku 2014 u bezdětného zaměstnance, který uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka.

Jak se počítá daň z příjmu v Česku?

V Česku se daň z příjmu fyzických osob počítá z tzv. "superhrubé mzdy", což je hrubá mzda zaměstnance + povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance (25 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a 9 % z hrubé mzdy na zdravotním pojištění). V ostatních členských zemích OECD se daň z příjmu fyzických osob počítá z hrubé mzdy zaměstnance.

Výpočet skutečné sazby daně z příjmu u podprůměrné a nadprůměrné mzdy

Text paní Zelená paní Modrá

Hrubá mzda

16 836 Kč

41 964 Kč

"Superhrubá mzda"

(hrubá mzda x 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

22 600 Kč

56 300 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(15 % ze superhrubé mzdy)

3 390 Kč

8 445 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu

(vypočtená daň - sleva na poplatníka)

1 320 Kč

6 375 Kč

"Skutečná sazba" daně z příjmu

(záloha na daň: hrubá mzda)

7,84 %

15,19 %

vlastní výpočet autora

Přestože paní Zelená i paní Modrá odvádí na dani z příjmu fyzických osob 15 % ze superhrubé mzdy, tak je jejich "skutečná sazba" daně z příjmu, tedy poměr mezi vypočtenou daní a jejich hrubou mzdou, velmi rozdílný. "Skutečná (efektivní) sazba" daně z příjmu paní Modré je téměř dvojnásobně vysoká oproti "skutečné sazbě" daně z příjmu paní Zelené. Existence poměrně vysoké základní slevy na poplatníka je důvodem, proč je v Česku "skutečná sazba" daně z příjmu fyzických osob lehce progresivní i při rovné sazbě daně (nezohledňujme 7% solidární příspěvek, který platí pro velmi nadstandardní příjmy).

Co je to kombinovaná sazba daně?

V přiložené tabulce máme uvedenu "skutečnou sazbu" daně z příjmu fyzických osob v členských zemích OECD za rok 2013 u podprůměrných (67 % průměrné mzdy) a nadprůměrných mezd (167 % průměrné mzdy). Výpočet je proveden obdobným způsobem jako v Česku. Data v tabulce jsou seřazena dle hodnot "skutečné sazby" daně z příjmu u nadprůměrných mezd. V některých členských zemích OECD se odvádí daň z příjmu fyzických osob nejenom na centrální úrovni, ale rovněž na místní úrovni. V přiložené tabulce je uvedená kombinovaná skutečná sazba daně, která je součtem obou daní. V Česku se daň z příjmu fyzických osob odvádí pouze na centrální úrovni.

Skutečná daňová sazba v zemích OECD

  • U podprůměrných mezd je nejnižší "skutečná sazba" daně z příjmu fyzických osob v Chile (0,0 %), Mexiku (0,7 %), Koreji (1,6 %), Řecku (3,1 %), Izraeli (4,4 %), Nizozemí (5,6 %), Slovensku (5,8 %) a Polsku (6,0 %). Nejvyšší "skutečná sazba" daně z příjmu fyzických osob je v Dánsku (33,0 %), Islandu (22,5 %), Belgii (22,2 %), Norsku (17,7 %) a Itálii (17,5 %).
  • U nadprůměrných mezd je "skutečná sazba" daně z příjmu nejnižší v Chile (0,8 %), Polsku (7,7 %), Koreji (9,0 %), Slovensku (12,2 %), Japonsku (12,2 %), Mexiku (12,9 %) a Česku (15,2 %). Nejvyšší "skutečná sazba" daně z příjmu u nadprůměrných mezd je v Dánsku (42,7 %), Belgii (35,3 %), Islandu (32,8 %), Švédsku (30,1 %), Finsku (29,6 %), Austrálii (29,2 %), Itálii (28,6 %) a Nizozemí (28,1 %).

"Skutečná (efektivní) sazba" daně z příjmu fyzických osob

(v zemích OECD, údaje za rok 2013)

Země Nadprůměrná mzda
(167 % průměrné mzdy)
Podprůměrná mzda
(67 % průměrné mzdy)

Chile

0,8%

0,0%

Polsko

7,7%

6,0%

Korea

9,0%

1,6%

Slovensko

12,2%

5,8%

Japonsko

12,2%

6,1%

Mexiko

12,9%

0,7%

Česko

15,19%

7,84%

Slovinsko

15,3%

6,4%

Švýcarsko

15,8%

7,9%

Izrael

16,0%

4,4%

Maďarsko

16,0%

16,0%

Turecko

17,6%

11,1%

Estonsko

18,7%

15,9%

Řecko

18,8%

3,1%

Francie

20,9%

12,6%

Kanada

21,8%

11,6%

Španělsko

22,5%

12,0%

Nový Zéland

22,8%

13,3%

USA

22,8%

13,9%

Velká Británie

22,8%

12,0%

Rakousko

22,9%

10,2%

Portugalsko

23,9%

8,3%

Lucembursko

25,0%

9,0%

Německo

27,7%

14,1%

Norsko

27,8%

17,7%

Irsko

27,9%

8,6%

Nizozemí

28,1%

5,6%

Itálie

28,6%

17,5%

Austrálie

29,2%

17,2%

Finsko

29,6%

15,8%

Švédsko

30,1%

15,2%

Island

32,8%

22,5%

Belgie

35,3%

22,2%

Dánsko

42,7%

33,0%

Pramen: OECD Tax Database, Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ