Osm případů, kdy si budete sami platit zdravotní pojištění

10.11.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci nemají s placením zdravotního pojištění žádné starosti. Za výpočet zdravotního pojištění a jeho zaplacení na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Někteří občané si však musí platit zdravotní pojištěni sami, jinak jim hrozí sankce. Kdo si sám musí platit zdravotní pojištění?

Všichni občané, kteří si sami platí zdravotní pojištění, musí provést měsíční platu zdravotního pojištění do 8. dne následujícího měsíce. Když není pojistné uhrazeno, tak je předepsáno penále (0,05 % za každý den prodlení) a veškeré pravomocné pohledávky vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně. Samoplátci u zdravotního pojištění jsou všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Podívejme se na osm praktických příkladů, kdy je nutné si sám platit zdravotní pojištění.

1) OSVČ na hlavní činnost

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí platit zdravotní pojištění své zdravotní pojišťovně. OSVČ na hlavní činnost musí platit povinné měsíční zálohy. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období. I při nízkém zisku však musí být zaplacena alespoň minimální měsíční záloha alespoň v minimální výši. V roce 2014 činí minimální měsíční záloha 1 752 Kč, v roce 2015 bude činit minimální měsíční záloha 1 797 Kč.

2) OSVČ na vedlejší činnost

Někteří zaměstnanci si výkonem samostatné výdělečné činnosti pouze přivydělávají. Jejich samostatná výdělečná činnosti je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší. Zdravotní pojištění z jejich hrubé mzdy ze zaměstnání platí jejich zaměstnavatel. Za odvod zdravotního pojištění z hrubého zisku z vedlejší výdělečné činnosti jsou však sami odpovědni. Zaměstnanci si však výkonem samostatné výdělečné činnosti pouze přivydělávají, a proto nemusí během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění za uplynulý rok doplatí jednorázově při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích" za uplynulý rok. Výše zdravotního pojištění se vypočítává u vedlejší výdělečné činnosti dle skutečně dosaženého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti.

3) Sankční vyřazení z úřadu práce

Neplnění zákonných povinností při evidenci na úřadu práce se prodraží. I když již občan nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, neboť byla vyčerpána podpůrčí doba, která činí 5 měsíců až 11 měsíců v závislosti na věku, tak je potřeba si plnit zákonné povinnosti a s pracovníky úřadu práce komunikovat. Za občany v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Při sankčním vyřazení je však občan následně u své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a má povinnost za celý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2014 tedy 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč) měsíčně, v roce 2015 již 1 242 Kč měsíčně (13,5 % z 9 200 Kč).

4) Studenti starší 26 let

Studenti jsou státními pojištěnci a zdravotní pojištění za studenty platí stát. Avšak pouze do 26 let věku. Studenti starší 26 let již mají povinnost si sami zdravotní pojištění platit, neboť jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů).

5) Změna zaměstnání bez průběžné evidence na úřadu práce

Někteří zaměstnanci ukončí zaměstnanecký poměr, neboť jsou domluveni na nástupu do zaměstnání v jiné firmě, ale až třeba za dva měsíce. Na tuto dobu se nechtějí někteří občané evidovat na úřadu práce, vždyť mají přece domluvenou novou práci a evidence na úřadu práce je jim nepříjemná. Pro dobu delší než jeden měsíc je však vhodné se na úřad práce evidovat, neboť jinak za období mezi dvěma zaměstnáními bude občan veden u své zdravotní pojišťovny jako OBZP.

6) Žena nebo muž v domácnosti

V některých rodinách je výdělečně činný pouze jeden z manželů. Podnikání nebo zaměstnání je natolik časově náročné, že druhý z manželů z důvodu péče o děti nemůže nastoupit do zaměstnání a evidence na úřadu práce nepřichází z různých důvodů do úvahy. Když žena nebo muž v domácnosti nepečuje o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, tak není splněna zákonná podmínka pro placení zdravotního pojištění státem. Např. žena v domácnosti pečující o 9leté dítě je vedena jako OBZP a opět si musí sama platit zdravotní pojištění.

7) Příjmy z pronájmu

Někteří občané mají pouze příjmy z pronájmu. Nejsou zaměstnanci ani OSVČ. Z příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhají platbě zdravotního pojištění. To však neznamená, že není potřeba platit zdravotní pojištění. Tito občané jsou opět v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP.

8) Příjmy z kapitálového majetku

Z příjmů z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu se opět neplatí zdravotní pojištění. Kdo má pouze příjmy z kapitálového majetku, přičemž není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, ten je opět veden v registru zdravotní pojišťovny jako OBZP a má povinnost si sám platit zdravotní pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ