Devět případů, kdy důchod nedostanete

28.11.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání všech důchodů v Česku musí být splněny zákonné podmínky. Automaticky není žádný důchod v Česku zasílán na účet. Podívejme se na devět případů, kdy není některý ze státních důchodů v Česku přiznán.

Stát v Česku vyplácí při splnění zákonných podmínek starobní důchod (řádný a předčasný), pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí) a invalidní důchody (prvního, druhého a třetího stupně). V některých případech se lidé diví, že nedostávají požadovaný důchod na svůj účet. Vybrali jsme devět důvodů, proč není některý z důchodů zasílán na účet. Jaké důvody to mohou být?

1) Nepodání písemné žádosti

O každý důchod je nutné si písemně zažádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Bez písemné žádosti nemůže být žádný důchod přiznán a zasílán na bankovní účet, přestože by jinak měl na něj občan nárok.

2) Nesplnění věkové podmínky

Pro přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu je nutné, aby žadatel o starobní důchod dosáhl požadovaného věku. Důchodový věk se liší dle roku narození. U žen se zohledňuje i počet narozených dětí. Kdo má důchodový věk 63 let a méně, ten může odejít do předčasného důchodu o 3 roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Kdo má důchodový věk vyšší, ten může odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Dříve než při dosažení požadovaného věku však nelze do starobního důchodu odejít. Ani např. při zdravotních problémech, ani při delší nezaměstnanosti.

3) Nezískání potřebné doby pojištění

Některým občanům, kteří si o starobní důchod písemně zažádají, není důchod přiznán, přestože dosáhli požadovaného věku. Důvodem je nezískání potřebné doby pojištění. V roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 31 let. Nedostatečnou dobu pojištění je nutné včas řešit. Např. formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Jinak nevznikne nárok na starobní důchod. Potřebná doba pojištění se každoročně zvyšuje. Po roce 2018 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Potřebná doba pojištění je shodná pro řádný starobní i předčasný důchod.

4) Úmrtí druha (družky)

Nárok na vdovský důchod má pouze manželka (manžel). Vdovský důchod nemůže v žádném případě pobírat druh nebo družka. Partneři, kteří nevstoupili do manželského svazku, nemají nárok v případě úmrtí na vdovský důchod, přestože spolu žili v jedné domácnosti několik let.

5) Zemřelý nesplnil podmínky pro přiznání důchodu

Aby měla manželka nárok na vdovský důchod, tak musel zemřelý (zemřelá) pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod nebo zemřít následkem pracovního úrazu. Jestliže byl zemřelý dlouhodobě nezaměstnaný, tak nebude vdovský důchod přiznán, neboť se nesplní potřebná doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu.

6) Zdravotní problémy, ale nepřiznání invalidity

Někteří žadatelé o invalidní důchod mají zdravotní problémy. Dle rozhodnutí posudkového lékaře místně příslušné OSSZ jsou však tyto problémy nedostačující k přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně. Když není posudkovým lékařem přiznána invalidita, tak nemůže být ani při zdravotních problémech přiznán invalidní důchod.

7) Přiznána invalidita, ale nedostatečná doba pojištění

Žadatelé o invalidní důchod musí být nejenom shledáni invalidním v prvním, druhém nebo třetím stupně, ale současně musí získat potřebnou dobu pojištění. Potřebná doba pojištění se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění v rozsahu nejméně 5 let v posledních 10 letech. Nedostatečná doba pojištění u žadatelů o invalidní důchod je důvodem pro zamítnutí žádosti o invalidní důchod.

8) Žadatel o sirotčí důchod je starší 26 let

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě nejdéle do 26 let věku. Podmínka nezaopatřenosti je přitom splněna při přípravě na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v Česku nebo zahraničí (při splnění podmínek Ministerstva školství). Když jsou pozůstalé děti starší 26 let, tak nemají nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci nebo matce, přestože ještě studují.

9) Dlouhodobá nezaměstnanost zemřelého rodiče

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě po svém rodiči, pokud rodič pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel rodič v důsledku pracovního úrazu. Dlouhodobá nezaměstnanost zemřelého rodiče je důvodem, proč není přiznán sirotčí důchod, poněvadž se nesplní podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY