Navrhovaný zákon klienty cestovních kanceláří neochrání

02.07.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Cestovní kanceláře jsou ze zákona povinny se pojistit pro případ úpadku. Chrání tím své klienty před dopady vlastního neúspěšného podnikání. Pokud se cestovní kancelář pojistí nedostatečně, klienti o své peníze přicházejí.

Pojišťovny dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou legislativu, která podmínky tohoto podnikání upravuje. Aktuálně projednávaná novela zákona č. 159/1999 Sb. ale obsahuje změny, které jsou pro pojistný trh nepřijatelné. Reálně tak hrozí, že pojišťovny nebudou do budoucna povinné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře nabízet.

Navrhované změny nutí pojišťovny, aby místo cestovních kanceláří nesly odpovědnost za výši sjednaných pojistných limitů. „Tím se prakticky nepřípustně přesouvá kontrola nad řádným výkonem podnikatelské činnosti jednoho podnikatele na jiný podnikatelský subjekt, navíc bez úpravy práv pojišťoven v případě neplnění či porušení nových povinností ze strany cestovních kanceláří,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP, a dodává: „Správné stanovení pojistného limitu musí být, a to i podle evropské směrnice, jednoznačně odpovědností cestovní kanceláře.“

Návrh zákona dále obsahuje ustanovení o povinnosti pojišťoven plnit i nad sjednaný limit pojistného plnění. Neohraničená výše pojistného plnění je však z hlediska regulace pojišťovnictví nepřípustná. Zákon o pojišťovnictví ukládá pojišťovnám podnikat obezřetně, přičemž uzavření pojistných smluv bez stanovení pojistných limitů je striktně v rozporu se zmíněným zákonem. Pro pojišťovny by to znamenalo riziko postihu ze strany ČNB. „Zároveň je třeba brát v úvahu i skutečnost, že pro smlouvy bez horní hranice výše pojistného plnění nezískají pojišťovny zajištění a současně nebudou schopny tvořit odpovídající rezervy na pojistná plnění,“ upřesňuje Tomáš Síkora a shrnuje: „V případě přijetí takové právní úpravy hrozí, že pojišťovny nebudou cestovní kanceláře proti úpadku pojišťovat. V konečném důsledku tak paradoxně na přijetí novely doplatí spotřebitelé, které by novela měla chránit.“

Sporným bodem návrhu zákona jsou i neopodstatněné dva minimální pojistné limity, na které musí být cestovní kancelář pojištěna – 1 milion Kč pro cestovní kanceláře organizující pouze autobusové zájezdy a 4 miliony Kč pro cestovní kanceláře pořádající také letecké či lodní zájezdy. Tento nepoměr může mít v praxi za následek to, že pro malou cestovní kancelář, která vypravuje pravidelně pouze několik desítek lidí pronajatou částí letadla, je 4milionový limit zbytečně vysoký, a oproti tomu krach cestovní kanceláře se stovkami klientů cestujících autobusem do Chorvatska nemusí být milionovým limitem dostatečně zajištěn. „Stanovení minimálních pojistných limitů v závislosti na využité dopravě klientů CK se proto jeví jako zcela nesystémové a výrazným způsobem znevýhodňující některé cestovní kanceláře,“ konstatuje na závěr výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ