Co mají společné důchodové změny ve světě? Pozdější odchod do důchodu

20.08.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodová legislativa doznává v posledních letech značných změn nejenom v Česku, ale i v ostatních vyspělých zemích světa. Přestože se přístup jednotlivých států k oblasti důchodu liší, tak jedno mají společné - důchodový věk se zvyšuje. V budoucnu se bude odcházet do důchodu později než dnes.

Na ekonomické a demografické změny reaguje důchodová legislativa nejenom v Česku, ale i ostatních zemích. V zemích OECD se zvyšuje střední délka života 65letých občanů, penzisté tedy v současnosti pobírají státní důchod déle než v minulosti. Jedním ze státních opatření je i postupné zvyšování důchodového věku.

Postupné zvyšování důchodového věku v Česku

Důchodový věk v Česku se liší pro muže a ženy dle ročníku narození. U žen závisí i na počtu vychovaných dětí. Důchodový věk pro občany narozené v letech 1936 až 1977 je uveden v příloze zákona o důchodovém pojištění.

Důchodový věk se postupně prodlužuje. V přiložené tabulce máme pro snazší orientaci uveden důchodový věk pro některé ročníky narození.

Rok narození

 Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1936

60r+2m

57r

56r

55r

54r

53r

1940

60r+10m

57r+8m

56r+4m

55r

54r

53r

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1977

67r

67r

67r

67r

67r

67r

Horní hranice důchodového věku není v Česku stanovena. U občanů narozených po roce 1977 se totiž důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977. Dle současné legislativy je důchodový věk dítěte narozeného v letošním roce 73 let a 2 měsíce.

Současný důchodový věk v zemích OECD

V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk v zemích OECD v současnosti. V některých zemích se však důchodový věk postupně zvyšuje, stejně jako v Česku. V současné době je v zemích OECD nejběžnější důchodový věk 65 let pro muže i ženy. Nejvyšší důchodový věk je nyní na Islandu, v Norsku a v Izraeli (67 let pro muže). Dále potom v USA, Irsku a Itálii (66 let pro muže). Nejnižší důchodový věk je v Turecku a Koreji (60 let pro muže).

Aktuální důchodový věk v zemích OECD

(pro Česko uvedeny hodnoty u ročníku narození 1950, u bezdětné ženy)

Země

Důchodový věk  mužů

Důchodový věk žen

Island

67

67

Norsko

67

67

Izrael

67

62

USA

66

66

Irsko

66

66

Itálie

66

62

Mexiko

65

65

Německo

65

65

Chile

65

60

Japonsko

65

65

Portugalsko

65

65

Nový Zéland

65

65

Švýcarsko

65

64

Švédsko

65

65

Austrálie

65

65

Kanada

65

65

Velká Británie

65

61

Nizozemí

65

65

Dánsko

65

65

Španělsko

65

65

Polsko

65

60

Řecko

65

64

Rakousko

65

60

Finsko

65

65

Francie

65

65

Belgie

65

65

Lucembursko

65

65

Maďarsko

64

64

Estonsko

63

61

Slovinsko

63

61

Česko

62,5

61

Slovensko

62

60

Korea

60

60

Turecko

60

58

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2013

Zákonný důchodový věk a skutečný odchod do důchodu

V tabulce je uvedena zákonná důchodová hranice pro odchod do řádného starobního důchodu. V některých západoevropských zemích však mnozí zodpovědní občané, kteří mají dostatečné vlastní úspory, odchází do důchodu dříve. Odchází do předčasného důchodu. Až do dosažení řádného důchodového věku pracuje nejméně občanů v Lucembursku, Belgii, Francii, Maďarsku, Slovensku a Itálii. Především v mimoevropských zemích však hodně občanů pracuje i po dosažení řádného důchodového věku. Důvodů je více. Nižší úroveň státních důchodů než v Evropě nebo nutnost práce jako osobní prestiže a sociálního statusu. Nejméně občanů tedy odchází do důchodu v řádném důchodovém věku v Koreji, Japonsku, Mexiku a Chile.

Jak se zvyšuje důchod ve vybraných zemích OECD?

Důchodový věk se v členských zemích zvyšuje poměrně pružně. Protože se dle současné platné legislativy zvyšuje postupně, tak samozřejmě může v průběhu let dojít ke změně. Bude samozřejmě záviset na ekonomickém vývoji a aktuální politické situaci v jednotlivých zemích. Podívejme se, jak je prozatím naplánováno zvyšování důchodového věku ve vybraných zemích OECD.

  • Dánsko - Od roku 2019 bude důchodový věk 67 let pro muže i ženy.
  • Irsko - Od roku 2028 bude v Irsku důchodový věk 68 let pro muže i ženy.
  • Korea - Od roku 2033 bude důchodový věk 65 let pro muže i ženy.
  • Německo - Pro občany narozené v roce 1964 a později bude důchodový věk 67 let.
  • Nizozemí - Na 67 let se důchodový věk postupně zvyšuje od roku 2021.
  • Polsko - Pro muže i ženy se důchodový věk postupně zvyšuje na 67 let, pro muže bude tento důchodový věk platit od roku 2020, pro ženy od roku 2040.
  • Řecko - Důchodový věk se zvyšuje na 67 let pro muže i ženy.
  • Španělsko - Ve Španělsku se důchodový věk zvyšuje z 65 let na 67 let pro muže i ženy.
  • USA - Důchodový věk 66 let se od roku 2022 zvýší na 67 let.
  • Velká Británie - Důchodový věk se zvyšuje z 65 let pro muže a 61 let pro ženy postupně až na 68 let (v roce 2046).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY