Jízda s opilým řidičem: Máte nárok alespoň na část odškodnění?

18.09.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Dnes se zaměříme na otázku nároku poškozeného při vědomé jízdě s opilým řidičem. Má poškozený vůbec nároku na náhradu škody na zdraví? Jakou lze předpokládat výši uplatněné spoluodpovědnosti pojišťovnou a jak rozhodují soudy?

Řidič pod vlivem alkoholu, marihuany, pervitinu a extáze způsobil dopravní nehodu, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a v zatáčce vyjel s vozidlem mimo komunikaci, načež narazil do betonové konstrukce vjezdu na pozemek. Následky byly fatální. Zemřel řidič a celkem šest spolujezdců. Všichni kromě řidiče nebyli připoutáni bezpečnostními pásy. Rodiny usmrcených spolujezdců se následně domáhaly odškodnění na pojišťovně viníka dopravní nehody.

Přesná výše spoluodpovědnosti

Obvodní soud pro Prahu 1 stanovil povinnost pojišťovně odškodnit pozůstalé, avšak s aplikací jejich spoluodpovědnosti, a to v rozsahu 50 % za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a v rozsahu dalších 30 % za přisednutí do vozidla, kde byl převyšující počet povolených přepravovaných osob a řidič byl prokazatelně pod vlivem alkoholu a omamných látek. Celková výše stanovené spoluodpovědnosti poškozených činila tedy 80 %. Pojišťovna byla povinna plnit odškodnění pozůstalým do výše 20 %. Pozůstalí považovali tuto výši spoluodpovědnosti za příliš vysokou a podali proti rozsudku odvolání k Městskému soudu v Praze.

Lehkovážnost jednání potvrzena odvolacím soudem

Městský soud v Praze v rámci podaného odvolání rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil a ztotožnil se s výší stanovené spoluodpovědnosti. Odvolací soud v rámci odůvodnění deklaroval, že poškození si museli být vědomi, že řidič je pod vlivem alkoholu a omamných látek, jelikož s ním popíjeli po celý večer. Jednání poškozených bylo tak zcela lehkovážné, a to i z hlediska nepřipoutání se bezpečnostními pásy a nástupu do přeplněného vozidla. Proti rozhodnutí Městského soudu podali pozůstalí dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud: Spoluodpovědnost nejvýše 50 %

Nejvyšší soud rozhodnul, že se rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze zrušují a věc se vrací k dalšímu řízení soudu prvního stupně. Nejvyšší soud v rámci svého odůvodnění rozhodnutí uvedl, že z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vyplývá, že v případech vědomého přistoupení jízdy s řidičem, o kterém poškozený ví, že je pod vlivem alkoholu, může být využita spoluodpovědnost až do výše jedné poloviny. Zásadní příčinou vzniku škody je stále nezodpovědné chování řidiče vozidla, a proto se neuplatní nadpoloviční spoluodpovědnost.

Rozhodující příčinou vzniku škody ovšem stále zůstává nezodpovědné počínání řidiče vozidla, proto nepůjde o nadpoloviční rozsah ani v případě, kdy spolupřispění poškozeného bude značné, například tehdy, jestliže kromě zásadního podcenění situace s ohledem na vědomost o ovlivnění schopností řidiče alkoholem či jinými návykovými látkami k tomu přistoupí další okolnosti, jako například jeho vědomost, že řidič vozidla nemá řidičské oprávnění nebo že hrozí nezvládnutí řízení za špatných povětrnostních podmínek.

Z hlediska dalšího navýšení spoluodpovědnosti nad jednu polovinu pro nepřipoutání se bezpečnostními pásy a přistoupení do přeplněného vozidla nad povolenou míru, musí být stanoveno, že tyto skutečnosti vedly při dopravní nehodě k úrazu nebo zhoršení následků újmy na zdraví a v jakém rozsahu: Ačkoliv se znalecký posudek Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vypracovaný v řízení, k této otázce výslovně vyjadřuje tak, že pro výraznou deformaci karoserie vozidla nemělo nepřipoutání vliv na rozsah zranění poškozených (zraněny by byly i osoby připoutané), odvolací soud tento závěr nevzal v úvahu (na rozdíl od soudu prvního stupně v jeho prvním rozhodnutí) a bez náležitého odůvodnění automaticky uzavřel, že nepoužití bezpečnostních pásů zvýraznilo podíl poškozených na vzniku újmy. Totéž platí pro nadměrný počet cestujících osob. Právní posouzení otázky míry spoluzpůsobení vzniku škody poškozenými není proto správné.

Otázku spoluodpovědnosti v rámci mimosoudního a soudního procesu odškodnění dopravní nehody je vždy nutné posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu případu při porovnání všech okolností vzniku škody jak na straně řidiče, tak poškozeného. Nevzdávejte se tedy svých práv na odškodnění, ačkoliv jste nositelem spoluodpovědnosti.

Poznámka: Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 4199/2013 na jeho webových stránkách. Každý případ je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ