Zdanění práce dle rodinné situace

28.07.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové zdanění práce celé rodiny se může významně lišit. Záleží na výši příjmu, počtu daňových slev a nezdanitelných položek. Rodiny s dětmi jsou v Česku významně podporovány i nižším zdaněním. Rozdíly si ukážeme na praktických příkladech.

Přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob (nezohledňujeme 7% solidární příspěvek, který platí občané s velmi vysokými příjmy), tak jsou rozdíly ve zdanění práce v Česku značné. Při uplatnění daňových slev a nezdanitelných položek celková daňová povinnost významně klesá.

Jak se počítá celkové zdanění práce?

Rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet, jsou veškeré daně ze mzdy. Poměr mezi souhrnnou částkou daní ze mzdy a mzdovými náklady zaměstnavatele činí zdanění práce. V přiložených příkladech si vypočítáme celkové zdanění práce celé rodiny. Proč?

  • Některé daňové slevy může uplatnit pouze jeden z rodičů (např. daňové zvýhodnění na děti) nebo jeden z manželů (např. daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok).

Praktický příklad

Zdanění práce celé rodiny si vypočítáme u několika rodin v Česku. Výpočet provedeme vždy na roční bázi dle legislativy roku 2014. Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu fyzických osob (15 % z daňového základu). Zaměstnavatelé dále odvádí za své zaměstnance 34 % z hrubé mzdy zaměstnanců na povinném pojistném (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Základní vstupní údaje

  • Oba manželé Modří pracují za cca průměrnou mzdu ve výši 25 000 Kč (za celý rok 2013 činila průměrná měsíční mzda 25 128 Kč).
  • Manželé Černí mají dvě děti. Pan Černý má hrubou mzdu 10 000 Kč a paní Černá 25 000 Kč.
  • Manželé Zelení nemají děti. Oba manželé pracují za podprůměrnou mzdu 10 000 Kč.
  • Dvě děti mají manželé Červení. Pan Červený má hrubou mzdu 25 000 Kč a paní Červená je na rodičovské dovolené a nemá žádný vlastní příjem (rodičovský příspěvek se nepočítá).

Vysvětlení k částkám v jednotlivých řádcích v tabulce

  • Hrubý roční příjem manželů je součet hrubé roční mzdy obou manželů.
  • Celkové mzdové náklady manželů jsou součtem mzdových nákladů zaměstnavatelů obou manželů. Zjednodušeně se jedná o hrubý roční příjem manželů vynásobený 1,34.
  • Daně ze mzdy obou manželů jsou všechny daňové platby obou manželů placených ze mzdy. Zohledňuje se tedy součet "povinných daní" placených zaměstnancem i zaměstnavatelem. Mají-li rodiny děti, tak může jeden z manželů uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti činí za celý rok 13 404 Kč na každé dítě. Na dvě děti za celý rok 2014 tedy 26 808 Kč. Daňové zvýhodnění ve výši 26 808 Kč za celý rok uplatnila paní Černá a pan Červený. Pan Červený může navíc uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč a snížit si tak daňovou povinnost, neboť jeho manželka je celý rok na rodičovské dovolené a nemá vlastní příjem (příjem formou rodičovského příspěvku se nezapočítává).
  • Celková čistá mzda manželů za rok je částka, kterou během celého roku obdrželi manželé na svůj bankovní účet. Za tuto částku mohou nakupovat zboží a služby.
  • Zdanění práce je podíl mezi souhrnným čistým rodinným příjmem a celkovými mzdovými náklady zaměstnavatele. Do celkového zdanění práce je nutné započítávat i povinné odvody placené zaměstnavatelem za zaměstnance (povinné pojistné v souhrnné výši 34 % z hrubé mzdy zaměstnance). V případě, že by bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nižší, tak by mohl mít zaměstnance vyšší hrubou mzdu a tím i vyšší čistou mzdu (při stejných daňových podmínkách). Celkové mzdové náklady zaměstnavatele by se přitom nezměnily. Pro zaměstnavatele je nejdůležitějším údajem, kolik skutečně ho práce zaměstnance stojí - celkové mzdové náklady. Pro zaměstnance je zase nejdůležitějším údajem čistá mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet. Tedy částka, se kterou může volně disponovat.

Výpočet zdanění mzdy u manželských párů za celý rok 2014

Text Modří Černí Zelení Červení

Hrubý roční příjem manželů za rok

600 000 Kč

420 000 Kč

240 000 Kč

300 000 Kč

Celkové mzdové náklady manželů za rok

804 000 Kč

562 800 Kč

321 600 Kč

402 000 Kč

Daně ze mzdy obou manželů za celý rok

340 920 Kč

191 750 Kč

108 000 Kč

118 812 Kč

Celková čistá manželů za rok

463 080 Kč

371 050 Kč

213 600 Kč

283 188 Kč

Zdanění práce (v %)

42,4 %

34,1 %

33,6 %

29,6 %

vlastní výpočet autora

Závěrem

V našem praktickém ukázkovém příkladu se celkové zdanění práce mezi jednotlivými rodinami liší až o 12,8 %. Nejvyšší zdanění práce mají manželé Modří, nejnižší manželé Červení. Pan Červený totiž uplatní při výpočtu daňové povinnosti daňové zvýhodnění na dvě děti a daňovou slevu na manželku, která je rodičovské dovolené. Celkové zdanění práce rodiny závisí nejenom na výši příjmu (porovnání manželů Modrých a Zelených), ale rovněž na množství uplatnění daňových slev (porovnání manželů Modrých a Červených), nebo mixu (porovnání manželů Modrých a Černých).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ