Pět případů, kdy nemáte na prominutí penále nárok

01.09.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Neplacení zdravotního pojištění v zákonném termínu je sankciováno. Za každý den prodlení je předepsáno penále. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky dobře hlídají a dlužné pojistné i penále je vymáháno. Penále může být prominuto. Podívejme se však na pět případů, kdy není možné penále na zdravotním pojištění prominout.

Živnostníci, zaměstnavatelé nebo občané, kteří jsou vedeni v registru své zdravotní pojišťovny jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), se mohou dostat z různých důvodů do finančních problémů a řádně neplatí předepsané měsíční zdravotní pojištění. Za každý den prodlení je předepsáno penále. Sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Zdravotní pojišťovny mohou na základě vlastní žádosti penále prominout. Kdy však není na prominutí penále nárok?

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - SLEVA 10 % na cestovní pojištění Maxima

1) Opožděná žádost o prominutí

Kdo má dluh na penále na veřejném zdravotním pojištění a chce požádat o jeho prominutí nebo snížení, ten musí v zákonné lhůtě podat žádost o prominutí příslušného penále u své zdravotní pojišťovny. Když je dlužné penále předepsáno výkazem nedoplatků, potom je nutné podat žádost o prominutí do 8 dní od obdržení výkazu nedoplatků. Penále výkazem nedoplatků předepisují zdravotní pojišťovny v nesporných případech, kdy se neočekává, že může být vyměřený dluh zpochybněn co do důvodu a výše. Jestliže je penále předepsáno platebním výměrem, potom je nutné podat písemnou žádost o prominutí penále do 15 dní od obdržení platebního výměru. Opožděnou žádostí o prominutí penále se již nemůže příslušná komise zdravotní pojišťovny zabývat. Včasná písemná žádost o prominutí penále je základním předpokladem pro případné snížení penále.

2) Dluh na pojistném

Penále na veřejném zdravotním pojištění nemůže být prominuto, jestliže má žadatel o prominutí penále dluh na pojistném. Uhrazení veškerého dlužného pojistného a řádné placení měsíčních záloh je nutností, aby se mohla příslušná zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat. V některých případech má plátce (živnostník nebo firma) dluh pojistném, na který si sjedná se zdravotní pojišťovnou dohodu o splátkách. V zákonné lhůtě si přitom podá plátce žádost o prominutí penále. Protože je sjednána na úhradu pojistného dohoda o splátkách, tak se bude zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat až po splnění sjednaného splátkového kalendáře. Vždy však musí být žádost o prominutí penále podána včas a řádně splněn sjednaný splátkový kalendář.

3) Podání odvolání proti platebnímu výměru

V praxi je nutné rozlišovat mezi žádostí o prominutí penále a odvoláním proti předmětnému platebnímu výměru. Jestliže je podáno v zákonné lhůtě odvolání, tak to zjednodušeně řečeno znamená, že plátce nesouhlasí s vyměřením penále (např. nebyly splněny podmínky pro předepsání penále, protože pojistné bylo zaplaceno, ale "jen" pod jiným variabilním symbolem). Když je pouze podáno odvolání, tak se zdravotní pojišťovna zabývá správností předepsání penále. Výsledkem je tedy, zdali je úřední postup v pořádku či nikoliv. Když plátce podává žádost o prominutí penále, tak "souhlasí" s předepsáním penále, ale žádá o jeho prominutí nebo snížení z různých důvodů, které je vhodné do písemné žádosti o prominutí penále uvést, případně doložit.

4) Čerpání vysoké státní podpory

Prominutí penále u veřejného zdravotního pojištění patří mezi formy veřejné podpory. V rámci evropské legislativy je stanoveno, že ekonomické subjekty mohou čerpat veřejnou podporu maximálně v rozsahu 200 tisíc euro během tří let. Při přečerpání uvedeného limitu pro poskytnutí veřejné podpory, nemůže být penále prominuto. S žádostí o prominutí penále je tedy nutné předložit i potvrzení, že se nevyčerpala veřejná podpora, tzv. "de minimis".

5) Špatná historie plátce a opětovné žádosti o prominutí

Při posuzování žádosti o prominutí penále se samozřejmě posuzuje celá platební historie plátce a důvody vzniku penále. Podnikatelé, kteří v minulosti neplnili své dohody a některé dluhy již musely být v minulosti vymáhány soudní cestou, mají samozřejmě horší výchozí postavení při posuzování žádosti o prominutí penále než plátci, kteří žádají o prominutí penále poprvé a v předcházejících letech si vždy řádně plnili své zákonné povinnosti. Stejná situace je i u firem. Zdravotní pojišťovny přistupují k žádostem individuálně. Je vždy rozdíl, zdali se jedná o první nebo již několikátou žádost o prominutí penále.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ