Na porodné v roce 2015 dosáhne více rodičů

22.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ještě v roce 2010 měli v Česku na porodné nárok všichni rodiče bez ohledu na jejich příjmovou situaci. Od roku 2011 však došlo ke změně a na porodné měli nárok pouze rodiče na první dítě s rodinným příjmem do 2,4násobku životního minima. Od roku 2015 jsou podmínky pro rodiče příznivější. Na porodné dosáhne více rodin a bude se pobírat i na druhé dítě.

Ve všech vyspělých zemích světa úloha rodinné politiky stoupá, neboť porodnost je nízká. Zlepšení finanční situace mladých rodin formou vyšších přídavků na děti, porodného nebo daňového zvýhodnění na děti. Pro rok 2015 se situace rodičů s dětmi zlepší. Zvyšuje se měsíční daňové zvýhodnění a podmínky pro přiznání porodného splní více rodin. Měsíční daňové zvýhodnění v roce 2015 se zvyšuje na druhé dítě z 1 117 Kč na 1 317 Kč a na třetí a další dítě z 1 117 Kč na 1 417 Kč. Daňové zvýhodnění snižuje jednomu z rodičů daň z příjmu fyzických osob a když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vznikne nárok na daňový bonus. Při čerpání daňového bonusu rodič nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží peníze od státu. Zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiny se třemi dětmi znamená od roku 2015 vyšší měsíční příjem o 500 Kč.

Porodné je jednorázovou dávkou

Samotná výše porodného má minimální vliv na porodnost v zemi, přesto tato jednorázová rodinná dávky pomáhá rodičům zvládnout zvýšené finanční nároky při narození dítěte.

  • V roce 2014 má na porodné nárok rodina při narození prvního dítěte, přičemž rodinný příjem nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro nárok na porodné se tedy posuzuje příjem celé rodiny a započítává se i narozené dítě (nebo dětí při vícečetném porodu).
  • V roce 2015 bude mít na porodné nárok rodina, pokud příjem posuzovaných osob nepřekročí 2,7násobek životního minima. Zvýšení limitu znamená, že více rodin bude mít nárok na porodné.

Do posuzovaného příjmu se započítává např. čistá mzda ze zaměstnání, příjem ze samostatné výdělečné činnosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti. Rozhodující je příjem za předcházející kalendářní čtvrtletí. V praxi se tak posuzuje příjem buď za leden až březen, duben až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec. Záleží na termínu narození dítěte.

Jak je porodné vysoké?

V roce 2014 činí porodné na první dítě 13 000 Kč, při vícečetném porodu (dvojčata) činí porodné 19 500 Kč. V roce 2015 zůstane porodné u prvního dítěte zachováno ve výši 13 000 Kč a na druhé dítě bude porodné 10 000 Kč. Při vícečetném porodu by rodina obdržela 23 000 Kč (13 000 Kč + 10 000 Kč).

  • Při splnění zákonných podmínek je nutné si o porodné písemně zažádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce. V rámci žádosti o porodné je nutné doložit i příjmy v rozhodném období.

Hraniční příjem v roce 2015

Při určení hraničního příjmu, kdy rodina dosáhne na porodné, je nutné nejdříve vypočítat životní minimum rodiny. V přiložené tabulce máme uvedeny částky pro výpočet životního minima rodiny u jednotlivých členů. Životní minimum celé rodiny je následně součtem rozhodných částek.

Text Částka

První osoba v domácnosti

3 140 Kč

Další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem

2 830 Kč

Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

1 740 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let

2 140 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let

2 450 Kč

Praktický příklad

Rodina Černých očekává v roce 2015 narození druhého dítěte. Jak vysoké je životní minimum rodiny Černých, když první dítě má 7 let?

  • Životní minimum rodiny Černých činí 9 850 Kč (3 140 Kč + 2 830 Kč + 1 740 Kč + 2 140 Kč). Rodina Černých bude muset mít příjem do 26 595 Kč (9 850 Kč x 2,7), aby měla nárok na porodné na druhé dítě ve výši 10 000 Kč.

Porovnání situace roku 2014 a 2015 u prvního narozeného dítěte

V přiložené tabulce máme uvedeny hraniční rodinné příjmy, při jejichž překročení rodině nárok na porodné nevznikne u prvního narozeného dítěte.

Životní situace Hraniční příjem rok 2014 Hraniční příjem rok 2015

Samoživitelka

11 712 Kč

(2,4 x 4 880 Kč)

13 176 Kč

(2,7 x 4 880 Kč)

Samoživitelka

(narození dvojčat)

15 888 Kč

(2,4 x 6 620 Kč)

17 874 Kč

(2,7 x 6 620 Kč)

Rodina

(otec + matka)

18 504 Kč

(2,4 x 7 710 Kč)

20 817 Kč

(2,7 x 7 710 Kč)

Rodina

(narození dvojčat)

22 680 Kč

(2,4 x 9 450 Kč)

25 515 Kč

(2,7 x 9 450 Kč)

vlastní výpočet autora

Konkrétní situace u druhého narozeného dítěte v roce 2015

U druhého dítěte nemají v roce 2014 rodiče nárok na porodné. V příštím roce ano. V přiložené tabulce máme opět uveden hraniční příjem v konkrétních situacích.

Životní situace Hraniční příjem rok 2015

Samoživitelka (první dítě je mladší 6 let)

17 874 Kč

(2,7 x 6 620 Kč)

Samoživitelka (první dítě ve věku 6 let až 15 let)

18 954 Kč

(2,7 x 7 020 Kč)

Samoživitelka (první dítě ve věku 15 let až 26 let)

19 791 Kč
(2,7 x 7 330 Kč)

Rodina (první dítě je mladší 6 let)

25 515 Kč

(2,7 x 9 450 Kč)

Rodina (první dítě ve věku 6 let až 15 let)

26 595 Kč

(2,7 x 9 850 Kč)

Rodina (první dítě ve věku 15 let až 26 let)

27 432 Kč

(2,7 x 10 160 Kč)

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY