Nájem na dobu určitou? Nezapomeňte si sjednat podmínky výpovědi

09.10.2014 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Zvažujete pro nové bydlení uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou? Měli byste tedy znát novou zákonnou úpravu skončení nájmu bytu sjednaného na dobu určitou, abyste nebyli následně překvapeni sporem s pronajímatelem.

Každý si nemůže dovolit nebo nemá zájem o vlastní bydlení, a proto se nájemní bydlení těší značné oblibě. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je vhodné upravit kvalitní nájemní smlouvou, aby mohly být případné neshody vyřešeny smírnou cestou.

Více v článku Nájem na dobu určitou? Nezapomeňte si sjednat podmínky výpovědi na prodej.finance.cz.

Nájem bytu sjednaný na dobu určitou tedy již nelze jednoduše vypovědět bez udání důvodu, ale jen nastane-li taková změna okolností, ze kterých nájemce a pronajímatel vycházeli při uzavření smlouvy o nájmu, kdy nelze po nájemci spravedlivě požadovat pokračování v nájemním vztahu.

Za jaké situace lze tedy nájem ukončit?

Pokud např. nájemce získá práci v jiném městě, kde nebude možné lehce dojíždět z dosavadního bytu, měl by být naplněn výpovědní důvod pro skončení nájmu na dobu určitou. Avšak takto neurčitá definice výpovědi nájmu bytu sjednaného na dobu určitou v řadě případů vyvolá spor mezi pronajímatelem a nájemcem. V konečném důsledku pak tyto spory budou řešit soudy, což není příliš praktické a rychlé řešení nájemních vztahů.

Ujednání v nájemní smlouvě

V rámci sjednávání nájemní smlouvy lze doporučit vymezit si podmínky, za kterých může nájemce vypovědět nájem na dobu určitou, případně i sjednat s pronajímatelem možnost vypovědět nájem na dobu určitou i bez udání důvodu. Rovněž je vhodné si v rámci této výpovědi i sjednat výpovědní dobu, ačkoliv dle výkladového stanoviska expertní skupiny pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti se při vypovězení nájmu bytu sjednaného na dobu určitou analogicky uplatní tříměsíční výpovědní doba stanovená v ustanovení pro nájem nemovité věci sjednaný na dobu neurčitou.

Každý nájemní vztah je nutné pojímat individuálně, tudíž lze jedině doporučit před sjednáním, změnou nebo ukončením nájemní smlouvy, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu.


-->


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ