Průměrný důchod vs. průměrná mzda

08.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchody se téměř nedaní, mzda ano. Porovnejme si proto průměrný důchod, který dostávají penzisté na svůj účet s průměrnou čistou mzdou, kterou dostávají na účet zaměstnanci od svého zaměstnavatele. Kdo má v Česku nárok na průměrný důchod?

Průměrný starobní důchod k 30. červnu 2014 činil 11 050 Kč. Průměrná mzda za první pololetí letošního roku dosahuje 25 159 Kč. Z důchodu 11 050 Kč neodvádí penzista žádné daně. Z hrubé mzdy ve výši 25 159 Kč je nutné zaplatit daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Proto je potřeba porovnat průměrný důchod s průměrnou čistou mzdou.

Proč se důchody nedaní?

Sociální ani zdravotní pojištění se z důchodů neplatí. Daň z příjmu fyzických osob výjimečně. Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny důchody do souhrnné částky za rok ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2014 podléhají zdanění důchody nad částku 306 000 Kč (8 500 Kč x 36). Při převedení na měsíční hodnoty můžeme zjednodušeně říci, že dani z příjmu fyzických osob podléhají důchody nad 25 500 Kč. Kdo má roční důchod nad uvedený limit, ten musí podat daňové přiznání. Penzista pobírající důchod ve výši 11 050 Kč tedy důchod nedaní a daňové přiznání podávat nemusí.

Kdo má důchod nad limit?

Důchod 25 500 Kč měsíčně a více mají pouze občané s velmi nadstandardními příjmy. V přiložené tabulce máme uvedeno několik příkladů v závislosti na průměrném příjmu a získané době pojištění, kdy má důchodce měsíční penzi vyšší. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2014.

Průměrná měsíční mzda Získaná doba pojištění Měsíční důchod

450 000 Kč

37 let

26 132 Kč

370 000 Kč

39 let

26 014 Kč

310 000 Kč

41 let

26 121 Kč

250 000 Kč

43 let

26 120 Kč

vlastní výpočet autora

Jak vysoká je průměrná čistá mzda?

V přiložené tabulce máme vypočítanou čistou mzdu u bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, u zaměstnance s jedním dítětem, u zaměstnance se dvěma dětmi a u zaměstnance se třemi dětmi. Vypočtená čistá mzda je porovnána s průměrným důchodem ve výši 11 050 Kč. Zaměstnanci se třemi dětmi mají daň z příjmu fyzických osob nižší než daňové zvýhodnění uplatňované na tři děti, proto na dani z příjmu nezaplatí nic a obdrží daňový bonus (rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Proto je v tabulce uvedena u zaměstnance se třemi dětmi u daně z příjmu hodnota se znaménkem mínus.

Text Bezdětný zaměstnanec Zaměstnanec s s 1 dítětem Zaměstnanec s 2 dětmi Zaměstnanec s 3 dětmi

Hrubá mzda

25 159 Kč

25 159 Kč

25 159 Kč

25 159 Kč

Zdravotní pojištění

1 133 Kč

1 133 Kč

1 133 Kč

1 133 Kč

Sociální pojištění

1 636 Kč

1 636 Kč

1 636 Kč

1 636 Kč

Daň z příjmu

3 000 Kč

1 883 Kč

766 Kč

-351 Kč

Čistá mzda

19 390 Kč

20 507 Kč

21 624 Kč

22 741 Kč

Průměrný důchod

11 050 Kč

11 050 Kč

11 050 Kč

11 050 Kč

Průměrný důchod

(v % z čisté mzdy)

57,0 %

53,9 %

51,1 %

48,6 %

vlastní výpočet autora

Náhradový poměr (průměrný důchod oproti průměrné čisté mzdě) se pohybuje od 57 % (u bezdětného zaměstnance) po 48,6 % (u zaměstnance se třemi dětmi). Při porovnání průměrného důchodu s průměrnou hrubou mzdou by byl náhradový poměr jen 43,9 %, toto porovnání však není přesné, neboť důchody se nedaní.

Kdo může počítat s průměrným důchodem?

Při výpočtu důchodu v roce 2014 závisí výše měsíčního důchodu na příjmech, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění v letech 1986 až 2013 a získané době pojištění. V přiložené tabulce máme uvedeny možnosti (příjem a doba pojištění), kdy žadatel o důchod má státní důchod na úrovni průměrné penze.

Průměrná měsíční mzda Získaná doba pojištění Měsíční důchod

29 550 Kč

36 let

11 051 Kč

26 300 Kč

38 let

11 054 Kč

23 350 Kč

40 let

11 052 Kč

20 700 Kč

42 let

11 053 Kč

18 270 Kč

44 let

11 051 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát