Kooperativa připravila pojištění špičkové léčby v zahraničí – BEST DOCTORS

08.07.2014 | , Kooperativa
Tiskové zprávy


Zdravotní situace Čechů je stále vážnější. Jak vyplývá z průzkumu, který má k dispozici pojišťovna Kooperativa, každoročně je u nás diagnostikováno 80 tisíc nových případů rakoviny. Alarmující je i nárůst tohoto onemocnění. Jestliže v roce 1965 onemocněli rakovinou zhruba 3 lidé z tisícovky, dnes je to téměř 8 případů. Na druhou stranu, výrazně se také lepší péče o nemocné. Z osmi nemocných rakovinou je v sedmi případech léčba účinná a pacient se vyléčí.

A právě v neúspěšných případech je mnohdy šance na léčbu zmařena špatnou prvotní diagnózou, a tedy i pozdním zahájením účinné léčby, nebo nesprávně stanoveným léčebným postupem. Šanci na ověření diagnózy a léčebného postupu a následnou léčbu ve špičkovém zahraničním zdravotním zařízení nově přináší pojištění BEST DOCTORS od pojišťovny Kooperativa. 

„Přínosem pojištění BEST DOCTORS je možnost využít znalosti špičkových odborníků ke stanovení správného léčebného postupu. Klient má možnost konzultovat svou diagnózu se světově uznávanými lékaři, které by sám neměl šanci vyhledat. Následně se rozhodne, zda podstoupí léčbu v námi doporučeném špičkovém zařízení v zahraničí, kterou má v rámci pojištění BEST DOCTORS kompletně hrazenou, včetně nákladů na cestu, ubytování a stravování, nebo zvolí léčení v ČR. V takovém případě mohou čeští lékaři konzultovat léčbu se světovými odborníky a kdykoli později využít léčení v zahraničí, pokud by u nás prozatím nebyly dostupné některé nejnovější metody nebo přístroje. U některých onemocnění je možná i kombinace operačního zákroku provedeného v zahraničí a následná delší léčba v ČR – opět s možností konzultace s předními světovými odborníky. Pojištění BEST DOCTORS tedy slouží k tomu, aby se maximalizovala šance na vyléčení klienta,“ představuje výhody produktu Filip Král, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě. 

To potvrzují i zkušenosti společnosti Best Doctors. Klienti je nejčastěji kontaktují v případě, kdy si chtějí ověřit správnost diagnózy (75 %). Dále pak když hledají radu týkající se doporučení nejvhodnější léčby (74 %), stále u nich přetrvávají symptomy nemoci (62 %), pochybují o informacích, které jim byly sděleny a chtějí se ujistit (49 %) nebo pochybují o nutnosti doporučené operace (39 %). 

Pojištění BEST DOCTORS pojišťovny Kooperativa se vztahuje na následující léčebné postupy:

- léčba rakoviny včetně leukémie, sarkomu (nádoru kostí, svalů, vazů a chrupavek) a lymfomu (nádoru mízních uzlin a tkáně),

- bypass koronárních artérií – tj. operace napravující zúžení nebo ucpání jedné nebo více věnčitých cév,

- operativní náhrada srdečních chlopní – řešení při nedomykavosti nebo zúžení chlopní,

- transplantace orgánu nebo tkáně od žijícího dárce – ledviny, plicního laloku, části jater, slinivky, kostní dřeně,

- neurochirurgický zákrok při onemocnění nebo úrazu mozku, nitrolebních struktur a míchy.

Spolu s úhradou nákladů na cestu, ubytováním a stravováním pojištěného i případného dárce (při transplantaci) klientovi přísluší denní dávka při hospitalizaci ve výši 2 500 Kč za den po dobu až 60 dní a dále cestovné a ubytování pro jednu doprovázející osobu. Také léčiva nutná po návratu do ČR až do výše 1 250 000 Kč. Celkový limit pojistného plnění je 25 milionů Kč za rok a 50 milionů Kč za celou pojistnou dobu. Počet nezbytných ošetření ani délka hospitalizace přitom nejsou nijak omezeny.

Pojistné závisí na věku pojištěného. Pro děti do 17 let je pojistné 175 Kč měsíčně, pro dospělé osoby (18–64 let) je to 350 Kč měsíčně, pro seniory (65–85 let) pak 700 Kč měsíčně.

 

 

Články ze sekce: Tiskové zprávy