Před dluhy do důchodu neutečete

14.07.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří zaměstnanci, kteří mají problémy se splácením svých úvěrů a půjček, přemýšlí o odchodu do předčasného důchodu. Předčasný důchod není správnou volbou. Odchodem do důchodu se problémy nevyřeší. Exekuci je možné provádět ze všech důchodů. I předčasných a invalidních.

Zodpovědní občané mají své dluhy pod kontrolou. Úvěry a půjčky je potřeba si dobře promyslet a řádně splatit. Život v důchodu s dluhy není příjemný. Životní úroveň na podzim života je velmi nízká. V praxi je totiž velmi snadné nařídit exekuci pro neuhrazené pohledávky formou exekucí z důchodu. V důchodu se nedá exekuci vyhnout. Každoročně přitom stoupá počet exekučních srážek z důchodu. I invalidních.

Kdo provádí srážky z důchodu?

Všechny důchody vyplácí měsíčně ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Řádný starobní důchod, předčasný důchod, pozůstalostní důchody (sirotčí a vdovský) a invalidní důchody (prvního, druhého a třetího stupně). Penzisté, kterým jsou prováděny z měsíčního důchodu srážky, se v praxi mnohdy zbytečně rozčilují na pracovníky místně příslušných OSSZ (Okresních správ sociálního zabezpečení), kde sepisovali žádost o důchod. Exekuci z důchodu provádí ČSSZ ze zákona a pracovníci nemají žádné pravomoci prověřovat nebo kontrolovat, zdali je exekuce oprávněná. Srážky z důchodu jsou prováděny na základě exekučního titulu (ze soudu nebo exekučního úřadu). V případě provádění exekuce prostřednictvím exekutorského úřadu je potřeba případné námitky nebo možnosti řešení situace směřovat přímo na pracovníky daného exekutorského úřadu. Pracovníci, u kterých byla sepisována žádost o důchod, nemají v žádném případě přístup do spisů a nemají žádné možnosti, jak exekuční srážky snížit nebo prominout.

Exekuce se provádí ze všech důchodů

Srážkám z důchodu se nelze vyhnout a jsou prováděny až do úplného uhrazení dluhu. Život v penzi s dluhy je tedy velmi nepříjemný. Ideální je odcházet do penze s vlastními úsporami a investicemi, které umožňují penzistům se v penzi co nejvíce věnovat svým koníčkům a třeba cestovat. Rozhodně je vhodné odcházet do důchodu bez dluhů. Srážky z důchodu jsou totiž prováděny ze všech penzí - i předčasných, invalidních nebo pozůstalostních.

Exekuce celého důchodu není možná

Ze státního důchodu není možné provádět srážky neomezeně. Každý měsíc musí penzistovi zůstat nezabavitelná výše. Srazit celý důchod nelze. Výše nezabavitelného minima závisí na konkrétní situaci penzisty.

  • Nezabavitelné minimum jednotlivce, tedy i důchodce jednotlivce, v roce 2014 činí částku 6 188,67 Kč.
  • Pokud musí důchodce ještě vyživovat nějakou osobu, tak se tato částka zvyšuje v letošním roce o 1 547,17 Kč.

Exekuce důchodu v praktických příkladech

Exekuce z důchodu se provádí stejně jako ze mzdy. V praxi se vypočtená nezabavitelná částka odečítá od důchodu. Rozdíl nad částka 9 283 se sráží v roce 2014 bez omezení. Když je zbylá část penze po odečtení nezabavitelného minima nižší než 9 283 Kč, tak se tato částka dělí třemi a dvě třetinu musí zůstat dlužníkovi. U přednostních pohledávek (např. daňové dluhy, náhrada škody na ublížení na zdraví) je možné srazit dlužníkovi dvě třetiny a třetina zůstane dlužníkovi.

Praktický příklad

Paní Červená má měsíční důchod ve výši 16 440 Kč. Paní Červená pobírá starobní důchod i vdovský důchod dohromady. Na paní Červenou je nařízena jejím věřitelem exekuce pro celkovou dlužnou částku 220 000 Kč. Kolik bude paní Červené exekučně sraženo? Pro zjednodušení všechny výpočty zaokrouhlujeme na celé koruny.

Text Částka

Nezabavitelné minimum

6 189 Kč

Zbylá část důchodu

(16 440 Kč – 6 189 Kč)

10 251 Kč

Hranice plně zabavitelného důchodu

9 283 Kč

Srážka z důchodu

(10 251 Kč – 9 283 Kč + 3 094 Kč)

4 062 Kč

výpočet autora

Praktický příklad

Penzistka Zelená má měsíční důchod 7 900 Kč a na její důchod je uvalena exekuce pro neuhrazené dluhy ze samostatné výdělečné činnosti. Kolik jí bude každý měsíc z jejího důchodu sraženo? Pro zjednodušení všechny výpočty zaokrouhlujeme.

Text Částka

Nezabavitelné minimum

6 189 Kč

Zbylá část důchodu

(7 900 Kč – 6 189 Kč)

1 711 Kč

Srážka z důchodu

(1 711 Kč: 3)

570 Kč

výpočet autora

Aktivní přístup je nutností

Při nařízení exekuce z důchodu je nutné počítat s tím, že se původní dluh výrazně zvýší. Srážky z důchodu budou probíhat i pro exekuční náklady. Proto je vhodné při finančních problémech řešit nemožnost splácení s věřitelem včas. Předejít exekuci. Zkusit najít nějaké řešení dané složité finanční situace (např. nižší splátky a prodloužení doby splácení). Každá exekuce totiž zvyšuje původní dluh.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY